بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال ترین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت دید خانومها: یک تار مو را روی کت شوهرشون میبینن اما یه تیر چراغ برق را هنگام رانندگی نمیبینن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميخواسته بچش رو نصيحت کنه! ميگه: چند سالته؟ ميگه: 16 سال ! ميگه : خاک بر سرت الان هم سن سالات 30 سالشونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر یه کیلو شکر میخره برای اینکه مورچه نخوره روش مینویسه نمک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه که یادت بیارم که یادت باشه همیشه به یادتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند زمین را گرد آفرید تا هر وقت فکر کردی به آخر دنیا رسیدی ! درست تو نقطه آغاز باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که واقعا تو رو دوست داره به ساز آرام بودنت کفایت میکنه و هرگز از تو نمی خواد رقاصک سازش باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به اضافه خدا باشی منهای هر چیزی زندگی می کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها از خنده سیرن ، بعضی ها از غم میمیرن ، بعضی ها از بس عزیزن هرگز از دنیا نمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی زلب یار ربودم بوسی ، گفت هم بی ادبی هم لوسی ، گفتم گناهم چیست کردم بوسی ، گفت لب و ول کردی و لپ می بوسی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که آدمیان وفا میکنند و ماهیان پرواز آن هنگام فراموشت می کنم ولی بدان که نه آدمیان وفا میکنن و نه ماهیان پرواز ، پس همیشه به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیره زنه لخت میره جلو شوهرش میگه حاجی واست لباس عشق پوشیدم . حاجی میگه دستت درد نکنه کاش یه اتو هم بهش می زدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت از خدا نخواه که همه دنیا مال تو باشه ، همیشه از خدا بخواه کسی که همه دنیای توست مال کسی دیگه نباشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دخترش بچه دار نميشد بعد از کلي دوا درمون ميفهمن بايد شوهرش بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یارو می‌پرسند پتروس کی بود؟ می‌گه یه دهقان فداکار بود که وقتی گرگ یوسفش را خورد، رفت زیر تانک و انگشتشو کرد تو چشم راننده قطار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر می ره دکتر می گه من شبا خواب می بینم با خرا فوتبال بازی می کنم. دکتر می گه بیا این قرصا رو بخور می گه: می شه از فردا بخورم امشب فیناله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر مي خواسته بميره وصيت مي كنه من كه مردم يه ميليون خرجم كنين وقتي ميميره پسرش يه ميليون خر جمع ميكنه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس باحال ترین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت دید خانومها: یک تار مو را روی کت شوهرشون میبینن اما یه تیر چراغ برق را هنگام رانندگی نمیبینن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميخواسته بچش رو نصيحت کنه! ميگه: چند سالته؟ ميگه: 16 سال ! ميگه : خاک بر سرت الان هم سن سالات 30 سالشونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر یه کیلو شکر میخره برای اینکه مورچه نخوره روش مینویسه نمک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه که یادت بیارم که یادت باشه همیشه به یادتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند زمین را گرد آفرید تا هر وقت فکر کردی به آخر دنیا رسیدی ! درست تو نقطه آغاز باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که واقعا تو رو دوست داره به ساز آرام بودنت کفایت میکنه و هرگز از تو نمی خواد رقاصک سازش باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به اضافه خدا باشی منهای هر چیزی زندگی می کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها از خنده سیرن ، بعضی ها از غم میمیرن ، بعضی ها از بس عزیزن هرگز از دنیا نمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی زلب یار ربودم بوسی ، گفت هم بی ادبی هم لوسی ، گفتم گناهم چیست کردم بوسی ، گفت لب و ول کردی و لپ می بوسی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که آدمیان وفا میکنند و ماهیان پرواز آن هنگام فراموشت می کنم ولی بدان که نه آدمیان وفا میکنن و نه ماهیان پرواز ، پس همیشه به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیره زنه لخت میره جلو شوهرش میگه حاجی واست لباس عشق پوشیدم . حاجی میگه دستت درد نکنه کاش یه اتو هم بهش می زدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت از خدا نخواه که همه دنیا مال تو باشه ، همیشه از خدا بخواه کسی که همه دنیای توست مال کسی دیگه نباشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دخترش بچه دار نميشد بعد از کلي دوا درمون ميفهمن بايد شوهرش بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یارو می‌پرسند پتروس کی بود؟ می‌گه یه دهقان فداکار بود که وقتی گرگ یوسفش را خورد، رفت زیر تانک و انگشتشو کرد تو چشم راننده قطار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر می ره دکتر می گه من شبا خواب می بینم با خرا فوتبال بازی می کنم. دکتر می گه بیا این قرصا رو بخور می گه: می شه از فردا بخورم امشب فیناله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر مي خواسته بميره وصيت مي كنه من كه مردم يه ميليون خرجم كنين وقتي ميميره پسرش يه ميليون خر جمع ميكنه !