بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاطر را گفتند : پدرت كيست ؟ گفت : اسب آقادائيمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس كه مادر شوهر نداره اهل محل مادر شوهرشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشدارو بعد از مرگ سهراب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نميگويم سمندر باش يا پروانه باش --- چون بفكر سوختن افتاده اي مردانه باش . [[ مرتضي قليخان شاملو]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر ناخنكي صاحب سليقه ميشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربزه ميخواهي يا هندوانه : هر دو دانه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيرزنه دستش به درخت گوجه نميرسيد، مي گفت : ترشي بمن نميسازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است اثری از وجدان نیست این ترازو  گر ترازوی خداست این کژی و نادرستی از کجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار ما رو ببین رفیق مرغمون تخم نمیکنه ولی گاومون هر روز می زاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی میگه: تف به دنیا یکی ام دنیا رو عشقه واسه اینهمه تبعیض نگرونم واسه هر قطره ی اشکی که رو گونه ی یتیمه واسه آینده ی دنیا نگرونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شروعی خوش دارد و پایانی غم انگیز با اولین نگاه شروع میشود اما پایانش هنگامیست که عشق به اوج میرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻛﺎﺵ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﺎﺵ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﻳﻴﺰ ..ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﻣﻼﻝ ﺍنگیز ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺮﮔﻬﺎﻯ آﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻢ ..ﻳﻜﺎﻳﻚ ﺯﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ آﺳﻤﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻡ .. ﭘﺮ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ ﺍﺷﻜﻬﺎﻳﻢ .. ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﻣﻨﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻣﻴﺰﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﺩﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است به زمینت می کوبند سر پول عشقت را می فروشند به خیانت می گویند تفکر اروپایی اگر عاشق باشی فکر می کنند احمقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانند هم سن و سالهای خویش نیستم که هر روز یک آرزویی دارند برای آینده من تنها یک آرزو دارم و آن این است که : شبی بخوابم و دیگر بیدار نشوم تا نشنوم تا نبینم  تا نشکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من نیستکه این درد پریشانی هاست این جنون عادت هر روزه ی تهرانی هاست پشت من پهنه ی زخم استولی شهر هنوز اولین دغدغه اش پینه ی پیشانی هاست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاطر را گفتند : پدرت كيست ؟ گفت : اسب آقادائيمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس كه مادر شوهر نداره اهل محل مادر شوهرشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشدارو بعد از مرگ سهراب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نميگويم سمندر باش يا پروانه باش --- چون بفكر سوختن افتاده اي مردانه باش . [[ مرتضي قليخان شاملو]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر ناخنكي صاحب سليقه ميشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربزه ميخواهي يا هندوانه : هر دو دانه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيرزنه دستش به درخت گوجه نميرسيد، مي گفت : ترشي بمن نميسازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است اثری از وجدان نیست این ترازو  گر ترازوی خداست این کژی و نادرستی از کجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار ما رو ببین رفیق مرغمون تخم نمیکنه ولی گاومون هر روز می زاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی میگه: تف به دنیا یکی ام دنیا رو عشقه واسه اینهمه تبعیض نگرونم واسه هر قطره ی اشکی که رو گونه ی یتیمه واسه آینده ی دنیا نگرونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شروعی خوش دارد و پایانی غم انگیز با اولین نگاه شروع میشود اما پایانش هنگامیست که عشق به اوج میرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻛﺎﺵ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﺎﺵ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﻳﻴﺰ ..ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﻣﻼﻝ ﺍنگیز ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺮﮔﻬﺎﻯ آﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻢ ..ﻳﻜﺎﻳﻚ ﺯﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ آﺳﻤﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻡ .. ﭘﺮ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ ﺍﺷﻜﻬﺎﻳﻢ .. ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﻣﻨﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻣﻴﺰﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﺩﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است به زمینت می کوبند سر پول عشقت را می فروشند به خیانت می گویند تفکر اروپایی اگر عاشق باشی فکر می کنند احمقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانند هم سن و سالهای خویش نیستم که هر روز یک آرزویی دارند برای آینده من تنها یک آرزو دارم و آن این است که : شبی بخوابم و دیگر بیدار نشوم تا نشنوم تا نبینم  تا نشکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من نیستکه این درد پریشانی هاست این جنون عادت هر روزه ی تهرانی هاست پشت من پهنه ی زخم استولی شهر هنوز اولین دغدغه اش پینه ی پیشانی هاست