بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم وقتی 3سالم بود یک طوطی داشتم شستمش بعد فکر می کردم چه طوری خشکش کنم انداختمش روبن 2تانه 3تاهم نه 6 گیرلباس بهش زدم مرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که وقتی مامانم نیست تو خونه خودمونم غریبی میکنم به افتخار همه مامانا :X :))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم بچه که بودم وقتی میگفتن خونه رو دزد برده فکرمیکردم کلا دزدا از جاش کندن بردن... الانو نگاه نکن مخم،بچگیه دیگه ادم کلا تو آمپاسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زرس قاطع اعتراف میکنم یا این وضعی که من کنکور دادم از طرف سازمان سنجش حکم (تیرمو) دادن. شما چی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم چند وقت پیش به گودزیلای همسایه گفتم هرکی بتونه یه مداد رو قورت بده وقتی بزرگ شد مهندس میشه اونم قورت داد رفت توی گلوش خفه شد الانم تحت تعقیب هستم من برم که پلیسا امدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بابام خونه نیست من به عنوان پسر بزرگ خانواده وظیفه خطیر خاموش کردن کولر رو به عهده میگیرم :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم با این سنم هر روز ساعت 6 میزنم کانال دو عمو پورنگ میبینم . . . . کودک درون من دارم . (-_-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اعتراف میکنم تو مدرسه یکی رو وادار میکردم یه سوال بی ربط بپرسه ،بعد کلی میخندیدیم... نامرد آخرش لو میداد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اولین باری بود میرفتم آزمایشگاه قسم هرچی امامو دادم ازم خون نگیرن آخرشم ازم گرفتن اصلا درد نداشت خیت شدم آره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف کنیم همهمون که بچه بودیم با شماهام دختر خانوما موقع خاله بازی با دوستامون سره اینکه کی مامان بشه دعوا میکردیم,بعد به هم دیگه میگفتیم نوبت نوبتی مامان میشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم من هر وقت خواب میدیم رفتم دریا شنا صبح که از خواب بیدار میشدم زیر پام دریا که سهله اقیانوس اطلاس سبز میشد نمیدونم چرا شما چی فکر میکنین شما میتونی نظر خود را به این شماره 2266 اس کنین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکنم به اعتراف نياز داشته باشم چون هر چى ميشد مينداختن گردن من چه اعتراف مى کرديم چه نمى کرديم تقصير من بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا 8سالگی فرق عمه و دایی رو نمیدونسم به عموم میگفتم خاله به شوهر خالم میگفتم زنعمو.شوهر عمه نداشتم وگرنه شرط میبندم بهش میگفتم مامان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم،،یه روز تو کلاس شیمی تخته پاک کن رو گذاشتم بالای تخته ،بیچاره معلم چون قدش کوتاه بود تا آخر کلاس تخته رو با دستش پاک کرد .البته نمیدونم چرا آخر ترم افتادم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تو نصب بازی یا نرم افزار همش موس رو میگیرم جولویه اون نوار سبزه تا به اون برسه بعد که یکم میره جلو خر کیف میشم میگم ایول بودو بودو برس به اون سبزه دیگه چیزی نمونده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم یه ساله لیسانس گرفتم قاب کردم زدم رو دیوار اتاقم  باز ازم میپرسن کلاس چندمی عمو؟؟؟؟!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم وقتی 3سالم بود یک طوطی داشتم شستمش بعد فکر می کردم چه طوری خشکش کنم انداختمش روبن 2تانه 3تاهم نه 6 گیرلباس بهش زدم مرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که وقتی مامانم نیست تو خونه خودمونم غریبی میکنم به افتخار همه مامانا :X :))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم بچه که بودم وقتی میگفتن خونه رو دزد برده فکرمیکردم کلا دزدا از جاش کندن بردن... الانو نگاه نکن مخم،بچگیه دیگه ادم کلا تو آمپاسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زرس قاطع اعتراف میکنم یا این وضعی که من کنکور دادم از طرف سازمان سنجش حکم (تیرمو) دادن. شما چی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم چند وقت پیش به گودزیلای همسایه گفتم هرکی بتونه یه مداد رو قورت بده وقتی بزرگ شد مهندس میشه اونم قورت داد رفت توی گلوش خفه شد الانم تحت تعقیب هستم من برم که پلیسا امدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بابام خونه نیست من به عنوان پسر بزرگ خانواده وظیفه خطیر خاموش کردن کولر رو به عهده میگیرم :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم با این سنم هر روز ساعت 6 میزنم کانال دو عمو پورنگ میبینم . . . . کودک درون من دارم . (-_-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اعتراف میکنم تو مدرسه یکی رو وادار میکردم یه سوال بی ربط بپرسه ،بعد کلی میخندیدیم... نامرد آخرش لو میداد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اولین باری بود میرفتم آزمایشگاه قسم هرچی امامو دادم ازم خون نگیرن آخرشم ازم گرفتن اصلا درد نداشت خیت شدم آره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف کنیم همهمون که بچه بودیم با شماهام دختر خانوما موقع خاله بازی با دوستامون سره اینکه کی مامان بشه دعوا میکردیم,بعد به هم دیگه میگفتیم نوبت نوبتی مامان میشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم من هر وقت خواب میدیم رفتم دریا شنا صبح که از خواب بیدار میشدم زیر پام دریا که سهله اقیانوس اطلاس سبز میشد نمیدونم چرا شما چی فکر میکنین شما میتونی نظر خود را به این شماره 2266 اس کنین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکنم به اعتراف نياز داشته باشم چون هر چى ميشد مينداختن گردن من چه اعتراف مى کرديم چه نمى کرديم تقصير من بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا 8سالگی فرق عمه و دایی رو نمیدونسم به عموم میگفتم خاله به شوهر خالم میگفتم زنعمو.شوهر عمه نداشتم وگرنه شرط میبندم بهش میگفتم مامان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم،،یه روز تو کلاس شیمی تخته پاک کن رو گذاشتم بالای تخته ،بیچاره معلم چون قدش کوتاه بود تا آخر کلاس تخته رو با دستش پاک کرد .البته نمیدونم چرا آخر ترم افتادم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تو نصب بازی یا نرم افزار همش موس رو میگیرم جولویه اون نوار سبزه تا به اون برسه بعد که یکم میره جلو خر کیف میشم میگم ایول بودو بودو برس به اون سبزه دیگه چیزی نمونده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم یه ساله لیسانس گرفتم قاب کردم زدم رو دیوار اتاقم  باز ازم میپرسن کلاس چندمی عمو؟؟؟؟!!!