بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دوستام اعتراف می کنه که روز اول مدرسه (کلاس اول) فک کرده مشق شبو حتما باید شب بنویسه و با این حال که دل تو دلش نبوده که اولین مشق زندگیشو بنویسه تا شب صبر کرده!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم چند وقت پیش به گودزیلای همسایه گفتم هرکی بتونه یه مداد رو قورت بده وقتی بزرگ شد مهندس میشه اونم قورت داد رفت توی گلوش خفه شد الانم تحت تعقیب هستم من برم که پلیسا امدن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم از روی فیلمای قدیمی که میذاشتن وسیاه وسفید بود فک میکردم قدیما کلا همه چی آسمون سیاه وسفید بوده مسخره وخنگ هم خودتی:)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعراف میکنم از ترس این که مامانو بابام بهم بگن کاری بکن از اتاقم بیرون نمیرم °°° الانم که اینو دارم مينويسم دستشویی دارم¡¡¡ من برم بیرون††† عمرآ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عتراف میکنم تا 5سال پیش که میرفتم تو چت روم هرکی بهم میگفت وب داری فکر میکردم میگه وبلاک داری میگفتم نه خو چیه بچه بودم نیدونستم خو@-@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زمانی که بچه بودم احساس قدرت کردم سه چرخه (از این مدل قدیمیا) بچه همسایمونو شوت کردم از وسط نصف شد از ترس سریع در افق محو شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اعتراف میکنم تو مدرسه یکی رو وادار میکردم یه سوال بی ربط بپرسه ،بعد کلی میخندیدیم... نامرد آخرش لو میداد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی از دوستام اعتراف می کنه که روز اول مدرسه (کلاس اول) فک کرده مشق شبو حتما باید شب بنویسه و با این حال که دل تو دلش نبوده که اولین مشق زندگیشو بنویسه تا شب صبر کرده!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراف میکنم بچه که بودم تو خونه فوتبال بازی می کردم احساس می کردم تماشاچیا دارن منو صدا میزنند ، جو منو می گرفت رو فرش تف مینداختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عتراف میکنم بچه که بودم وقتی میگفتن خونه رو دزد برده فکرمیکردم کلا دزدا از جاش کندن بردن... الانو نگاه نکن مخم،بچگیه دیگه ادم کلا تو آمپاسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم احساس میکردم یه رنده ی واقعیم وقتی پفک نمکی رو به دندونای جلوم میکشیدم... اولین پستمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اعتراف میکنم تو این 23 سالی که از خدا عمر گرفتم به اندازه ای که از مسئول بروز رسانی و تایید پست های 4 جوک نه شنیدم از هیچ بنی و بشری نشنیدم لایک = ما هم همینطور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم وقتی 3سالم بود یک طوطی داشتم شستمش بعد فکر می کردم چه طوری خشکش کنم انداختمش روبن 2تانه 3تاهم نه 6 گیرلباس بهش زدم مرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که وقتی مامانم نیست تو خونه خودمونم غریبی میکنم به افتخار همه مامانا :X :))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا قبل این تبلیغ تبرک فکر میکردم لورل و هاردی با هم داداشن!!!!!!! اصن خل وضعی بودمااااااا :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هنوز که هنوزه فرق جزر و مد رو نمیدونم لایک: ما هم نمیدونیم لایک: خوب میشی !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دوستام اعتراف می کنه که روز اول مدرسه (کلاس اول) فک کرده مشق شبو حتما باید شب بنویسه و با این حال که دل تو دلش نبوده که اولین مشق زندگیشو بنویسه تا شب صبر کرده!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم چند وقت پیش به گودزیلای همسایه گفتم هرکی بتونه یه مداد رو قورت بده وقتی بزرگ شد مهندس میشه اونم قورت داد رفت توی گلوش خفه شد الانم تحت تعقیب هستم من برم که پلیسا امدن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم از روی فیلمای قدیمی که میذاشتن وسیاه وسفید بود فک میکردم قدیما کلا همه چی آسمون سیاه وسفید بوده مسخره وخنگ هم خودتی:)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعراف میکنم از ترس این که مامانو بابام بهم بگن کاری بکن از اتاقم بیرون نمیرم °°° الانم که اینو دارم مينويسم دستشویی دارم¡¡¡ من برم بیرون††† عمرآ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عتراف میکنم تا 5سال پیش که میرفتم تو چت روم هرکی بهم میگفت وب داری فکر میکردم میگه وبلاک داری میگفتم نه خو چیه بچه بودم نیدونستم خو@-@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زمانی که بچه بودم احساس قدرت کردم سه چرخه (از این مدل قدیمیا) بچه همسایمونو شوت کردم از وسط نصف شد از ترس سریع در افق محو شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اعتراف میکنم تو مدرسه یکی رو وادار میکردم یه سوال بی ربط بپرسه ،بعد کلی میخندیدیم... نامرد آخرش لو میداد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی از دوستام اعتراف می کنه که روز اول مدرسه (کلاس اول) فک کرده مشق شبو حتما باید شب بنویسه و با این حال که دل تو دلش نبوده که اولین مشق زندگیشو بنویسه تا شب صبر کرده!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراف میکنم بچه که بودم تو خونه فوتبال بازی می کردم احساس می کردم تماشاچیا دارن منو صدا میزنند ، جو منو می گرفت رو فرش تف مینداختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عتراف میکنم بچه که بودم وقتی میگفتن خونه رو دزد برده فکرمیکردم کلا دزدا از جاش کندن بردن... الانو نگاه نکن مخم،بچگیه دیگه ادم کلا تو آمپاسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم احساس میکردم یه رنده ی واقعیم وقتی پفک نمکی رو به دندونای جلوم میکشیدم... اولین پستمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اعتراف میکنم تو این 23 سالی که از خدا عمر گرفتم به اندازه ای که از مسئول بروز رسانی و تایید پست های 4 جوک نه شنیدم از هیچ بنی و بشری نشنیدم لایک = ما هم همینطور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم وقتی 3سالم بود یک طوطی داشتم شستمش بعد فکر می کردم چه طوری خشکش کنم انداختمش روبن 2تانه 3تاهم نه 6 گیرلباس بهش زدم مرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که وقتی مامانم نیست تو خونه خودمونم غریبی میکنم به افتخار همه مامانا :X :))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا قبل این تبلیغ تبرک فکر میکردم لورل و هاردی با هم داداشن!!!!!!! اصن خل وضعی بودمااااااا :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هنوز که هنوزه فرق جزر و مد رو نمیدونم لایک: ما هم نمیدونیم لایک: خوب میشی !!!