بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند دروغکى چرا؟ خوب نیستم مثل قرصى که نیمه شب بدون آب گیر میکند گیر کرده ام در گلوى زندگى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بی تو مثل صبح بهاری بی گنجشک؛ نه اینکه زیبا نباشد جذاب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش زدن به یک سرنوشت کبریت نمی خواهد که پا می خواهد که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر و بروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان  حرفیست زده می شود خوانده می شود ترانه می شود  به یاد می ماند گاهی ناله ایست تنها خاک خوب می فهمدش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت نشان رضایت نیس گاهی سکوت بوی رفتن میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبى من از زندگى درغربت نیست ازتنهایى نیست ازبى کسى هم نیست غریبى من ازاین است که از نزدیک ترین هایم دورم وبه دورترین هایم نزدیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی یک روز هایی میشود که دوست داری بزنی به بیابان بیابان پیدا نمی کنی می زنی به خیابان با دنیا که هیچ با خودت هم قهر می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تلخ : دوستت دارم اما حرف شیرین : اما دوستت دارم به همین سادگی میشه دل به دست اورد یا دل شکوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدرسخته واسه رسیدن به ستارت تاآسمون بری اماوقتی رسیدی ببینی صبح شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت هیچ کس هیچ جور با هیچ کار نتوانست جای خالی هیچ آدمی را در کنارمان پر کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال  کلاغیْ می گردم تا قآرقآرش رآ به فال  نیکْ بگیرم وقتی قآصدک ها همه لال اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ترسم روزی سراغم را بگیری ولی فاصله ی من و تو افقی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای رفته از خانه ام نگو با نگاه تو بیگانه ام خداحافظ ای آخرین آرزو اگر قصه ای تازه داری بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی زچشم مردم و روزی به پای تو عمر مرا ببین که به افتادگی گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شبیه پیرمردها باید به پنجره ها عادت کرد تنها پنجره ها می توانند ساعات طولانی بدون پلک زدن به جهان خیره شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها را میشود از ته کفشهایشان شناخت یا رفته اند و جاده ها را طی کرده اند یا مانده اند و سیگارها را له

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند دروغکى چرا؟ خوب نیستم مثل قرصى که نیمه شب بدون آب گیر میکند گیر کرده ام در گلوى زندگى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بی تو مثل صبح بهاری بی گنجشک؛ نه اینکه زیبا نباشد جذاب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش زدن به یک سرنوشت کبریت نمی خواهد که پا می خواهد که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر و بروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان  حرفیست زده می شود خوانده می شود ترانه می شود  به یاد می ماند گاهی ناله ایست تنها خاک خوب می فهمدش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت نشان رضایت نیس گاهی سکوت بوی رفتن میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبى من از زندگى درغربت نیست ازتنهایى نیست ازبى کسى هم نیست غریبى من ازاین است که از نزدیک ترین هایم دورم وبه دورترین هایم نزدیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی یک روز هایی میشود که دوست داری بزنی به بیابان بیابان پیدا نمی کنی می زنی به خیابان با دنیا که هیچ با خودت هم قهر می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تلخ : دوستت دارم اما حرف شیرین : اما دوستت دارم به همین سادگی میشه دل به دست اورد یا دل شکوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدرسخته واسه رسیدن به ستارت تاآسمون بری اماوقتی رسیدی ببینی صبح شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت هیچ کس هیچ جور با هیچ کار نتوانست جای خالی هیچ آدمی را در کنارمان پر کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال  کلاغیْ می گردم تا قآرقآرش رآ به فال  نیکْ بگیرم وقتی قآصدک ها همه لال اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ترسم روزی سراغم را بگیری ولی فاصله ی من و تو افقی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای رفته از خانه ام نگو با نگاه تو بیگانه ام خداحافظ ای آخرین آرزو اگر قصه ای تازه داری بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی زچشم مردم و روزی به پای تو عمر مرا ببین که به افتادگی گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شبیه پیرمردها باید به پنجره ها عادت کرد تنها پنجره ها می توانند ساعات طولانی بدون پلک زدن به جهان خیره شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها را میشود از ته کفشهایشان شناخت یا رفته اند و جاده ها را طی کرده اند یا مانده اند و سیگارها را له