بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هنوزم برای سنجش دمای چایی از انگشت اشاره ام استفاده میکنم ! و در ضمن تا تمامی فنجان ها رو تست نکنم و مطمئن نشم که همشون داغ هستن عمرا واسه مهمونا نمی برم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا چند وقت پیش فکر میکردم بابک مافی یکی از رپر های زیر زمینی خشنه که همش آهنگ های سیاسی و مافیایی میخونه! اسمش غلط اندازه خو :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم بعضی از مطالبو ک میخونم فقط واسه اسم جالبی ک فرستندش برا خودش گذاشته لایکش میکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اولین روزی که رفتم دانشگاه نیم ساعت تو حیاط نشسته بودم تا زنگ رو بزنن برم سر کلاس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم بچه که بودم مامانم جرات نمی کرد با من سوار تاکسی بشه چون می دونست اگر راننده آهنگ بذاره من شروع می کنم به رقصیدن. اون هم چه جور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم ما امسال اصلا ساعتمونو جدید نکرده بودیم.که حالا یه ساعت به عقب بکشیمش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم همیشه روزی که بازی بارسا و رئاله من با خودم میگم ایندفعه دیگه میبینمش خلاصه تا وقتی که بازی شروع میشه بیدار میمونم ولی همین که داور سوتو میزنه من یا میگیرم می خوابم یا میرم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم قطع کردن اینترنتم به خاطر دعوا با بابام بیشتر از قطع رابطه با مخاطب خاصم بهم صدمه زد الان یه هفته اس اینترنت ندارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم تا یکی دو سال پیش به سرعت گیر می گفتم سبقت گیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم از اینکه تولدم افتاده تاسوعا ناراحت نیستم چون از اولشم کس خاصی قرار نبود بهم تبریک بگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم موقع ساخت اهرام ثلاثه مصر تو هرم خئوپوس یک سنگ رو طوری جا به جا کردم که اگه الان برش داری تا 200 سال دیگه خراب میشه حواست باشه کسی نفهمه دمت گرم داداش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم کنکور امسال برای اینکه نفر آخر بشم و مشهور پاسخ نامه رو سفید تحویل دادم موندم این 10 هزار نفر بعد از من چطور جوابای غلط رو پیدا کردن و زدن که رتبشون بدتر از من شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم نه سالم ک بودم مامان بابام دعواشون شد بعد منم دلسوووووز با ی جارو از پشت بابام رو مورد ضربوشتم قراردادم.مدیونید فک کنید دو ساعت بعد اونا اشتی کردنو بنده رو بی محل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم بچه که بودم بهترین تفریحم این بودکه سنجاقک هایی که روی شمشادای جلوی خونمون مینشستنو بگیرم هردوتا بالشونوبکنم بعد دوباره ولشون کنم همونجاتادوباره پرواز کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که تو بچگیام فکر میکردم زنو شوهر با هم خواهرو برادرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم < ریختم به حسابت > قشنگترین جمله ای که میشه از زبونه یه نفر شنید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هنوزم برای سنجش دمای چایی از انگشت اشاره ام استفاده میکنم ! و در ضمن تا تمامی فنجان ها رو تست نکنم و مطمئن نشم که همشون داغ هستن عمرا واسه مهمونا نمی برم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا چند وقت پیش فکر میکردم بابک مافی یکی از رپر های زیر زمینی خشنه که همش آهنگ های سیاسی و مافیایی میخونه! اسمش غلط اندازه خو :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم بعضی از مطالبو ک میخونم فقط واسه اسم جالبی ک فرستندش برا خودش گذاشته لایکش میکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اولین روزی که رفتم دانشگاه نیم ساعت تو حیاط نشسته بودم تا زنگ رو بزنن برم سر کلاس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم بچه که بودم مامانم جرات نمی کرد با من سوار تاکسی بشه چون می دونست اگر راننده آهنگ بذاره من شروع می کنم به رقصیدن. اون هم چه جور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم ما امسال اصلا ساعتمونو جدید نکرده بودیم.که حالا یه ساعت به عقب بکشیمش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم همیشه روزی که بازی بارسا و رئاله من با خودم میگم ایندفعه دیگه میبینمش خلاصه تا وقتی که بازی شروع میشه بیدار میمونم ولی همین که داور سوتو میزنه من یا میگیرم می خوابم یا میرم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم قطع کردن اینترنتم به خاطر دعوا با بابام بیشتر از قطع رابطه با مخاطب خاصم بهم صدمه زد الان یه هفته اس اینترنت ندارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم تا یکی دو سال پیش به سرعت گیر می گفتم سبقت گیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم از اینکه تولدم افتاده تاسوعا ناراحت نیستم چون از اولشم کس خاصی قرار نبود بهم تبریک بگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم موقع ساخت اهرام ثلاثه مصر تو هرم خئوپوس یک سنگ رو طوری جا به جا کردم که اگه الان برش داری تا 200 سال دیگه خراب میشه حواست باشه کسی نفهمه دمت گرم داداش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم کنکور امسال برای اینکه نفر آخر بشم و مشهور پاسخ نامه رو سفید تحویل دادم موندم این 10 هزار نفر بعد از من چطور جوابای غلط رو پیدا کردن و زدن که رتبشون بدتر از من شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم نه سالم ک بودم مامان بابام دعواشون شد بعد منم دلسوووووز با ی جارو از پشت بابام رو مورد ضربوشتم قراردادم.مدیونید فک کنید دو ساعت بعد اونا اشتی کردنو بنده رو بی محل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم بچه که بودم بهترین تفریحم این بودکه سنجاقک هایی که روی شمشادای جلوی خونمون مینشستنو بگیرم هردوتا بالشونوبکنم بعد دوباره ولشون کنم همونجاتادوباره پرواز کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم که تو بچگیام فکر میکردم زنو شوهر با هم خواهرو برادرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم < ریختم به حسابت > قشنگترین جمله ای که میشه از زبونه یه نفر شنید