بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس امضا دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به جمله همیشه حق با «مشتری» است اعتراض داریم! (امضا: جمعی از سیارات منظومه شمسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه زیر پایم را خالی نکنند، روی دستهایم راه می روم! (امضا: ژیمناستیک کار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کلاه گیس و آبروی آدم کچل را با هم می برم! (امضا: باد پاییز)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس امضا دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به جمله همیشه حق با «مشتری» است اعتراض داریم! (امضا: جمعی از سیارات منظومه شمسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه زیر پایم را خالی نکنند، روی دستهایم راه می روم! (امضا: ژیمناستیک کار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کلاه گیس و آبروی آدم کچل را با هم می برم! (امضا: باد پاییز)