بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوق دیدارت چه آب و جارویی راه انداخته اند ، چشمہا و مژه هایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه فکر میکنم شعری به ذهنم نمیرسد گاهی اوقات ، دلم برای حافظ میسوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت نشان رضایت نیس گاهی سکوت بوی رفتن میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که زمان مرگم فرا رسد،کسی که باید بمیرد منم، پس بگذار آنطور که میخواهم زندگی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهنگی برای خودکشی به ساحل زد کمی آنطرف تر انسانی به دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو کاش میدانستی چه لذتی دارد وقتی که میشود خیانت کرد ولی نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی من اگر آرامی من نمی خواهم که کنار من باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن بعد از یه دل سیر گریه خواب بدجور میچسبه سؤالی دارم از تو خوابیدن بعد از به گریه انداختن کسی هم همونقدر میچسبه که هر شب تکرارش میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای گریه همسایه می آید نمیدانم دیوارها نازک شده اند یا دردها بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم طناب داره هرشب دور تو دنیات می پیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دردهایم را فراموش نکرده ام من از نهایت درد به  بی حسی  رسیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و گاهی روحیه ات زخم میشود از حرفها همان حرفهایی که توقع شنیدنش را از هرکسی نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺭﻧﺠﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند بس است این همه اراجیف، ترک کن سادگان نمی دانند من خود داغ دیده ی ترک ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت رفتن طوری نگاهم کرد که احساس گناه کنم نمی دانست که : وقتی جنگیدی و نشد باید رفت تا نبودنت بغض شود ، نه بودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمان را پیدا کنیم نیمه ی گمشده مان پیشکش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوق دیدارت چه آب و جارویی راه انداخته اند ، چشمہا و مژه هایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه فکر میکنم شعری به ذهنم نمیرسد گاهی اوقات ، دلم برای حافظ میسوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت نشان رضایت نیس گاهی سکوت بوی رفتن میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که زمان مرگم فرا رسد،کسی که باید بمیرد منم، پس بگذار آنطور که میخواهم زندگی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهنگی برای خودکشی به ساحل زد کمی آنطرف تر انسانی به دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو کاش میدانستی چه لذتی دارد وقتی که میشود خیانت کرد ولی نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی من اگر آرامی من نمی خواهم که کنار من باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن بعد از یه دل سیر گریه خواب بدجور میچسبه سؤالی دارم از تو خوابیدن بعد از به گریه انداختن کسی هم همونقدر میچسبه که هر شب تکرارش میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای گریه همسایه می آید نمیدانم دیوارها نازک شده اند یا دردها بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم طناب داره هرشب دور تو دنیات می پیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دردهایم را فراموش نکرده ام من از نهایت درد به  بی حسی  رسیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و گاهی روحیه ات زخم میشود از حرفها همان حرفهایی که توقع شنیدنش را از هرکسی نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺭﻧﺠﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند بس است این همه اراجیف، ترک کن سادگان نمی دانند من خود داغ دیده ی ترک ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت رفتن طوری نگاهم کرد که احساس گناه کنم نمی دانست که : وقتی جنگیدی و نشد باید رفت تا نبودنت بغض شود ، نه بودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمان را پیدا کنیم نیمه ی گمشده مان پیشکش