بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدورام طوری دلم با دلت تصادف كنه كه هیچ افسری نفهمه دل كی مقصره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه دیوانه و حیران توام من كه مستم من پریشان توام توبه سركن دمی با این دل ما تاببین من چگونه جان به قربان توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن بوسه پلی بین قهر و آشتیه،پس بیا هی قهركنیم هی آشتی كنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین سوال دخترا بعد یه مدت که هم دیگه رو ندیدن . . . . . . شوهر کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می آیی با دامنی که در طوفان تاثیر می گذارد و من جوی آبی می شوم که از کنار تو بگذرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر برگ زرد،پاییز کوچکى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوش خوی و متمدن واقعا زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقشه جغرافیایی شیلى به شکلیه که اگه تو خواب غلت بزنی از مرز خارج میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم یه روز میام میبرمت میبرمت یه جای دور که دسته هیچکی بهت نرسه قربانت عزرائیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند   راه کم خرجی برای تغییر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت کردم هرکس تو مراسم ختمم گفت:خدابیا مرزتش راحت شد با لبه ی سینی حلوا بکوبن تو دهنش تا اونم راحت بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر اسمانم تا زمانی که با تو می مانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادی دوبار به یک شکل رخ نمی‌دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم از زمین خوشا به حال کلاغان که از زمین دورند حتی به ارتفاع  یک درخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را دوست داشتم تو اما بگذار حفظ شود آبروى دل در سه نقطه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را دوست داشتم تو اما بگذار حفظ شود آبروى دل در سه نقطه ها

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدورام طوری دلم با دلت تصادف كنه كه هیچ افسری نفهمه دل كی مقصره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه دیوانه و حیران توام من كه مستم من پریشان توام توبه سركن دمی با این دل ما تاببین من چگونه جان به قربان توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن بوسه پلی بین قهر و آشتیه،پس بیا هی قهركنیم هی آشتی كنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین سوال دخترا بعد یه مدت که هم دیگه رو ندیدن . . . . . . شوهر کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می آیی با دامنی که در طوفان تاثیر می گذارد و من جوی آبی می شوم که از کنار تو بگذرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر برگ زرد،پاییز کوچکى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوش خوی و متمدن واقعا زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقشه جغرافیایی شیلى به شکلیه که اگه تو خواب غلت بزنی از مرز خارج میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم یه روز میام میبرمت میبرمت یه جای دور که دسته هیچکی بهت نرسه قربانت عزرائیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند   راه کم خرجی برای تغییر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت کردم هرکس تو مراسم ختمم گفت:خدابیا مرزتش راحت شد با لبه ی سینی حلوا بکوبن تو دهنش تا اونم راحت بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر اسمانم تا زمانی که با تو می مانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادی دوبار به یک شکل رخ نمی‌دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم از زمین خوشا به حال کلاغان که از زمین دورند حتی به ارتفاع  یک درخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را دوست داشتم تو اما بگذار حفظ شود آبروى دل در سه نقطه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را دوست داشتم تو اما بگذار حفظ شود آبروى دل در سه نقطه ها