بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال ترین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند ...  تصویر زیبایی از بودن توست ، بودنت را همیشگی کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قار قار قار  خبر دار ، دلم شده بی قرار ، دلمو نبر اینجوری ، دوست دارم بدجوری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ننه چیست ؟ موجودی ریزه میزه ، فتنه انگیز ، خسیس و عاشق کمیته امداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو سر سفره داد میزنه اون نونو بیار آب تو گلوم گیر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی گل زرشکی ، با یک مداد مشکی ، هزار دفعه نوشتم ، تو انتهای عشقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز به مرام تیر آهن ! یه مدت که ازش خبری نیست ، خودش زنگ میزنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردن به تو = بارون + یه حس خوب با طعم دلتنگی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حیف نون تو بهشت داشت با خرش میرفت که یک دفعه عیسی با ماشین مدل بالا با سرعت از جلوش رد میشه .  حیف نون میگه : والا اگه مونم کره خدا بیدم حالا بنز داشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میری برای کار ، کاری برای تخت ، خوابی برای جان ، جانی برای مرگ ، مرگی برای یاد ، یادی برای سنگ  این بود زندگی ....  ( زنده یاد حسین پناهی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون سرشو از دیوار جهنم میاره بالا به بهشتیه میگه : جون خوت یه موزی بدم ، بهشتیه میگه برو گمشو ، حیف نون میگه : ایگوم آب جوش نیخوی سی چویی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی  هستم ، تو را هر جا که هستی می پرستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آقای خیابانی میپرسن: به نظر شما اگه آمریکا افغانستان و عربستان رو بگیره، به کره و چین هم حمله کنه تکلیف ایران چی میشه؟ خیابانی میگه: چی میشه نداره که، ایران میره جام جهانی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال ترین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند ...  تصویر زیبایی از بودن توست ، بودنت را همیشگی کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قار قار قار  خبر دار ، دلم شده بی قرار ، دلمو نبر اینجوری ، دوست دارم بدجوری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ننه چیست ؟ موجودی ریزه میزه ، فتنه انگیز ، خسیس و عاشق کمیته امداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو سر سفره داد میزنه اون نونو بیار آب تو گلوم گیر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی گل زرشکی ، با یک مداد مشکی ، هزار دفعه نوشتم ، تو انتهای عشقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز به مرام تیر آهن ! یه مدت که ازش خبری نیست ، خودش زنگ میزنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردن به تو = بارون + یه حس خوب با طعم دلتنگی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حیف نون تو بهشت داشت با خرش میرفت که یک دفعه عیسی با ماشین مدل بالا با سرعت از جلوش رد میشه .  حیف نون میگه : والا اگه مونم کره خدا بیدم حالا بنز داشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میری برای کار ، کاری برای تخت ، خوابی برای جان ، جانی برای مرگ ، مرگی برای یاد ، یادی برای سنگ  این بود زندگی ....  ( زنده یاد حسین پناهی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون سرشو از دیوار جهنم میاره بالا به بهشتیه میگه : جون خوت یه موزی بدم ، بهشتیه میگه برو گمشو ، حیف نون میگه : ایگوم آب جوش نیخوی سی چویی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی  هستم ، تو را هر جا که هستی می پرستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آقای خیابانی میپرسن: به نظر شما اگه آمریکا افغانستان و عربستان رو بگیره، به کره و چین هم حمله کنه تکلیف ایران چی میشه؟ خیابانی میگه: چی میشه نداره که، ایران میره جام جهانی