بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار ها هم عاشق میشوند یادگاری ننویسید اگر قصد برگشتن ندارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا بارونیه چرا نگاه به اسمون میکنی؟ فکر کردی میگم هوای اسمون بارونیه نه هوای این دل تنگم بارونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه فکر میکنم شعری به ذهنم نمیرسد گاهی اوقات  دلم برای حافظ میسوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای پناه بر کلمه خواب دیدم مرده ام و شعر مرا تشریح میکرد و تو در تمام رگ و پی من ریشه دوانده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﯿﺮ ﻭ ﺯﺷﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خبر مرگم را شنیدی در پی مزاری باش که بر سنگش نوشته : ساده بودم  باختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با يك گل بهار نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا اینقدر دروغ میگویند واینقدر دردروغ هایشان شاعر میشوند که نمى دانم در این سرزمین با اینهمه فریب..چگونه ست که دلم هنوز خواب باران را دوست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمرش را بشکنید اما غرورش را نشکنید مردی که گریه می‌کند دیگر چیزی برای شکستن ندارد دست از اذیت کردنش بردارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خود را به دست خود بستم تا عذاب سبک ترى باشى تا در اندوه رفتنت باشم تا در آغوش دیگرى باشى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى بخاطرم ماندن را تحمل کن رفتن از دست همه برمى آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بی تو مثل صبح بهاری بی گنجشک؛ نه اینکه زیبا نباشد  جذاب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس کشیدم و گفتی زمانه جانکاه است نفس نمیکشم ,این  آه از پی آه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاتو ديديم ، پائينتم ديديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند از آدم های یک ساعت دیگر میترسم چون درگیر هزاران ثانیه اند ثانیه هایی که در هرکدام رنگی دگر به خود میگیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد مرد مثل راه رفتن..خوابیدن خریدکردن کاش میشد خواست ومرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار ها هم عاشق میشوند یادگاری ننویسید اگر قصد برگشتن ندارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا بارونیه چرا نگاه به اسمون میکنی؟ فکر کردی میگم هوای اسمون بارونیه نه هوای این دل تنگم بارونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه فکر میکنم شعری به ذهنم نمیرسد گاهی اوقات  دلم برای حافظ میسوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای پناه بر کلمه خواب دیدم مرده ام و شعر مرا تشریح میکرد و تو در تمام رگ و پی من ریشه دوانده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﯿﺮ ﻭ ﺯﺷﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خبر مرگم را شنیدی در پی مزاری باش که بر سنگش نوشته : ساده بودم  باختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با يك گل بهار نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا اینقدر دروغ میگویند واینقدر دردروغ هایشان شاعر میشوند که نمى دانم در این سرزمین با اینهمه فریب..چگونه ست که دلم هنوز خواب باران را دوست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمرش را بشکنید اما غرورش را نشکنید مردی که گریه می‌کند دیگر چیزی برای شکستن ندارد دست از اذیت کردنش بردارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خود را به دست خود بستم تا عذاب سبک ترى باشى تا در اندوه رفتنت باشم تا در آغوش دیگرى باشى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى بخاطرم ماندن را تحمل کن رفتن از دست همه برمى آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بی تو مثل صبح بهاری بی گنجشک؛ نه اینکه زیبا نباشد  جذاب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس کشیدم و گفتی زمانه جانکاه است نفس نمیکشم ,این  آه از پی آه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاتو ديديم ، پائينتم ديديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند از آدم های یک ساعت دیگر میترسم چون درگیر هزاران ثانیه اند ثانیه هایی که در هرکدام رنگی دگر به خود میگیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد مرد مثل راه رفتن..خوابیدن خریدکردن کاش میشد خواست ومرد