بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد اشک را تهدید کرد کاش میشد فرصت لبخند را تمدید کرد کاش میشد در غروب لحظه ها لحظه دیدار را تجدید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم دوباره باهمیم! ازخواب پریدم!دیوانه وار به اطراف نگریستم! چشمانم پر از اشک شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری… تمام دنیابه کنار…. خداراعشق است. یه وقت اگه خداچیزی روازت گرفت ناراحت نشیا خودش داده خودش هم میگیره،فقط اشک بریزوبگو: خدایاهمه چیزروازمن بگیر،خودت روازمن نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بهانه میگیرد نبودنت را هیچ راهی برای سرکوبش نیست نه خاطراتت نه رویایت نه یادت تنها مثل هیزمی که به آتش نهاده ای می سوزد و می سوزاند امید دارم اشک شاید مرهمی براو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم…! باور کنید… اشک ها را ریخته ام… غصه ها را خورده ام… نبودن ها را شمرده ام… این روزها که می گذرد… خالی ام… خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت… و حتی از عشق…! خالی ام از احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم…! باور کنید… اشک ها را ریخته ام… غصه ها را خورده ام… نبودن ها را شمرده ام… این روزها که می گذرد… خالی ام… خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت… و حتی از عشق…! خالی ام از احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهایم بی تو بوی خاکستر سیگار پیرمردی را می دهد که به جوان از دست رفته اش می اندیشد اشک می ریزد اما نه انگار در نبودنت پبر تر از پیرمردی شده ام که در زیر سایه عصایش نشسته و با خدایش حرفها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوشی ینی … هیچ اشکی ، اشک غم نباشه همه اشکا ، اشک شوق باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آسمان مخند به بخت سیاه من خالم که روی چهره ی زیبا نشسته ام دارم دلی شکسته و موجی ز اشک و خون با قایق شکسته به دریا نشسته ام عمر گذشت و سختی جان را نگر باز در انتظار طلعت فردا نشسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تنم میلرزد…از زخمهایی که خورده ام…!من ازدست رفته ام…شکسته ام می فهمی؟؟به انتهای بودنم رسیده ام اما…اشک میریزم…ولی عهدنخواهم شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته که من تنهایم…؟ من، سکـوت، خاطرات، بغض و اشک همیشه با همیم… بگذار تنهایی از حسودی بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا صدای گام هایم در…… کوچه پس کوچه های شهر می پیچد! زمین منتظر…… اشک هایم می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میدونستی که چقدر تنهام برام اشک میریختى . . . اما اگه میدونستی که چقدر اشک میریزم . . . هیچوقت تنهام نمیزاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت گریه می کنم،… سبک می شوم.. ؛ عجب وزنی دارد چند قطره اشک

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد اشک را تهدید کرد کاش میشد فرصت لبخند را تمدید کرد کاش میشد در غروب لحظه ها لحظه دیدار را تجدید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم دوباره باهمیم! ازخواب پریدم!دیوانه وار به اطراف نگریستم! چشمانم پر از اشک شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری… تمام دنیابه کنار…. خداراعشق است. یه وقت اگه خداچیزی روازت گرفت ناراحت نشیا خودش داده خودش هم میگیره،فقط اشک بریزوبگو: خدایاهمه چیزروازمن بگیر،خودت روازمن نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بهانه میگیرد نبودنت را هیچ راهی برای سرکوبش نیست نه خاطراتت نه رویایت نه یادت تنها مثل هیزمی که به آتش نهاده ای می سوزد و می سوزاند امید دارم اشک شاید مرهمی براو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم…! باور کنید… اشک ها را ریخته ام… غصه ها را خورده ام… نبودن ها را شمرده ام… این روزها که می گذرد… خالی ام… خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت… و حتی از عشق…! خالی ام از احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم…! باور کنید… اشک ها را ریخته ام… غصه ها را خورده ام… نبودن ها را شمرده ام… این روزها که می گذرد… خالی ام… خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت… و حتی از عشق…! خالی ام از احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهایم بی تو بوی خاکستر سیگار پیرمردی را می دهد که به جوان از دست رفته اش می اندیشد اشک می ریزد اما نه انگار در نبودنت پبر تر از پیرمردی شده ام که در زیر سایه عصایش نشسته و با خدایش حرفها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوشی ینی … هیچ اشکی ، اشک غم نباشه همه اشکا ، اشک شوق باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آسمان مخند به بخت سیاه من خالم که روی چهره ی زیبا نشسته ام دارم دلی شکسته و موجی ز اشک و خون با قایق شکسته به دریا نشسته ام عمر گذشت و سختی جان را نگر باز در انتظار طلعت فردا نشسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تنم میلرزد…از زخمهایی که خورده ام…!من ازدست رفته ام…شکسته ام می فهمی؟؟به انتهای بودنم رسیده ام اما…اشک میریزم…ولی عهدنخواهم شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته که من تنهایم…؟ من، سکـوت، خاطرات، بغض و اشک همیشه با همیم… بگذار تنهایی از حسودی بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا صدای گام هایم در…… کوچه پس کوچه های شهر می پیچد! زمین منتظر…… اشک هایم می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میدونستی که چقدر تنهام برام اشک میریختى . . . اما اگه میدونستی که چقدر اشک میریزم . . . هیچوقت تنهام نمیزاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت گریه می کنم،… سبک می شوم.. ؛ عجب وزنی دارد چند قطره اشک