بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که آخرش نفهمیدم مترادف کلمه مدیون دقیقا چیه ؟ مشغولزومبه ؛ مشغلزمه ؛ مشقولظمبه ؛ مشغلضمه ؛ مشقول ظمه ؛ مشقور زمده ؛ مش غول زبده ؛ مشغول زنده ؛ مش غول زنده … اگه  نگی مش غول ضمبه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم با لذتی که بابام تام و جری نگاه میکنه داداشه 3 سالم نگاه نمیکنه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید!! بزرگ ترین آرزوی یک دانش آموز ایرانی اینه که دست راستش بشکنه؟ !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم معیارم برای انتخاب دانشگاه این بود ک کدومش ب خونمون نزدیک تره یه همچین آدم تلاشمندیم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه بودم فکر میکردم هرکی گوشیشو عوض میکنه شمارشم عوض میشه :)))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم دلم برای یخجال میسوزه چون هر وقت چیزی از توش پیدا نمیکنم  درشو باز نگهمیدارم بلند داد میزنم ماماااان تا وقتی از این یخجال چیزی به من ندی بخورم درشو نمی بندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هنوزم که هنوزه مثه بچگیا وختی میرم حموم شامپو میزنم به موهام سه ساعت حالت میدم به موهام لا مصب از ژل حالت دهنده 99. درصد غنی شده با پشکلم بهتر حالت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻴﮑﻨﻢ : ﻣﻦ ﻳﻪ ﺯمانی ﺟﺰﺀ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﺑﻮﺩﻡ ! ﺁﺧﻪ ﻳﻪ ﮔﺎﻭی ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺸﻖ می ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻡ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اولین باری که روزه گرفتم فکر میکردم آب دهن روزه رو باطل میکنه هی میرفتم تُف میکردم بعد چون طاقت نمیووردم بعضی وقتا آب دهنمو یواشی قورت میدادم فکر میکردم چون هیچکس نیست خدا هم نمیبینه دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف ميكنم تا همين چند روز پيش مرام نامه رو هرچي ميخوندم الا مرام نامه همشم درگير بودم خدايا اين چي نوشته!بعله دانشجو هم هستم!!!!!ميدونم نابغه ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم رنگ مرود علاقه ی من قهوه ایه . . . . . . . . البته میشه اینو از روی اتفاقات مهم زندگی فهمید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هنوز با این سنُ سال و هیکل قناصم تو حرف زدنم مصاحبه رو با محاسبه قاطی میکنم دیگه مَرحوم و مَحروم هم که جای خود داره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگ میشوم حسود میشوم حتی نمی خواهم لحظه ای با خودت باشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ااعتراف میکنم عاشق ایناییم که موقع حل تمرین داوطلبانه میرن پایتخته و میذارن ما یه نفس راحت بکشیم....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوران ابتدایی تا معلم میگفت یه خودکار به من بدین،همه حمله میکردن سمت میزش که خودکار بدن؟!! دیروز یکی از دبیرامون خودکار خواست هیچکی بهش نداد!!!طفلک ضایه(زایه، ظایه)شد خودش رفت از دفتر گرفت^ــــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب نسلی هستیم ما ! پریشب سر میز شام داداشم گفت : برو برام آب بیار ، گفتم: دلت خوشه ها ! من خودم از تشنگی دارم ماست میخورم !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که آخرش نفهمیدم مترادف کلمه مدیون دقیقا چیه ؟ مشغولزومبه ؛ مشغلزمه ؛ مشقولظمبه ؛ مشغلضمه ؛ مشقول ظمه ؛ مشقور زمده ؛ مش غول زبده ؛ مشغول زنده ؛ مش غول زنده … اگه  نگی مش غول ضمبه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم با لذتی که بابام تام و جری نگاه میکنه داداشه 3 سالم نگاه نمیکنه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید!! بزرگ ترین آرزوی یک دانش آموز ایرانی اینه که دست راستش بشکنه؟ !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم معیارم برای انتخاب دانشگاه این بود ک کدومش ب خونمون نزدیک تره یه همچین آدم تلاشمندیم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه بودم فکر میکردم هرکی گوشیشو عوض میکنه شمارشم عوض میشه :)))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم دلم برای یخجال میسوزه چون هر وقت چیزی از توش پیدا نمیکنم  درشو باز نگهمیدارم بلند داد میزنم ماماااان تا وقتی از این یخجال چیزی به من ندی بخورم درشو نمی بندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هنوزم که هنوزه مثه بچگیا وختی میرم حموم شامپو میزنم به موهام سه ساعت حالت میدم به موهام لا مصب از ژل حالت دهنده 99. درصد غنی شده با پشکلم بهتر حالت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻴﮑﻨﻢ : ﻣﻦ ﻳﻪ ﺯمانی ﺟﺰﺀ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﺑﻮﺩﻡ ! ﺁﺧﻪ ﻳﻪ ﮔﺎﻭی ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺸﻖ می ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻡ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اولین باری که روزه گرفتم فکر میکردم آب دهن روزه رو باطل میکنه هی میرفتم تُف میکردم بعد چون طاقت نمیووردم بعضی وقتا آب دهنمو یواشی قورت میدادم فکر میکردم چون هیچکس نیست خدا هم نمیبینه دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف ميكنم تا همين چند روز پيش مرام نامه رو هرچي ميخوندم الا مرام نامه همشم درگير بودم خدايا اين چي نوشته!بعله دانشجو هم هستم!!!!!ميدونم نابغه ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم رنگ مرود علاقه ی من قهوه ایه . . . . . . . . البته میشه اینو از روی اتفاقات مهم زندگی فهمید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هنوز با این سنُ سال و هیکل قناصم تو حرف زدنم مصاحبه رو با محاسبه قاطی میکنم دیگه مَرحوم و مَحروم هم که جای خود داره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگ میشوم حسود میشوم حتی نمی خواهم لحظه ای با خودت باشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ااعتراف میکنم عاشق ایناییم که موقع حل تمرین داوطلبانه میرن پایتخته و میذارن ما یه نفس راحت بکشیم....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوران ابتدایی تا معلم میگفت یه خودکار به من بدین،همه حمله میکردن سمت میزش که خودکار بدن؟!! دیروز یکی از دبیرامون خودکار خواست هیچکی بهش نداد!!!طفلک ضایه(زایه، ظایه)شد خودش رفت از دفتر گرفت^ــــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب نسلی هستیم ما ! پریشب سر میز شام داداشم گفت : برو برام آب بیار ، گفتم: دلت خوشه ها ! من خودم از تشنگی دارم ماست میخورم !!!