بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا سن12-13سالگی با روسری میشستم جلو تلوزیون مخصوصا از ایرج طهماسب خیلی خجالت میکشیدم آخه زیاد می خندید فکر میکردم بهم نظر داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا وقتی که موبایل نداشتم جمله “هیشکی منو دوس نداره”رو درک نمیکردم ؛ حالا هروقت میرم سر گوشیم عمق این جمله رو میفهمم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترخالم10سالشه اومده گوشیشو گذاشته رو تاقچه برگشته میگه : مامان یه وقت مسیجامو نخونیا !!! اونوخت من تا15سالگی فک میکردم گوزنا شوهر آهوها هستن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم بعضی وقت ها که آهنگ عاشقونه گوش میدم یاد عشق نداشته ام میفتم!!! اصلا این روزا دلم واسه نیمه گمشده ام تنگ شده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هر وقت بخوام تو فورجوک جوک بنیویسم تا اون سه تای نحدودیتم تموم نشه از جلو نت بلند نمیشم شما هم اینطوری میشین؟ از هر سه تاش یکیش تایید میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم یه بار سر کلاس خواب بودم... استاد اومد بالاسرم بیدارم کرد... گفت خواب بودی؟ منم هول شدم گفتم نه استاد دراز کشیده بودم !!! هیچی دیگه بچه ها داشتن از خنده صندلی ها رو گاز میزدن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم میخواستم نون بربری بخرم رفتم تو مغازه هول شدم گفتم نون بندری دارین تا یه ماه بهم میخندیدن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا اعتراف میکنم من تا قبل از فوت مرحوم عسل بدیعی اصلآ نمیشناختمش. اما حالا حتی شماره شناسنامشم میدونم. عجیب نیست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا اعتراف میکنم وقتی اولین پستمو توسایت دیدم چنان ذوق زده شدم که اگه بدترین خبرم بهم میدادن نمیتونست خوشحالیموبهم بزنه ایا شماهم اینجوری بودین یامن فقط اینجوری شدم؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اولین باری ک احساس بزرگ بودن کردن این بود ک رفتم دکتر.دکتر بم قرص سرما خوردگی بزرگسالان داد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــا دروغگوی بدی هستم همه ی روزو می خنــــــــدمــــــــ.... اعتراف میکنمــــــــ... شب اما کس دیگری هســــــــتم من از حال خودم با دیگرون دروغای بدی میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اون بچه مردمی که همیشه پدر مادرتون ازش تعریف میکنن و بهتون سرکوفتشو میزنن، منم ! حلاااال کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشه های خونتون بذارن ی شب راحت بخوابی صلوات!.. (تو پرانتز بگم: من اعتراف میکنم ک وقتی پستهایی رو میخونم ک آخرش نوشته صلوات ناخودآگاه صلوات میفرستم! شمام عایا؟)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا مدتها اهنگای بهنام صفوی رو به خیال اینکه رضاصادقی خونده گوش میدادم!!!!!!!! میدونم بهم امیدی نیس :|  اما ایا مسخره کردن من کار خوبیست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم ! ناشیانه عاشقش شدم .. لاشیانه ترکم کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا همین دوماه پیش که آبجیم دندون درد آوردو واسش آش دندونی  پختیم، همیشه فک میکردم تو آش دندونی بچه دندون میریزن!!!!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اعتراف میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا سن12-13سالگی با روسری میشستم جلو تلوزیون مخصوصا از ایرج طهماسب خیلی خجالت میکشیدم آخه زیاد می خندید فکر میکردم بهم نظر داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا وقتی که موبایل نداشتم جمله “هیشکی منو دوس نداره”رو درک نمیکردم ؛ حالا هروقت میرم سر گوشیم عمق این جمله رو میفهمم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترخالم10سالشه اومده گوشیشو گذاشته رو تاقچه برگشته میگه : مامان یه وقت مسیجامو نخونیا !!! اونوخت من تا15سالگی فک میکردم گوزنا شوهر آهوها هستن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم بعضی وقت ها که آهنگ عاشقونه گوش میدم یاد عشق نداشته ام میفتم!!! اصلا این روزا دلم واسه نیمه گمشده ام تنگ شده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم هر وقت بخوام تو فورجوک جوک بنیویسم تا اون سه تای نحدودیتم تموم نشه از جلو نت بلند نمیشم شما هم اینطوری میشین؟ از هر سه تاش یکیش تایید میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم یه بار سر کلاس خواب بودم... استاد اومد بالاسرم بیدارم کرد... گفت خواب بودی؟ منم هول شدم گفتم نه استاد دراز کشیده بودم !!! هیچی دیگه بچه ها داشتن از خنده صندلی ها رو گاز میزدن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم میخواستم نون بربری بخرم رفتم تو مغازه هول شدم گفتم نون بندری دارین تا یه ماه بهم میخندیدن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا اعتراف میکنم من تا قبل از فوت مرحوم عسل بدیعی اصلآ نمیشناختمش. اما حالا حتی شماره شناسنامشم میدونم. عجیب نیست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا اعتراف میکنم وقتی اولین پستمو توسایت دیدم چنان ذوق زده شدم که اگه بدترین خبرم بهم میدادن نمیتونست خوشحالیموبهم بزنه ایا شماهم اینجوری بودین یامن فقط اینجوری شدم؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اولین باری ک احساس بزرگ بودن کردن این بود ک رفتم دکتر.دکتر بم قرص سرما خوردگی بزرگسالان داد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــا دروغگوی بدی هستم همه ی روزو می خنــــــــدمــــــــ.... اعتراف میکنمــــــــ... شب اما کس دیگری هســــــــتم من از حال خودم با دیگرون دروغای بدی میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم اون بچه مردمی که همیشه پدر مادرتون ازش تعریف میکنن و بهتون سرکوفتشو میزنن، منم ! حلاااال کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشه های خونتون بذارن ی شب راحت بخوابی صلوات!.. (تو پرانتز بگم: من اعتراف میکنم ک وقتی پستهایی رو میخونم ک آخرش نوشته صلوات ناخودآگاه صلوات میفرستم! شمام عایا؟)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا مدتها اهنگای بهنام صفوی رو به خیال اینکه رضاصادقی خونده گوش میدادم!!!!!!!! میدونم بهم امیدی نیس :|  اما ایا مسخره کردن من کار خوبیست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم ! ناشیانه عاشقش شدم .. لاشیانه ترکم کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم تا همین دوماه پیش که آبجیم دندون درد آوردو واسش آش دندونی  پختیم، همیشه فک میکردم تو آش دندونی بچه دندون میریزن!!!!!!!!!!!