بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاعات و عباداتتان قبول درجاتتان عالى و انشاءالله این سفر زیارتی براى دنیا وآخرتتان مفید باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشت مسرت بخش ازسرزمین مطهّر و منور وحی و نزول قرآن را گرامی می داریم حجتان مقبول درگاه حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورود به حریم حرم امن الهی سنگ زدن بر اهریمن درون و تصفیه روح و جانتان را ارج مینهیم مقدمتان گلبارن زیارتتان مقبول درگاه حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاکفان و عاشقان حرم امن الهی مقدمتان گلباران زیارت خانه خدا دیدن قبه خضرا و استشمام عطر حضرت زهرا گوارای وجودتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کن دلم بوی باران بگیرد و این درد جانسوز درمان بگیرد دعا کن دلم رنگ آیینه گردد و تنهایی از عشق پایان بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یادتان بود و باران گرفت دعایی به حال بیابان کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا می کنم غرق باران شوی چو بوی خوش یاس و ریحان شوی دعا میکنم در زمستان عشق بهاری ترین فصل ایمان شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد نه آنچه را که آرزو داری زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بسپار در یادت به وقت ریزش باران ، نگاهت گر به آن بالاست و در وقت دعا قلبت مثال بید میلرزد دعایم کن که من محتاج محتاجم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که آهسته می خوانی قنوت گریه هایت را میان ربنای سبز دستانت دعایم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهج البلاغه : آرام باش ، توکل کن ، تفکر کن سپس آستین ها را بالا بزن آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیری سراسر خیر ، برکت ، خرسندی سلامت ، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت توشه شب قدرتان باد . . . التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دعایی کنمت بهتر از این : خنده ات از ته دل گریه ات از سر شوق و دلت کلبه ای از مهر و صفا قلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام آینه ها را صدا کنید گاه اجابت است رو به سوی خداکنید ای دوستان آبرودار در نزد حق درنیمه شب قدرمرا هم دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب رحمت دوست جاریست مانند رود، نه! مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید کسی اینجا محتاج دعاست اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب که بلرزید دل و بغض و صدایت آرام روان گشت دلت سوی خدایت رفتى به در خانه آن قاضى حاجات یاد آر مرا ملتمس لطف و دعایت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاعات و عباداتتان قبول درجاتتان عالى و انشاءالله این سفر زیارتی براى دنیا وآخرتتان مفید باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشت مسرت بخش ازسرزمین مطهّر و منور وحی و نزول قرآن را گرامی می داریم حجتان مقبول درگاه حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورود به حریم حرم امن الهی سنگ زدن بر اهریمن درون و تصفیه روح و جانتان را ارج مینهیم مقدمتان گلبارن زیارتتان مقبول درگاه حق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاکفان و عاشقان حرم امن الهی مقدمتان گلباران زیارت خانه خدا دیدن قبه خضرا و استشمام عطر حضرت زهرا گوارای وجودتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کن دلم بوی باران بگیرد و این درد جانسوز درمان بگیرد دعا کن دلم رنگ آیینه گردد و تنهایی از عشق پایان بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یادتان بود و باران گرفت دعایی به حال بیابان کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا می کنم غرق باران شوی چو بوی خوش یاس و ریحان شوی دعا میکنم در زمستان عشق بهاری ترین فصل ایمان شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد نه آنچه را که آرزو داری زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بسپار در یادت به وقت ریزش باران ، نگاهت گر به آن بالاست و در وقت دعا قلبت مثال بید میلرزد دعایم کن که من محتاج محتاجم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که آهسته می خوانی قنوت گریه هایت را میان ربنای سبز دستانت دعایم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهج البلاغه : آرام باش ، توکل کن ، تفکر کن سپس آستین ها را بالا بزن آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیری سراسر خیر ، برکت ، خرسندی سلامت ، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت توشه شب قدرتان باد . . . التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دعایی کنمت بهتر از این : خنده ات از ته دل گریه ات از سر شوق و دلت کلبه ای از مهر و صفا قلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام آینه ها را صدا کنید گاه اجابت است رو به سوی خداکنید ای دوستان آبرودار در نزد حق درنیمه شب قدرمرا هم دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب رحمت دوست جاریست مانند رود، نه! مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید کسی اینجا محتاج دعاست اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب که بلرزید دل و بغض و صدایت آرام روان گشت دلت سوی خدایت رفتى به در خانه آن قاضى حاجات یاد آر مرا ملتمس لطف و دعایت