بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس امتحانات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها فایده ای که قلم چی برای من داشته اینه که کد ملیمو یاد گرفتم :))))) والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تاريخ ديده نشده گزينه ي (داده هاي مسئله کافي نيست) توي تست ها گزينه ي درست تست باشه! هيچوقت ، امکان نداره حتي اگه صورت سوال غيرقابل حل به نظر برسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید اون روزی که دیگه اول مهر نداشته باشیم منظورم سال بعد از رد شدن از کنکور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی ندارد ارسطو شدن،  خوشا پر کشیدن پرستو شدن،  تو که پر نداری پرستو شوی،  بشین درس بخوان تا ارسطو شوی!  ايام امتحانات بر تمام عزيزان داغدار تسليت باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب چیست یک سری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن واین کاره بودن شخص امتحان دهنده آخر عاقبت خوش وخرمی دارد.نوعی هلو برو تو گلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان امتحان دارد و هیچ کاری نکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس خواندن چقدر دلگیر است در اتاقی که از تو خسته شده گوش دادن به تیک تاک زمان زل زدن به کتاب بسته شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا یا ایـها ممتحنون چـرا هستیـد نگرون؟ بشینید و بخوانید و بدانید که امتحان فردا هست آسون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون پایستگی واحد : واحد ها نه از بین میروند و نه پاس میشوند بلکه از ترمی به ترم دیگر انتقال میابند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلب توانگر کند مرد را / تو خر کن دبیر خردمند را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همه کتابامو۲ دورکامل خوندم، توچطور؟ ستاد ایجاد وحشت میان دانشجویان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه چای داغ شب های امتحان دوست دارم اما ….. اضطراب نمی گذارد نه گرمایت را حس کنم نه آرامشت را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آن که با استاد مــَچ شوی / لحظه ی امتحان دادنت ناگزیر می شود! آی سرکوفت و ضد حال همیشگی / ناگهان چقدر زود آخر ترم می شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان اولین گام در جهت شروع چاپلوسی پیش استاد برای نمره ی ده گرفتن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط سوپ کلم است که حال آدم را بیشتر از امتحان بهم میزند ! آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان بدون تقلب مثل کریسمس بدون درخت است ! (کی اس الیت)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس امتحانات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها فایده ای که قلم چی برای من داشته اینه که کد ملیمو یاد گرفتم :))))) والا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تاريخ ديده نشده گزينه ي (داده هاي مسئله کافي نيست) توي تست ها گزينه ي درست تست باشه! هيچوقت ، امکان نداره حتي اگه صورت سوال غيرقابل حل به نظر برسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید اون روزی که دیگه اول مهر نداشته باشیم منظورم سال بعد از رد شدن از کنکور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفایی ندارد ارسطو شدن،  خوشا پر کشیدن پرستو شدن،  تو که پر نداری پرستو شوی،  بشین درس بخوان تا ارسطو شوی!  ايام امتحانات بر تمام عزيزان داغدار تسليت باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب چیست یک سری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن واین کاره بودن شخص امتحان دهنده آخر عاقبت خوش وخرمی دارد.نوعی هلو برو تو گلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان امتحان دارد و هیچ کاری نکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس خواندن چقدر دلگیر است در اتاقی که از تو خسته شده گوش دادن به تیک تاک زمان زل زدن به کتاب بسته شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا یا ایـها ممتحنون چـرا هستیـد نگرون؟ بشینید و بخوانید و بدانید که امتحان فردا هست آسون!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون پایستگی واحد : واحد ها نه از بین میروند و نه پاس میشوند بلکه از ترمی به ترم دیگر انتقال میابند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلب توانگر کند مرد را / تو خر کن دبیر خردمند را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همه کتابامو۲ دورکامل خوندم، توچطور؟ ستاد ایجاد وحشت میان دانشجویان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه چای داغ شب های امتحان دوست دارم اما ….. اضطراب نمی گذارد نه گرمایت را حس کنم نه آرامشت را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آن که با استاد مــَچ شوی / لحظه ی امتحان دادنت ناگزیر می شود! آی سرکوفت و ضد حال همیشگی / ناگهان چقدر زود آخر ترم می شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان اولین گام در جهت شروع چاپلوسی پیش استاد برای نمره ی ده گرفتن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط سوپ کلم است که حال آدم را بیشتر از امتحان بهم میزند ! آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان بدون تقلب مثل کریسمس بدون درخت است ! (کی اس الیت)