بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس الکی مثلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا این الکی مثلا چیه تو دهن مردم انداختین؟ سه روزه مامانم غذا درست نکرده؛ هرچی میگم گشنمه میگه: الکی مثلا ما فقیریم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. . . . الکی مصلن من لالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وایییی چه بو قورمه سبزى اى میدم…. چقدم قرمه سبزى اى که پختم خوشمزه شده بودددد…. الکی مثلا من زن زندگیم… . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نع . . . . . الکى مثلا من پوأم غذا نميخورم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح مامانم میگه پاشو صبحونه بخور ، بلند که شدم برم بخورم . . . . . میگه الکی مثلا من صبحونه درست کردم  این چه وضعیه آخه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الفرار…. . . . . الکی مثلا من شاهم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس الکی مثلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا این الکی مثلا چیه تو دهن مردم انداختین؟ سه روزه مامانم غذا درست نکرده؛ هرچی میگم گشنمه میگه: الکی مثلا ما فقیریم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. . . . الکی مصلن من لالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وایییی چه بو قورمه سبزى اى میدم…. چقدم قرمه سبزى اى که پختم خوشمزه شده بودددد…. الکی مثلا من زن زندگیم… . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نع . . . . . الکى مثلا من پوأم غذا نميخورم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح مامانم میگه پاشو صبحونه بخور ، بلند که شدم برم بخورم . . . . . میگه الکی مثلا من صبحونه درست کردم  این چه وضعیه آخه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الفرار…. . . . . الکی مثلا من شاهم