بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال ترین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین ترکا و لرا دعوا میشه حیف نونا سنگ پرت میکنن ترک ها با سر میزنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را در غمت کردم ز هر ویرانه ویرانه تر .... چو دیدم دوست می دارد دلت دلهای ویران را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه پاهات درد میکنه و بیشتر مواقع خسته ای ، واسه اینه که روزی هزار بار تو خاطرم میای و میری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا لا لا لا ، نخواب دنیا ، خسیسه واسه کمتر کسی خوب می نویسه ، یکی لبهاش همیشه غرقه خندس ، یکی پلکاش تو خوابم خیسه خیسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید میزان پاسخ مثبت دختران به بوق زانتیا 60 درصد بیشتر از انواع پژو میباشد ؟  ( روابط عمومی شرکت سایپا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا ابوالفضل چیست ؟  واژه ای که اصفهانی ها هنگام ورود مهمان / اردبیلی ها برای بلند کردن اجسام سنگین و حیف نونا از آن در پیچها به جای ترمز استفاده میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست یادم دادی یادت باشم ، حالا یادت باشه یادت نره به یادتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو با جناق بنام کافی و نعمت سوار یک خر بودند . نعمت گفت اگر یک خر دیگر بود کافی بود . کافی گفت همین هم که هست نعمت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم پیتزای رویه میزت باشم تا به دسته تو تیکه تیکه بشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای چشمای بی وفات شم ، دیگه رفتم که راست راستی فدات شم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوینی توبه میکنه ، میره مسجد میبینه همه رفتند رکوع ، می زنه زیر گریه می گه خدایا من مستحق این همه پاداش نبودم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون بجای سمنو حنا می خوره ، حالش بد میشه میره دکتر . دکتره میگه : چی شده ؟ میگه آقای دکتر هیچ مپرس فقط دونم مین دِلم حنابندونه در قینم کِل کِل زنونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَنِ قینمه چیست ؟  آدرسی که حیف نونا در مورد اشیاء گمشده میدهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واکنش افراد با دیدن بنز 500 میلیونی :  آمریکایی : او ، مای گاد  عرب : احسنت  انگلیسی : اوه ، وری نایس  ایرانی : پدر سگ دزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ماهواره میخره زنش بهش میگه پولشو از کجا آوردی ؟ میگه : تلوزیون رو فروختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تركه دستشويي بوده موبايلش زنگ مي زنه پسرش بوده مي گه : بابا كجايي ؟ مي گه يه جايي . پسره مي گه: مامان گفت امروز غذا نداريم هرجا هستي نهارتم بخورو بيا !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال ترین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین ترکا و لرا دعوا میشه حیف نونا سنگ پرت میکنن ترک ها با سر میزنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را در غمت کردم ز هر ویرانه ویرانه تر .... چو دیدم دوست می دارد دلت دلهای ویران را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه پاهات درد میکنه و بیشتر مواقع خسته ای ، واسه اینه که روزی هزار بار تو خاطرم میای و میری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا لا لا لا ، نخواب دنیا ، خسیسه واسه کمتر کسی خوب می نویسه ، یکی لبهاش همیشه غرقه خندس ، یکی پلکاش تو خوابم خیسه خیسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید میزان پاسخ مثبت دختران به بوق زانتیا 60 درصد بیشتر از انواع پژو میباشد ؟  ( روابط عمومی شرکت سایپا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا ابوالفضل چیست ؟  واژه ای که اصفهانی ها هنگام ورود مهمان / اردبیلی ها برای بلند کردن اجسام سنگین و حیف نونا از آن در پیچها به جای ترمز استفاده میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست یادم دادی یادت باشم ، حالا یادت باشه یادت نره به یادتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو با جناق بنام کافی و نعمت سوار یک خر بودند . نعمت گفت اگر یک خر دیگر بود کافی بود . کافی گفت همین هم که هست نعمت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم پیتزای رویه میزت باشم تا به دسته تو تیکه تیکه بشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای چشمای بی وفات شم ، دیگه رفتم که راست راستی فدات شم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوینی توبه میکنه ، میره مسجد میبینه همه رفتند رکوع ، می زنه زیر گریه می گه خدایا من مستحق این همه پاداش نبودم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون بجای سمنو حنا می خوره ، حالش بد میشه میره دکتر . دکتره میگه : چی شده ؟ میگه آقای دکتر هیچ مپرس فقط دونم مین دِلم حنابندونه در قینم کِل کِل زنونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَنِ قینمه چیست ؟  آدرسی که حیف نونا در مورد اشیاء گمشده میدهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واکنش افراد با دیدن بنز 500 میلیونی :  آمریکایی : او ، مای گاد  عرب : احسنت  انگلیسی : اوه ، وری نایس  ایرانی : پدر سگ دزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ماهواره میخره زنش بهش میگه پولشو از کجا آوردی ؟ میگه : تلوزیون رو فروختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تركه دستشويي بوده موبايلش زنگ مي زنه پسرش بوده مي گه : بابا كجايي ؟ مي گه يه جايي . پسره مي گه: مامان گفت امروز غذا نداريم هرجا هستي نهارتم بخورو بيا !!!