بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک حسرت چهره ام را می گداخت دیگر از غم طاقت و تابم نبود زانکه در این کوره راه زندگی آسمانم بود و مهتابم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی خواب پریشان شبی بودو گذشت ذهن پر اشک ز طوفان شبی بودو گذشت نه چمن بودو اقاقی گل مصنوعی بود عصر آهن همه دوران شبی بود و گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشک غم انگیز چه می خواهی تو با آه جگر سوز که هم راهی تو من خسته تر از غربت گورستانم از درد تنم هیچ نمی کاهی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزها خسته و بهانه گیر شده ام بغض میکنم و با تلنگری میشکنم و تنها اشک مرهم دردهای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی ناخواسته به دنیا آمدن مخفیانه اشک ریختن دیوانه وار عشق ورزیدن عاقبت در حسرت آنچه که دل میخواد و منطق نمی پذیرد مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو در آئینه ی اشک چه زیباست نرگس شود افسرده چو در آب نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت پٌر از پاییز است و اشک ها ، برگ های که بی وقفه میریزند … میدانم دلم… به خدا میدانم تن لخت درختان ، غم انگیزترین اتفاق پاییز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد اشک را تهدید کرد کاش میشد فرصت لبخند را تمدید کرد کاش میشد در غروب لحظه ها لحظه دیدار را تجدید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادر مرا ببخش .. درد بدنم بهانه بود .. کسی رهایم کرده که صدای بلند گریه ام اشک هایت را در آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادر مرا ببخش .. درد بدنم بهانه بود .. کسی رهایم کرده که صدای بلند گریه ام اشک هایت را در آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اشک هایی که تو خلوتم میریزه تا هر بی لیاقتی نبینتشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته که وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه تو خیس کنه اما مجبور باشی بخندی تا نفهمه هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد… فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد… فقط رفت… فقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت: راحت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کسی ارزش گریه های تو را ندارد… اگر هم داشته باشد اشک تو را در نمیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آنقدر بغضم سنگین شده که…. اگر گردنم را هم بزنی به جای خون….. اشک می ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تنم میلرزد… از زخمهایی که خورده ام..!! من از دست رفته ام…شکسـته ام می فهمی؟؟ به انتهای بودنم رسیده ام اما… اشک میریزم ولی عهد نخواهم شکست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک حسرت چهره ام را می گداخت دیگر از غم طاقت و تابم نبود زانکه در این کوره راه زندگی آسمانم بود و مهتابم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی خواب پریشان شبی بودو گذشت ذهن پر اشک ز طوفان شبی بودو گذشت نه چمن بودو اقاقی گل مصنوعی بود عصر آهن همه دوران شبی بود و گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشک غم انگیز چه می خواهی تو با آه جگر سوز که هم راهی تو من خسته تر از غربت گورستانم از درد تنم هیچ نمی کاهی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزها خسته و بهانه گیر شده ام بغض میکنم و با تلنگری میشکنم و تنها اشک مرهم دردهای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی ناخواسته به دنیا آمدن مخفیانه اشک ریختن دیوانه وار عشق ورزیدن عاقبت در حسرت آنچه که دل میخواد و منطق نمی پذیرد مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو در آئینه ی اشک چه زیباست نرگس شود افسرده چو در آب نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت پٌر از پاییز است و اشک ها ، برگ های که بی وقفه میریزند … میدانم دلم… به خدا میدانم تن لخت درختان ، غم انگیزترین اتفاق پاییز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد اشک را تهدید کرد کاش میشد فرصت لبخند را تمدید کرد کاش میشد در غروب لحظه ها لحظه دیدار را تجدید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادر مرا ببخش .. درد بدنم بهانه بود .. کسی رهایم کرده که صدای بلند گریه ام اشک هایت را در آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادر مرا ببخش .. درد بدنم بهانه بود .. کسی رهایم کرده که صدای بلند گریه ام اشک هایت را در آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اشک هایی که تو خلوتم میریزه تا هر بی لیاقتی نبینتشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته که وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه تو خیس کنه اما مجبور باشی بخندی تا نفهمه هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد… فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد… فقط رفت… فقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت: راحت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کسی ارزش گریه های تو را ندارد… اگر هم داشته باشد اشک تو را در نمیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آنقدر بغضم سنگین شده که…. اگر گردنم را هم بزنی به جای خون….. اشک می ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تنم میلرزد… از زخمهایی که خورده ام..!! من از دست رفته ام…شکسـته ام می فهمی؟؟ به انتهای بودنم رسیده ام اما… اشک میریزم ولی عهد نخواهم شکست