بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس امضا دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محافظت از “اتو” های خود را به ما بسپارید! (امضا: اتوبان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به جای “آن ور دنیا” شما را به “آن دنیا” می بریم! (امضا: یک شرکت هواپیمایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پله های ترقی برای بعضی ها سر است! (امضا: نظافتچی پله های اداره)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوغ خیلی از نوشابه سیاه بهتر است! (امضا: دانشمندان نژاد پرست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیفون برای من حکم نوشابه کنار غذا را دارد! (امضا: چاه دستشویی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا نان ما را آجر کنید! (امضا: بساز و بفروش های شهر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای آب اصلا هم طنین زندگی نیست! (امضا: مرده شور بهشت زهرا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول می دهم شما را رو سفید کنم! (امضا: گچکار سر گذر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از شنیدن حرف مخالف فشار خونتان بالا می رود به ما بپیوندی! (امضا: اعضای گروه فشار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ما سوزناک ترین آه های دنیاست! (امضا: اژدهای هفت سر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا روی سگتان را بالا نیاورید! (امضا: یک آدم گربه صفت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهدای خون، اهدای زندگی است! (امضا: انجمن خون آشامان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیشتر از سازمان تفکیک زباله قدر زباله ها را می دانم! (امضا: گربه محله)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ای میکروب آبله مرغان! (امضا: میکروب خروسک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انواع گاز اشک آور برای سرکوب تظاهرات میوه ها موجود است! (امضا: پیاز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رمانتیک بودن ما همین بس که هم شمع داریم و هم پروانه! (امضا: جمعی از اتومبیل ها)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس امضا دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محافظت از “اتو” های خود را به ما بسپارید! (امضا: اتوبان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به جای “آن ور دنیا” شما را به “آن دنیا” می بریم! (امضا: یک شرکت هواپیمایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پله های ترقی برای بعضی ها سر است! (امضا: نظافتچی پله های اداره)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوغ خیلی از نوشابه سیاه بهتر است! (امضا: دانشمندان نژاد پرست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیفون برای من حکم نوشابه کنار غذا را دارد! (امضا: چاه دستشویی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا نان ما را آجر کنید! (امضا: بساز و بفروش های شهر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای آب اصلا هم طنین زندگی نیست! (امضا: مرده شور بهشت زهرا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول می دهم شما را رو سفید کنم! (امضا: گچکار سر گذر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از شنیدن حرف مخالف فشار خونتان بالا می رود به ما بپیوندی! (امضا: اعضای گروه فشار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ما سوزناک ترین آه های دنیاست! (امضا: اژدهای هفت سر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا روی سگتان را بالا نیاورید! (امضا: یک آدم گربه صفت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهدای خون، اهدای زندگی است! (امضا: انجمن خون آشامان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیشتر از سازمان تفکیک زباله قدر زباله ها را می دانم! (امضا: گربه محله)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ای میکروب آبله مرغان! (امضا: میکروب خروسک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انواع گاز اشک آور برای سرکوب تظاهرات میوه ها موجود است! (امضا: پیاز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رمانتیک بودن ما همین بس که هم شمع داریم و هم پروانه! (امضا: جمعی از اتومبیل ها)