بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد   نه آنچه را که آرزو داری ، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بسپار در یادت   به وقت ریزش باران ، نگاهت گر به آن بالاست   و در وقت دعا قلبت مثال بید میلرزد ،   دعایم کن که من محتاج محتاجم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که آهسته میخوانی قنوت گریه هایت را   میان ربنای سبز دستانت دعایم کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهج البلاغه: آرام باش، توکل کن، تفکر کن، سپس آستینها را بالا بزن، آنگاه   دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیری سراسر خیر ، برکت ، خرسندی ، سلامت ، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت   توشه شب قدرتان باد . . .   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دعایی کنمت بهتر از این :   خنده ات از ته دل   گریه ات از سر شوق   و دلت کلبه ای از مهر و صفا   قلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام آینه ها را صدا کنید/ گاه اجابت است رو به سوی خداکنید   ای دوستان آبرودار در نزد حق / درنیمه شب قدرمرا هم دعا کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب رحمت دوست جاریست، مانند رود، نه! مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید،   کسی اینجا محتاج دعاست، اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب که بلرزید دل و بغض و صدایت / آرام روان گشت دلت سوی خدایت   رفتى به در خانه آن قاضى حاجات / یاد آر مرا ملتمس لطف و دعایت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این ایام که از رحمت و برکت انباشته است؛   در این روزها که فرشته ها راحت میان ما قدم می زنند   و در این شب ها که از انوار خدا سپیدی گرفته اند   ما را از نسیم دعا فراموش نکنید . . .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را به دعا کاش فراموش نسازند   رندان سحرخیز که صاحب نفسانند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیس قلب خود تنها خدا کن / خدا را در دل شبها صدا کن   ز خوف حق چو اشکی را چکاندی / به حال این رفیقت هم دعا کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعا   تو را به فاطمه (س) سوگند التماس دعا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود ، یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مندیم اى خدا درمان نما / درد بى درما نما ن درمان نما   هر که ارد دست حاجت نزد تو / با ر الهى درد او درمان نما   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته ها برای آزادی انسانها از دستان شیطان و بخشش معاصی وبردن آنها به ملکوت   مسابقه داده و منتظر ندای بنده های خدا هستند. اللهم لبیک   مرا دعا کنید . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد   نه آنچه را که آرزو داری ، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بسپار در یادت   به وقت ریزش باران ، نگاهت گر به آن بالاست   و در وقت دعا قلبت مثال بید میلرزد ،   دعایم کن که من محتاج محتاجم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که آهسته میخوانی قنوت گریه هایت را   میان ربنای سبز دستانت دعایم کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهج البلاغه: آرام باش، توکل کن، تفکر کن، سپس آستینها را بالا بزن، آنگاه   دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیری سراسر خیر ، برکت ، خرسندی ، سلامت ، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت   توشه شب قدرتان باد . . .   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دعایی کنمت بهتر از این :   خنده ات از ته دل   گریه ات از سر شوق   و دلت کلبه ای از مهر و صفا   قلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام آینه ها را صدا کنید/ گاه اجابت است رو به سوی خداکنید   ای دوستان آبرودار در نزد حق / درنیمه شب قدرمرا هم دعا کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب رحمت دوست جاریست، مانند رود، نه! مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید،   کسی اینجا محتاج دعاست، اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب که بلرزید دل و بغض و صدایت / آرام روان گشت دلت سوی خدایت   رفتى به در خانه آن قاضى حاجات / یاد آر مرا ملتمس لطف و دعایت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این ایام که از رحمت و برکت انباشته است؛   در این روزها که فرشته ها راحت میان ما قدم می زنند   و در این شب ها که از انوار خدا سپیدی گرفته اند   ما را از نسیم دعا فراموش نکنید . . .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را به دعا کاش فراموش نسازند   رندان سحرخیز که صاحب نفسانند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیس قلب خود تنها خدا کن / خدا را در دل شبها صدا کن   ز خوف حق چو اشکی را چکاندی / به حال این رفیقت هم دعا کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعا   تو را به فاطمه (س) سوگند التماس دعا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود ، یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مندیم اى خدا درمان نما / درد بى درما نما ن درمان نما   هر که ارد دست حاجت نزد تو / با ر الهى درد او درمان نما   التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته ها برای آزادی انسانها از دستان شیطان و بخشش معاصی وبردن آنها به ملکوت   مسابقه داده و منتظر ندای بنده های خدا هستند. اللهم لبیک   مرا دعا کنید . . .