بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس انتظار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و حالا انتهای کوچه شعر منم با انتظاری مبهم و زرد ولی ایکاش جادوی نگاهت غزل های مرا غارت نمی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که می رفتی، بهار بود … تابستان که نیامدی، پاییز شد … پاییز که برنگشتی، پاییز ماند … زمستان آمد اگه نیایی، پاییز می ماند … تو را به دل پاییزی ات قسم می دهم … فصل ها را به هم نریز …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظارت چه زیباست وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادمو تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زنده ام می نشینم به انتظارت شاید هم نیایی … من کارم را می کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از هزار راه ِ رفته ، بی تو باز گشته است… ایوب هم اگر بود ، چشم می بست از انتظار آمدنت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام راه است که پای خسته را نشناسد کدام کوچه خالی از خاطره است و کدام دل هرگز نتپیده به شوق دیدار بیا تا برایت بگویم از سختی انتظار که چگونه ….. در دیدهای بارانی رنگ هذیان به خود میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست دلم به خلوت تابوت رفت دلتنگم ولی برای دل من مزار هم خوبست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعله ی انتـــــــــــظار تــــا ابَد نمی ســـــوزد هــــیزم ها خیـسَ ند و آتـــــش های دیگر سَخت وســـوسه انگیـــز…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن آن دور دستها یکی تنها به انتظار ایستاده لبخندی عاشقانه ، دستی برایش تکان بده… تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر چشم، انتظار آمدنت نشستم که تمامی دربهای باز، بر روی پاشنه انتظار پوسیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتظرم بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقــّـــــــــاشِ خــــوبی نــــبودم… اما ایـــــــــــــن روزها… به لطـــــــــــفِ تــــــــــو… انـــتظــــــار را دیـــــــــــدنی میکـــــِـــــــشـَـم….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز دیگریست… یه روز از همان روزهای بی تو… در به در این کوچه و آن کوچه… می دانم که انتهای یکی از همین کوچه ها منتظری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در باد گم کرد و به انتظار نشست و نمی دانست مسافران باد را بازگشتی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ” ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ” ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ، ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ… ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتــــــــ باشد ؛ مــــــــــن اینجا، کنار همین رویاهای زودگذر، به انتظار آمدن تـــــــو ، خط های سفید جاده را می شــــــــمارم … !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس انتظار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و حالا انتهای کوچه شعر منم با انتظاری مبهم و زرد ولی ایکاش جادوی نگاهت غزل های مرا غارت نمی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که می رفتی، بهار بود … تابستان که نیامدی، پاییز شد … پاییز که برنگشتی، پاییز ماند … زمستان آمد اگه نیایی، پاییز می ماند … تو را به دل پاییزی ات قسم می دهم … فصل ها را به هم نریز …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظارت چه زیباست وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادمو تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زنده ام می نشینم به انتظارت شاید هم نیایی … من کارم را می کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از هزار راه ِ رفته ، بی تو باز گشته است… ایوب هم اگر بود ، چشم می بست از انتظار آمدنت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام راه است که پای خسته را نشناسد کدام کوچه خالی از خاطره است و کدام دل هرگز نتپیده به شوق دیدار بیا تا برایت بگویم از سختی انتظار که چگونه ….. در دیدهای بارانی رنگ هذیان به خود میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست دلم به خلوت تابوت رفت دلتنگم ولی برای دل من مزار هم خوبست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعله ی انتـــــــــــظار تــــا ابَد نمی ســـــوزد هــــیزم ها خیـسَ ند و آتـــــش های دیگر سَخت وســـوسه انگیـــز…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن آن دور دستها یکی تنها به انتظار ایستاده لبخندی عاشقانه ، دستی برایش تکان بده… تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر چشم، انتظار آمدنت نشستم که تمامی دربهای باز، بر روی پاشنه انتظار پوسیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتظرم بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقــّـــــــــاشِ خــــوبی نــــبودم… اما ایـــــــــــــن روزها… به لطـــــــــــفِ تــــــــــو… انـــتظــــــار را دیـــــــــــدنی میکـــــِـــــــشـَـم….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز دیگریست… یه روز از همان روزهای بی تو… در به در این کوچه و آن کوچه… می دانم که انتهای یکی از همین کوچه ها منتظری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در باد گم کرد و به انتظار نشست و نمی دانست مسافران باد را بازگشتی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ” ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ” ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ، ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ… ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتــــــــ باشد ؛ مــــــــــن اینجا، کنار همین رویاهای زودگذر، به انتظار آمدن تـــــــو ، خط های سفید جاده را می شــــــــمارم … !