بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس الکی مثلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز رفتم خواستگاری جواب هم مثبت بود . . . . . الکی مثلا من وضعم خوبه ... اون دخترو بگیر غش کرد ٬ به خدا همش شوخی بود ٬ خدایا خودت بخیر بگذر‌ونش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خيلي جذابم . . . . . الکي مثلا وکوفت الکي مثلا و مرض با همه چي شوخي با جذابيت منم شوخي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تو کوچه نمیرم . . . . . الکی مثلن من خوشگل تراز پریام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز تا رسیدم خونه بابام گفت پسرم، همسایه ها تو رو با یه دختر دیدن منم گفتم الکی مثلاً بشم محسن طنابنده و گفتم چنین چیزی مگه میشه ، مگه داریم بابام محکم زد تو گوشم و گفت : دیدی میشه ، دیدی داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کلاس به دختره گفتم میخوام بیام خواستگاریت تا میخواستم بگم الکی مثلا غش کرد بعد بهوش اومد داره برای خواستگاری خودشو اماده میکنه . این سازنده الکی مثلا کجاست بترکونمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم چرا انقدر میرم بیرون چشم میخورم . الکی مثلا و کوفت و زهرمار خو خوشگلم دیگه چیکار داری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد این(الکی مثلا)ها زیاد شده؟! حالا خوبه یه کاری کردیم ما سریع خز شد!! الکی مثلا من اولین نفر بودم!!!:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم چرا انقدر میرم بیرون چشم میخورم . . . . . الکی مثلا و کوفت و زهرمار خو خوشگلم دیگه چیکار داری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بر باد رفته" صد بار بهتر  است از "از یاد رفته" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Hello everyone! . . . . . . . . . Fake ! For example I’m an American

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اه چقد خز شد این الکی مثلا . . . . . . . . الکی مثلا من بدم میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتیا الکی مثلا من فحش با کلاس بلدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای چه باد سردی میاد یخ زدیم!!! وایسا این سقف لعنتی رو ببندم . . . . . . . . . . الکی مثلن منم پورشه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای خدایا عجب برفی میاد همه جا سفید شده.. الکی مثلن الان تو زمستونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کى منو دوس داره ؟ . . . . . . . . . . الکى مثلا من نمیدونم شما کشته مرده ى منید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رررررررررررررمممممممممم الکی مثلا من حمید معصومی نژادم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس الکی مثلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز رفتم خواستگاری جواب هم مثبت بود . . . . . الکی مثلا من وضعم خوبه ... اون دخترو بگیر غش کرد ٬ به خدا همش شوخی بود ٬ خدایا خودت بخیر بگذر‌ونش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خيلي جذابم . . . . . الکي مثلا وکوفت الکي مثلا و مرض با همه چي شوخي با جذابيت منم شوخي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تو کوچه نمیرم . . . . . الکی مثلن من خوشگل تراز پریام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز تا رسیدم خونه بابام گفت پسرم، همسایه ها تو رو با یه دختر دیدن منم گفتم الکی مثلاً بشم محسن طنابنده و گفتم چنین چیزی مگه میشه ، مگه داریم بابام محکم زد تو گوشم و گفت : دیدی میشه ، دیدی داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کلاس به دختره گفتم میخوام بیام خواستگاریت تا میخواستم بگم الکی مثلا غش کرد بعد بهوش اومد داره برای خواستگاری خودشو اماده میکنه . این سازنده الکی مثلا کجاست بترکونمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم چرا انقدر میرم بیرون چشم میخورم . الکی مثلا و کوفت و زهرمار خو خوشگلم دیگه چیکار داری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد این(الکی مثلا)ها زیاد شده؟! حالا خوبه یه کاری کردیم ما سریع خز شد!! الکی مثلا من اولین نفر بودم!!!:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم چرا انقدر میرم بیرون چشم میخورم . . . . . الکی مثلا و کوفت و زهرمار خو خوشگلم دیگه چیکار داری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بر باد رفته" صد بار بهتر  است از "از یاد رفته" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Hello everyone! . . . . . . . . . Fake ! For example I’m an American

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اه چقد خز شد این الکی مثلا . . . . . . . . الکی مثلا من بدم میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتیا الکی مثلا من فحش با کلاس بلدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای چه باد سردی میاد یخ زدیم!!! وایسا این سقف لعنتی رو ببندم . . . . . . . . . . الکی مثلن منم پورشه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای خدایا عجب برفی میاد همه جا سفید شده.. الکی مثلن الان تو زمستونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کى منو دوس داره ؟ . . . . . . . . . . الکى مثلا من نمیدونم شما کشته مرده ى منید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رررررررررررررمممممممممم الکی مثلا من حمید معصومی نژادم..