بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هروقت که برنامه ی عمو پورنگ رو میبینم کودک درونم به شدت فعال میشه و تا یه چیزی نشکنه دست بردار نیست مثلا همین یک ماه پیش زد تلویزیون خونه ی خالم رو شکوند واقعا نمی دونم از چی کار کنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف ميکنم اگه روزي بفهمم کسي دوسم داشته وبهم نگفته. . . . همچي ميزنمش ک بره سينه قبرستون خب کصافط من اينجا دارم از تنهايي ميميرم بعد تو چيزي نميگي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همين تريبون اعتراف ميكنم وقتي در سنين طفوليت به سر ميبردم فكر ميكردم آناناس ميوه ي كاكتوسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم كوچيك بودم از بس بهم ميگفتن دروغ بگي دماغت دراز ميشه ، فك ميكردم مش رمضون (بقال محلمونو ميگم) خيلي دروغ ميگه !!! آخه دماغش ماشالا داشت خو :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم من از اول تو درسهای حفظی مشکل داشتم ولی.... عوضش تو درسهای محاسباتی کلا تعطیل بودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم من بزرگترین مشکل کودکیم این بود که نکنه یه وقت یادم بره نفس بکشم خفه شم بمیرم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم نصف «آره یادم میاد» هایی که گفتم چاخان بوده. حوصله نداشتم طرف تعریف کنه ! :)))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا اعتراف میکنم با 15 سال و 11ماه سنم تاهمین یه ماه پیش فک میکردم غوره همون کیشمیشه(کشمش)........ غوره: -_- کیشمیش: ---------- قیافه ای پیدا نشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم گودزیلا که بودم فکر میکردم فاتحه خوندن یعنی: پیس پیسی بیسمیلی پیسمیلی پیسی میلی... . . . . . . البته الان فهمیدم و درستشو میخونم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا اعتراف میکنم ازبس کف پاهامو چسبوندم به بخاری پوستش کلفت شده دیگه سرمانمیخوره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم سر امتحان ریاضی از20تا سوال فقط2تاشو خودم نوشتم بقیه رو از اطرافیان گرفتم.اون دوتا هم یکیش جذر4بود و یکیش ضرب اعداد گویا!! دیگه اعتراف از این بالاتر؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....ته ديگ ماکارانيت را مي‌خورند مي‌گويند چرب است تو نخور(-ــ-).......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی یه کاسه صبری داره ولی . . . کاسه نداشتیم به جاش از آفتابه استفاده میکنم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم دوران دبیرستان هروقت حوصله درس خوندن نداشتم.خودمو به مریضی می زدم حتی چندبار فرستادنم خونه:-Dخودمونیم ولی حالا که فکرشومیکنم میبینم چه جونوری بودم من:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم: واقع گراترین آدمی دیدم اون آقایی بود که امروز توی ایستگاه کلاه گیسش رو برداشت، سرشو با لذت خاروند بعدم گذاشت سر جاش! (0_0)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم من منتظرم تا یکی خمیازه بکشه تا منم زودی دستمو تا ارنج تو حلقش کنم تا خمیازش بهش زهر شه.... :-)) بله همچین ادم خبیثیم من :)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هروقت که برنامه ی عمو پورنگ رو میبینم کودک درونم به شدت فعال میشه و تا یه چیزی نشکنه دست بردار نیست مثلا همین یک ماه پیش زد تلویزیون خونه ی خالم رو شکوند واقعا نمی دونم از چی کار کنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف ميکنم اگه روزي بفهمم کسي دوسم داشته وبهم نگفته. . . . همچي ميزنمش ک بره سينه قبرستون خب کصافط من اينجا دارم از تنهايي ميميرم بعد تو چيزي نميگي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همين تريبون اعتراف ميكنم وقتي در سنين طفوليت به سر ميبردم فكر ميكردم آناناس ميوه ي كاكتوسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم كوچيك بودم از بس بهم ميگفتن دروغ بگي دماغت دراز ميشه ، فك ميكردم مش رمضون (بقال محلمونو ميگم) خيلي دروغ ميگه !!! آخه دماغش ماشالا داشت خو :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم من از اول تو درسهای حفظی مشکل داشتم ولی.... عوضش تو درسهای محاسباتی کلا تعطیل بودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم من بزرگترین مشکل کودکیم این بود که نکنه یه وقت یادم بره نفس بکشم خفه شم بمیرم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم نصف «آره یادم میاد» هایی که گفتم چاخان بوده. حوصله نداشتم طرف تعریف کنه ! :)))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا اعتراف میکنم با 15 سال و 11ماه سنم تاهمین یه ماه پیش فک میکردم غوره همون کیشمیشه(کشمش)........ غوره: -_- کیشمیش: ---------- قیافه ای پیدا نشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم گودزیلا که بودم فکر میکردم فاتحه خوندن یعنی: پیس پیسی بیسمیلی پیسمیلی پیسی میلی... . . . . . . البته الان فهمیدم و درستشو میخونم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا اعتراف میکنم ازبس کف پاهامو چسبوندم به بخاری پوستش کلفت شده دیگه سرمانمیخوره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم سر امتحان ریاضی از20تا سوال فقط2تاشو خودم نوشتم بقیه رو از اطرافیان گرفتم.اون دوتا هم یکیش جذر4بود و یکیش ضرب اعداد گویا!! دیگه اعتراف از این بالاتر؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....ته ديگ ماکارانيت را مي‌خورند مي‌گويند چرب است تو نخور(-ــ-).......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی یه کاسه صبری داره ولی . . . کاسه نداشتیم به جاش از آفتابه استفاده میکنم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم دوران دبیرستان هروقت حوصله درس خوندن نداشتم.خودمو به مریضی می زدم حتی چندبار فرستادنم خونه:-Dخودمونیم ولی حالا که فکرشومیکنم میبینم چه جونوری بودم من:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم: واقع گراترین آدمی دیدم اون آقایی بود که امروز توی ایستگاه کلاه گیسش رو برداشت، سرشو با لذت خاروند بعدم گذاشت سر جاش! (0_0)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم من منتظرم تا یکی خمیازه بکشه تا منم زودی دستمو تا ارنج تو حلقش کنم تا خمیازش بهش زهر شه.... :-)) بله همچین ادم خبیثیم من :)