بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر حرم امن اله حجی با معرفت پایدار و ماندگار را برایت آرزومندم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی احساس غربت می کنید یادتان باشد خدا همین نزدیکی است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می کشی آه و در چشم هایت می رمند آهوان دسته دسته در گلویت ترک می خورد بغض التماس دعا ! دل شکسته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورود به حریم حرم امن الهی سنگ زدن بر اهریمن درون و تصفیه روح و جانتان را ارج مینهیم مقدمتان گلبارن زیارتتان مقبول درگاه حق 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعا تو را به فاطمه (س) سوگند التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دست های خالی و ساده دخیلتان ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است یاد آر که محتاج دعایت هستم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم شیرین عشق ، گوشه ای از نگاه خداست. تنها به نگاه او می سپارمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد نه آنچه را که آرزو داری ، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا میکنم غرق باران شوی / چو بوی خوش یاس و ریحان شوی دعا میکنم در زمستان عشق / بهاری ترین فصل ایمان شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به فرشتگانت بسپار که لحظه لحظه نیایش خویش ، دوستان مرا از یاد نبرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود ، یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بسپار در یادت به وقت ریزش باران ، نگاهت گر به آن بالاست و در وقت دعا قلبت مثال بید میلرزد ، دعایم کن که من محتاج محتاجم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کن دلم بوی باران بگیرد / و این درد جانسوز درمان بگیرد   دعا کن دلم رنگ آیینه گردد / و تنهایی از عشق پایان بگیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یادتان بود و باران گرفت دعایی به حال بیابان کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا میکنم غرق باران شوی / چو بوی خوش یاس و ریحان شوی   دعا میکنم در زمستان عشق / بهاری ترین فصل ایمان شوی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر حرم امن اله حجی با معرفت پایدار و ماندگار را برایت آرزومندم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی احساس غربت می کنید یادتان باشد خدا همین نزدیکی است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می کشی آه و در چشم هایت می رمند آهوان دسته دسته در گلویت ترک می خورد بغض التماس دعا ! دل شکسته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورود به حریم حرم امن الهی سنگ زدن بر اهریمن درون و تصفیه روح و جانتان را ارج مینهیم مقدمتان گلبارن زیارتتان مقبول درگاه حق 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعا تو را به فاطمه (س) سوگند التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دست های خالی و ساده دخیلتان ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است یاد آر که محتاج دعایت هستم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم شیرین عشق ، گوشه ای از نگاه خداست. تنها به نگاه او می سپارمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد نه آنچه را که آرزو داری ، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا میکنم غرق باران شوی / چو بوی خوش یاس و ریحان شوی دعا میکنم در زمستان عشق / بهاری ترین فصل ایمان شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به فرشتگانت بسپار که لحظه لحظه نیایش خویش ، دوستان مرا از یاد نبرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود ، یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بسپار در یادت به وقت ریزش باران ، نگاهت گر به آن بالاست و در وقت دعا قلبت مثال بید میلرزد ، دعایم کن که من محتاج محتاجم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کن دلم بوی باران بگیرد / و این درد جانسوز درمان بگیرد   دعا کن دلم رنگ آیینه گردد / و تنهایی از عشق پایان بگیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یادتان بود و باران گرفت دعایی به حال بیابان کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا میکنم غرق باران شوی / چو بوی خوش یاس و ریحان شوی   دعا میکنم در زمستان عشق / بهاری ترین فصل ایمان شوی . . .