بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس انگلیسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی ترس از دست دادن تو love is afraid of losing you

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

To Luv some1 is madness, 2b loved by some1 is a Gift Loving some1 who loves u is a duty, but being loved by some1 whom u luv is LIFE

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

my” love” is non stop like ”sea” its ”trust” like ”blind” its”shine” like ”star” its”warm” like ”sun” its” soft” like ”flower” AND its ” beautiful” like ”u”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

love is like war easy to start and difficult to end

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس انگلیسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی ترس از دست دادن تو love is afraid of losing you

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

To Luv some1 is madness, 2b loved by some1 is a Gift Loving some1 who loves u is a duty, but being loved by some1 whom u luv is LIFE

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

my” love” is non stop like ”sea” its ”trust” like ”blind” its”shine” like ”star” its”warm” like ”sun” its” soft” like ”flower” AND its ” beautiful” like ”u”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

love is like war easy to start and difficult to end