بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم دیگه خسته شدم از تبلیغ این مارکت شاپ هی فک میکنم الانه که حمله کنه به مرورگرم مثل گروه داعش میمونه لامصعب داغونم کرده هر 2 دیقه ی بار میاد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هر وقت با هدفون آهتگ گوش میکنم اگه صداش بلند باشه هدفونو میزارم تو گوش گودزیلای خونمون بعدش تیز میشم ببینم صداش میاد یا نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میییییکنم . بچه که بودم . وقتی فیلم خارجی نشون میداد میرفتم از بالا به خط زیر تلوزیون نگا میکردم تاشاید ما بقی خانومه رو ببینم گودزیلایی بودم واس خودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم خوندن پستایی که نویسنده رو کلمه هاش اعراب گذاری کرده از خوندن همین ساده اش خیلی سخت تره!! چه کاریه خوب! اَ اِ اُ نذاری هم خودمون حالیمون میشه ها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم من و بابام هیچوقت باهم حرف نمیزنیم... مگر در مواقع دعوا سر پول تو جیبی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که بیشترین لایک های عمرم رو اینجا تو فورجوک گرفتم دم همه تون گرم:-*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که مدت مدیدی است که: . . . . . . . . بخور و بخواب کار منه،خدا نگه دار منه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اول ابتدایی که بودم یه دزده منو سوار موتورش کرد... هیچی دیگه خودش اومد نزدیک خونمون پیادم کرد و گفت:« برو فقط برو! مخمو خوردی انقدر حرف زدی...»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم اگه قیافه ای ک از هرکدوم از بچه های فورجوک طبق اسمشون و پستاشون تو ذهنمه رو بگم دیگه تو فورجوک رام نمیدن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم سرعت اینترنت مون انقد پایینه که تا صفحه بخواد کامل لود بشه من کلشو خوندم لایکامم کردم به قول دوستمون چاییم خوردم. و برای صفحه بعد هم همینطور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم یکی از سرگرمیام تو دوران امتحانات اینه ک وقتی امتحان رو تموم میکنم زل میزنم به مراقب هم اعصابش رو خورد میکنم هم زمینه رو برای مبادله امداد غیبی اماده میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم سال ۸۵ وقتی برای اولین بار سیمکارت خریدم ، از بس کسی بهم زنگ نمیزد میرفتم پای تلفن عمومی و به خودم زنگ میزدم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اولین بار که بربری اومد خونمون اونو گذاشتم لای نون خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که تا چندسال پیش فک میکردم "ماشین نوک مدادی" یعنی ماشینی که نوکش مثل مداد، تیز و باریکه ^ــــــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم طی مدت امتحانا پو 97ساله ام که ماهی یه بار هم بهش سر نمیزنم 103 ساله شد تولدش مبــــــــــــــــــارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم نصف " آره یادم میاد " هایی که گفتم الکی بوده. حوصله نداشتم طرف توضیح بده !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم دیگه خسته شدم از تبلیغ این مارکت شاپ هی فک میکنم الانه که حمله کنه به مرورگرم مثل گروه داعش میمونه لامصعب داغونم کرده هر 2 دیقه ی بار میاد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هر وقت با هدفون آهتگ گوش میکنم اگه صداش بلند باشه هدفونو میزارم تو گوش گودزیلای خونمون بعدش تیز میشم ببینم صداش میاد یا نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میییییکنم . بچه که بودم . وقتی فیلم خارجی نشون میداد میرفتم از بالا به خط زیر تلوزیون نگا میکردم تاشاید ما بقی خانومه رو ببینم گودزیلایی بودم واس خودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم خوندن پستایی که نویسنده رو کلمه هاش اعراب گذاری کرده از خوندن همین ساده اش خیلی سخت تره!! چه کاریه خوب! اَ اِ اُ نذاری هم خودمون حالیمون میشه ها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم من و بابام هیچوقت باهم حرف نمیزنیم... مگر در مواقع دعوا سر پول تو جیبی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که بیشترین لایک های عمرم رو اینجا تو فورجوک گرفتم دم همه تون گرم:-*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که مدت مدیدی است که: . . . . . . . . بخور و بخواب کار منه،خدا نگه دار منه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اول ابتدایی که بودم یه دزده منو سوار موتورش کرد... هیچی دیگه خودش اومد نزدیک خونمون پیادم کرد و گفت:« برو فقط برو! مخمو خوردی انقدر حرف زدی...»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم اگه قیافه ای ک از هرکدوم از بچه های فورجوک طبق اسمشون و پستاشون تو ذهنمه رو بگم دیگه تو فورجوک رام نمیدن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم سرعت اینترنت مون انقد پایینه که تا صفحه بخواد کامل لود بشه من کلشو خوندم لایکامم کردم به قول دوستمون چاییم خوردم. و برای صفحه بعد هم همینطور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم یکی از سرگرمیام تو دوران امتحانات اینه ک وقتی امتحان رو تموم میکنم زل میزنم به مراقب هم اعصابش رو خورد میکنم هم زمینه رو برای مبادله امداد غیبی اماده میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم سال ۸۵ وقتی برای اولین بار سیمکارت خریدم ، از بس کسی بهم زنگ نمیزد میرفتم پای تلفن عمومی و به خودم زنگ میزدم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اولین بار که بربری اومد خونمون اونو گذاشتم لای نون خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که تا چندسال پیش فک میکردم "ماشین نوک مدادی" یعنی ماشینی که نوکش مثل مداد، تیز و باریکه ^ــــــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم طی مدت امتحانا پو 97ساله ام که ماهی یه بار هم بهش سر نمیزنم 103 ساله شد تولدش مبــــــــــــــــــارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم نصف " آره یادم میاد " هایی که گفتم الکی بوده. حوصله نداشتم طرف توضیح بده !