بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمان می مانی دوستت دارم اما نمیتوانم داشته باشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعقوب یادم داده است دلبرت وقتی کنارت نیست کور بودن بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم از کجا اما خورده ام به بن بست تقصیر تو نیست;هیچ تفنگی گلوله را تا ابد در سینه اش نگه نمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط عادت دارند نامت را در شب زوزه کشند چرا از گرگها بد میگویید؟ گرگها گناهی ندارند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عمری گذشت تا باورمان شد آنچه را باد برد خودمان بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم باش وقتی خیلى نرم شوى همه خمت میکنند حتی کسى که انتظار ندارى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حالیکه بعضی ها از درد به خود می پیچند بعضی دیگر در کوچه پس کوچه های بی دردی مارپیچ می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ می شود برای حرف زدنت و برای تکیه کلام هایت که نمی دانستی فقط کلام تو نبوده من هم به آن تکیه داده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیار ما پرندگان هم چه به ادم ها شبیه شده اند کلاغی را دیدم که لانه کبوتری را به عقاب نشان میداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیار ما پرندگان هم چه به ادم ها شبیه شده اند کلاغی را دیدم که لانه کبوتری را به عقاب نشان میداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از رفتنت آغاز شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای جدایی مردن بود  چون مردن یک لحظه است و جدایی ذره ذره مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینه ام یک دفتر تا خورده است/واژه هایش خیس و سرد و مرده است/من نمیگویم ولی انصاف نیست/دوریت صبر دلم را برده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه همه وقت داشتی به جز منی که واسه هیچکس به جز تو وقت نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خود را به دست خود بستم تا عذاب سبک ترى باشى تا در اندوه رفتنت باشم تا در آغوش دیگرى باشى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت های نبودنت روی مچم بسته نمی شود حلقه می شود دور گردنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمان می مانی دوستت دارم اما نمیتوانم داشته باشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعقوب یادم داده است دلبرت وقتی کنارت نیست کور بودن بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم از کجا اما خورده ام به بن بست تقصیر تو نیست;هیچ تفنگی گلوله را تا ابد در سینه اش نگه نمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط عادت دارند نامت را در شب زوزه کشند چرا از گرگها بد میگویید؟ گرگها گناهی ندارند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عمری گذشت تا باورمان شد آنچه را باد برد خودمان بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم باش وقتی خیلى نرم شوى همه خمت میکنند حتی کسى که انتظار ندارى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حالیکه بعضی ها از درد به خود می پیچند بعضی دیگر در کوچه پس کوچه های بی دردی مارپیچ می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ می شود برای حرف زدنت و برای تکیه کلام هایت که نمی دانستی فقط کلام تو نبوده من هم به آن تکیه داده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیار ما پرندگان هم چه به ادم ها شبیه شده اند کلاغی را دیدم که لانه کبوتری را به عقاب نشان میداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیار ما پرندگان هم چه به ادم ها شبیه شده اند کلاغی را دیدم که لانه کبوتری را به عقاب نشان میداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از رفتنت آغاز شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای جدایی مردن بود  چون مردن یک لحظه است و جدایی ذره ذره مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینه ام یک دفتر تا خورده است/واژه هایش خیس و سرد و مرده است/من نمیگویم ولی انصاف نیست/دوریت صبر دلم را برده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه همه وقت داشتی به جز منی که واسه هیچکس به جز تو وقت نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خود را به دست خود بستم تا عذاب سبک ترى باشى تا در اندوه رفتنت باشم تا در آغوش دیگرى باشى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت های نبودنت روی مچم بسته نمی شود حلقه می شود دور گردنم