بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم یک دفعه بچه بودم ازدست خواهرم حرصم گرفته بود مامانم که توحموم بودتوصورت خواهر مرغ یخ زده پرت کردم وتوچشمش فلفل قرمز ریختم ولی دقت خنک شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم هر وقت یه چیز باحال توی 4جوک می بینم بلند می خونم تا بقیه هم بخندن اما ضایعم می کنند!هیچ وقت هیچ کدوم نمی خندند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم یه بار که تو شلوارم بارون اومد ترسیدم به مامانم بگم رفتم لباس زیرمو انداختم تو کوچه خوب چیه بجه بودم دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عتراف میکنم حالا که پدربزرگ و مادربزرگ عزیزم رو ندارم خیلی دلم براشون تنگه... آخه خیلی دوسشون داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اون یه فرشته هست من لیاقتشو ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم بچه که بودم فکر میکردم گز فقط در شهر "درگز" درست میشه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که من رفتم واسه دانشگاه کلی خرید کردم مانتو مقنعه کیف و کفش بعد رفتم دیدم دانشگاه قبول نشدم..شما بگین این شانسه من دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم تنها وقتی ک به مردن و قیانت و اخرت فکر می کنم وقتیه که توی ماشینی نشستم که در حال زدن CNG خداییش ترسناکه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم..... سخت ترین کار دنیا بی محلی کردن به کسیه که با تمام وجود دوسش داری... مگه نه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم قشنگترین اهنک زندگی بهترین مونس تنهایی ارام ترین موج رهایی=مااااااااااااادره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم من از همون آدمایی هستم که یه فیلم رو تا آخرش میخکوب میشینم میبینم وقتی تموم شد میگم اینا خودشون رو مسخره کردن یا مارو؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم از تفریحات سالم من همین بس که تو اتوبوس یا مترو یهویی از جام بلند مـیشم ، همینکه مردم هجوم میارن به سمت صندلی ! من از جیبم موبایلم رو در میارم دوباره میشینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هر وقت میرم حموم بدنمو با حوله خودم خشک میکنم داخل گوشامو با حوله آبجیم خخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی کوچیک بودم فکر میکردم اونایی که چشماشون سبز یا آبیه همه جارو سبز یا آبی میبینن یکی نبود بهم بگه تو که چشات قهویه همه جارو قهوه ای میبینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف ميكنم بچه كه بودم وقتي مسواك ميزدم و آب تو دهنم قرقره ميكردم فكر ميكردم اين صداي ميكروب هاست ك دارن غرق ميشن و جيغ ميزنن:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم با دوستم وایستاده بودیم سر خیابون یکی رد شد به دوستم سلام داد گفتم : این اسکول مشنگ کی بود ؟ گفت : دائیمه!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم یک دفعه بچه بودم ازدست خواهرم حرصم گرفته بود مامانم که توحموم بودتوصورت خواهر مرغ یخ زده پرت کردم وتوچشمش فلفل قرمز ریختم ولی دقت خنک شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم هر وقت یه چیز باحال توی 4جوک می بینم بلند می خونم تا بقیه هم بخندن اما ضایعم می کنند!هیچ وقت هیچ کدوم نمی خندند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم یه بار که تو شلوارم بارون اومد ترسیدم به مامانم بگم رفتم لباس زیرمو انداختم تو کوچه خوب چیه بجه بودم دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عتراف میکنم حالا که پدربزرگ و مادربزرگ عزیزم رو ندارم خیلی دلم براشون تنگه... آخه خیلی دوسشون داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اون یه فرشته هست من لیاقتشو ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم بچه که بودم فکر میکردم گز فقط در شهر "درگز" درست میشه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که من رفتم واسه دانشگاه کلی خرید کردم مانتو مقنعه کیف و کفش بعد رفتم دیدم دانشگاه قبول نشدم..شما بگین این شانسه من دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم تنها وقتی ک به مردن و قیانت و اخرت فکر می کنم وقتیه که توی ماشینی نشستم که در حال زدن CNG خداییش ترسناکه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم..... سخت ترین کار دنیا بی محلی کردن به کسیه که با تمام وجود دوسش داری... مگه نه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم قشنگترین اهنک زندگی بهترین مونس تنهایی ارام ترین موج رهایی=مااااااااااااادره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم من از همون آدمایی هستم که یه فیلم رو تا آخرش میخکوب میشینم میبینم وقتی تموم شد میگم اینا خودشون رو مسخره کردن یا مارو؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم از تفریحات سالم من همین بس که تو اتوبوس یا مترو یهویی از جام بلند مـیشم ، همینکه مردم هجوم میارن به سمت صندلی ! من از جیبم موبایلم رو در میارم دوباره میشینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هر وقت میرم حموم بدنمو با حوله خودم خشک میکنم داخل گوشامو با حوله آبجیم خخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی کوچیک بودم فکر میکردم اونایی که چشماشون سبز یا آبیه همه جارو سبز یا آبی میبینن یکی نبود بهم بگه تو که چشات قهویه همه جارو قهوه ای میبینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف ميكنم بچه كه بودم وقتي مسواك ميزدم و آب تو دهنم قرقره ميكردم فكر ميكردم اين صداي ميكروب هاست ك دارن غرق ميشن و جيغ ميزنن:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم با دوستم وایستاده بودیم سر خیابون یکی رد شد به دوستم سلام داد گفتم : این اسکول مشنگ کی بود ؟ گفت : دائیمه!!