بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم بچه که بودم شبا پیش خواهرم میخوابیدم وسطای شب که مطمئن میشدم که خوابشسنگین شده دستشو میکردم تو دماغم!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا من از همین تریبون اعتراف میکنم که هر وقت از کنار خونه ای که آیفون تصویری داره رد میشم معذب میشم آخه فک میکنم یارو داره از تو آیفن منو نگاه میکنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم میگشتم قرصایی که روکش داشت جمع میکردم مخصوصا بروفن صورتی رو میذاشتم دهنم تلخ که میشد تفش میکردم مثلا دراژه شکلاتیه چه انتظاری داری خوب بچه بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه بچه بودیم (7.8ساله ) با دوستام میرفتیم مسجد همیشه وقتی قد قامت الصلاة رو میگفتن ما هنوز حرف میزدیم و چون شنیده بودیم که میشه قبل از رفتن به رکوع قامت بست ما هم بعد سوره ی توحید قامت میبستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم توی خونه ی قبلی مون که بودیم(رنگ دیوارش آبی بود )یه ذره نقاشی کردم برا اینکه ضایع نباشه با چسب و کاغذ ابی مخفیش کردم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم بچه که بودم شبا پیش خواهرم میخوابیدم وسطای شب که مطمئن میشدم که خوابشسنگین شده دستشو میکردم تو دماغم!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا من از همین تریبون اعتراف میکنم که هر وقت از کنار خونه ای که آیفون تصویری داره رد میشم معذب میشم آخه فک میکنم یارو داره از تو آیفن منو نگاه میکنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم میگشتم قرصایی که روکش داشت جمع میکردم مخصوصا بروفن صورتی رو میذاشتم دهنم تلخ که میشد تفش میکردم مثلا دراژه شکلاتیه چه انتظاری داری خوب بچه بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه بچه بودیم (7.8ساله ) با دوستام میرفتیم مسجد همیشه وقتی قد قامت الصلاة رو میگفتن ما هنوز حرف میزدیم و چون شنیده بودیم که میشه قبل از رفتن به رکوع قامت بست ما هم بعد سوره ی توحید قامت میبستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم توی خونه ی قبلی مون که بودیم(رنگ دیوارش آبی بود )یه ذره نقاشی کردم برا اینکه ضایع نباشه با چسب و کاغذ ابی مخفیش کردم