بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می کشی آه و در چشم هایت می رمند آهوان دسته دسته در گلویت ترک می خورد بغض التماس دعا ! دل شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لبی خاموش صدایت می کنم / گر چه دوری از برم از صمیم قلب دعایت میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می نوازد و گاهی نوای شاد . امیدوارم زندگی ات نوای شاد بنوازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایت میکنم هر شب به عطر میخک و مریم الهی در دلت هرگز نباشه غصه و ماتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا آرامش را همچون دانه های برف ، آرام و بیصدا ، به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند بباران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسانها کافیست ، این نگاه را برایت آرزو میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا میکنم غرق باران شوی / چو بوی خوش یاس و ریحان شوی دعا میکنم در زمستان عشق / بهاری ترین فصل ایمان شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد ، نه آنچه را که آرزو داری ، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دعایی کنمت بهتر از این : خنده ات از ته دل گریه ات از سر شوق و دلت کلبه ای از مهر و صفا قلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر حرم امن الهی حجی با معرفت پایدار و ماندگار را برایت آرزومندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادرنشین عرفات خوش آمدی بازگشت پروانه کعبه گرامی باد انشاءالله زیارتتان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیارت خانه امن الهی بر شما گوارا باد امیدوارم خداوند سعادت مجدد سفر به سرزمین وحی را نصیب شما و این حقیر بنماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیارت حرم امن الهی و قبور ائمه بقیع مقبول حق باشد مقدمتان گلباران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی زیارت مدینة النبی بهشت زمینی پیامبر محرم شدن به حریم امن الهی و طواف به دور کعبۀ عشق تا همیشه همراهتان باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ، صفای مدینه و معطر به عطر قبور ائمه بقیع است حجکم مقبول سعیکم مشکور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشت حضرت عالی را از سفر پر از معنویت حج زیارت مرقد مطهر پیامبر اکرم(ص) و ائمه مظلوم بقیع را تبریک گفته و امید است با توکل به در گاه الهی همواره پیروز و سرافراز باشید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می کشی آه و در چشم هایت می رمند آهوان دسته دسته در گلویت ترک می خورد بغض التماس دعا ! دل شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لبی خاموش صدایت می کنم / گر چه دوری از برم از صمیم قلب دعایت میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می نوازد و گاهی نوای شاد . امیدوارم زندگی ات نوای شاد بنوازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایت میکنم هر شب به عطر میخک و مریم الهی در دلت هرگز نباشه غصه و ماتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا آرامش را همچون دانه های برف ، آرام و بیصدا ، به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند بباران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسانها کافیست ، این نگاه را برایت آرزو میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا میکنم غرق باران شوی / چو بوی خوش یاس و ریحان شوی دعا میکنم در زمستان عشق / بهاری ترین فصل ایمان شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد ، نه آنچه را که آرزو داری ، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دعایی کنمت بهتر از این : خنده ات از ته دل گریه ات از سر شوق و دلت کلبه ای از مهر و صفا قلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر حرم امن الهی حجی با معرفت پایدار و ماندگار را برایت آرزومندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادرنشین عرفات خوش آمدی بازگشت پروانه کعبه گرامی باد انشاءالله زیارتتان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیارت خانه امن الهی بر شما گوارا باد امیدوارم خداوند سعادت مجدد سفر به سرزمین وحی را نصیب شما و این حقیر بنماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیارت حرم امن الهی و قبور ائمه بقیع مقبول حق باشد مقدمتان گلباران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی زیارت مدینة النبی بهشت زمینی پیامبر محرم شدن به حریم امن الهی و طواف به دور کعبۀ عشق تا همیشه همراهتان باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ، صفای مدینه و معطر به عطر قبور ائمه بقیع است حجکم مقبول سعیکم مشکور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشت حضرت عالی را از سفر پر از معنویت حج زیارت مرقد مطهر پیامبر اکرم(ص) و ائمه مظلوم بقیع را تبریک گفته و امید است با توکل به در گاه الهی همواره پیروز و سرافراز باشید