بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس انگلیسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید love is like a flower which blossoms whit trust

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Find arms that will hold u at ur weakest, eyes that will c u at ur ugliest heart that will luv at ur worst, if u hv found it, u’ve found luv

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند love is flower that is made to bloom by two gardeners

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

There is no remedy for love but to love more هیچ چاره ای برای عشق وجود ندارد به جز دوست داشتن بیشتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Do you believe in love at first sight or do I have to walk by again?? به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟ یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal. عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is just like paint, with this difference that you can clear the paint but not love عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Knock! Knock! May I Come Into Ur World? I Bring No Flowers, No Gifts But Wishes To Keep U Fresh, Prayers To Keep U Healthy & Love To Keep U Smiling

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

greatest words : I dun wana los U pleasant words : I care for U sweet words : I admire U wonderful words : miss U most important word : YOU

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

There are 3 steps to happiness: ۱٫ you, 2. me, 3. our hearts, 4. eternity سه گام برای رسیدن به شادی وجود داره : ۱- تو ۲- من ۳- قلبامون….و بعد ابدیت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is Pure Love is Sure Love is sweet poison that Doctors can’t cure عشق یعنی پاکی عشق یعنی اطمینان عشق یه زهر شیرینه که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Falling in love is when she falls asleep in your arms and wakes up in your dreams عاشق شدن یعنی وقتی که اون توی آغوشت خوابش میبره و بعد توی رویاهات بیدار میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

The words are easy when the language is LOVE See ! I love the y i love the o i love the u put them together

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

I love my EYES when u look into them I love my NAME when u say it I love my HEART when u love it I love my LIFE when u are in it

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

People live, People Die, People laugh, People cry, some give up, some will try, some say hi, some say bye others may forget u , But never will I

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

My love for you is a journey, starting at forever and ending at never

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس انگلیسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید love is like a flower which blossoms whit trust

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Find arms that will hold u at ur weakest, eyes that will c u at ur ugliest heart that will luv at ur worst, if u hv found it, u’ve found luv

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند love is flower that is made to bloom by two gardeners

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

There is no remedy for love but to love more هیچ چاره ای برای عشق وجود ندارد به جز دوست داشتن بیشتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Do you believe in love at first sight or do I have to walk by again?? به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟ یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal. عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is just like paint, with this difference that you can clear the paint but not love عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Knock! Knock! May I Come Into Ur World? I Bring No Flowers, No Gifts But Wishes To Keep U Fresh, Prayers To Keep U Healthy & Love To Keep U Smiling

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

greatest words : I dun wana los U pleasant words : I care for U sweet words : I admire U wonderful words : miss U most important word : YOU

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

There are 3 steps to happiness: ۱٫ you, 2. me, 3. our hearts, 4. eternity سه گام برای رسیدن به شادی وجود داره : ۱- تو ۲- من ۳- قلبامون….و بعد ابدیت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is Pure Love is Sure Love is sweet poison that Doctors can’t cure عشق یعنی پاکی عشق یعنی اطمینان عشق یه زهر شیرینه که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Falling in love is when she falls asleep in your arms and wakes up in your dreams عاشق شدن یعنی وقتی که اون توی آغوشت خوابش میبره و بعد توی رویاهات بیدار میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

The words are easy when the language is LOVE See ! I love the y i love the o i love the u put them together

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

I love my EYES when u look into them I love my NAME when u say it I love my HEART when u love it I love my LIFE when u are in it

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

People live, People Die, People laugh, People cry, some give up, some will try, some say hi, some say bye others may forget u , But never will I

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

My love for you is a journey, starting at forever and ending at never