بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس امیدبه خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم را به کدام وجه این دنیا خوش کنم ؟ دلخوش به حضور توام وگرنه مرا با این دنیا چه کار ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا به آنجایی برسان که هیچ چیز جز راضی بودن تو برایم مهم نباشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف تو را داشتم و غیر تو را بنده شدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم ، چرا انقدر غصه می خوری ؟ یادت نره من حواسم بهت هست دوستدارت خـــــــــــــــــدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بدون نوازش های تو میان دست های زندگی مچاله می شویم نوازشت را از ما نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس حضور خدا در همه حال همه مسائل را حل می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آنکه طلبکار خدایی به خودآ از خود بطلب کز تو جدا نیست خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط گوشه چشمی از نگاه خداوند برای خوشبختی انسان کافیست به امید آنکه همیشه در نگاهش باشی !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس امیدبه خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم را به کدام وجه این دنیا خوش کنم ؟ دلخوش به حضور توام وگرنه مرا با این دنیا چه کار ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا به آنجایی برسان که هیچ چیز جز راضی بودن تو برایم مهم نباشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف تو را داشتم و غیر تو را بنده شدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم ، چرا انقدر غصه می خوری ؟ یادت نره من حواسم بهت هست دوستدارت خـــــــــــــــــدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بدون نوازش های تو میان دست های زندگی مچاله می شویم نوازشت را از ما نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس حضور خدا در همه حال همه مسائل را حل می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آنکه طلبکار خدایی به خودآ از خود بطلب کز تو جدا نیست خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط گوشه چشمی از نگاه خداوند برای خوشبختی انسان کافیست به امید آنکه همیشه در نگاهش باشی !