بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این وادی غم در پی خالق خاطراتی هستیم که خیلی وقت پیش دل به گام های نسیم سپرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟ لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکت می شوم ، بوی دریا می آید دور که می شوم ، صدای باران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می گویند تو چقدر آرومی چه آرامشی داری اما این وسط هیچکس نفهمید کسی که آخر خط رسیده دیگر فقط نگاه می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخَند بر لبَت نشانده ای من بازهم مشتاق ترازهمیشه به تماشای خندیدنت نشسته ام عجب شغل شریفی دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم را که رج می زنم بازهم علاقه ام به توبافته می شود اما تو خیالم را از ابتدا می شکافی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این وادی غم در پی خالق خاطراتی هستیم که خیلی وقت پیش دل به گام های نسیم سپرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟ لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکت می شوم ، بوی دریا می آید دور که می شوم ، صدای باران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می گویند تو چقدر آرومی چه آرامشی داری اما این وسط هیچکس نفهمید کسی که آخر خط رسیده دیگر فقط نگاه می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخَند بر لبَت نشانده ای من بازهم مشتاق ترازهمیشه به تماشای خندیدنت نشسته ام عجب شغل شریفی دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم را که رج می زنم بازهم علاقه ام به توبافته می شود اما تو خیالم را از ابتدا می شکافی