بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه می خواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی هرگز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب نمی آیند فقط یک قطره اشک کافیست تا ببینی چه تعداد دست برای پاک کردن اشک های تو می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقنی ی پسر اشک بریزه و ی دختر سیگار بکشه ینی تحمل درداش دگ غیر ممکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی شبی با خاطراتت بهش فکر کنی بعد شیرینی یه لبخند بیاد رو لبت و بعد چند لحظه شوری اشک های لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه رفته ای دگر برنمیگردی ولی دیوانه ات هستم… خودت هم خوب میدانی تمام شمعدانی ها برایت اشک می ریزند دلت آمد دل گلهای باغم را بلرزانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها میگذرد… من هنوز تنها درکوچه ی باد مانده ام. همدمم کلاغی سیاه… قطره ای اشک… آسمان ابری… فقط خدا حال مرا میفهمد. آن هنگام که آدم تنهایش گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادت نیست که من برای لبخند تو از زندگیم گذشتم،ولی من خوب یادمه که تو برای یه قطره اشک اون از من گذشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرصهای اعصابو… لیوان بی آبو … سنگینی خوابو … یلدای تنهایی !! اشک های تسکینو .. اهنگ غمگینو … این خواب سنگینو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق زیاد شنیدم, اما طعم عشق را زمانی چشیدم که در چشمان او اشک هایی را دیدم که برای پاک شدن, به جز دستان من به هیچ دستی اعتماد نکردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه تو تلخ اشک های من شور یادت شیرین . . . چه زندگی بامزه ای دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی  دلتنگ می شوم  تو را در میان اشک هایم می بینم ولی اشک هایم را پاک می کنم تا کسی تو را نبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند اشک بریز خالی میشوی؟؟؟ خالی که نشدم هیچ… پر شدم از بی کسی که چرا…. کسی اشک هایم را پاک نمیکند و بگوید اشک نریز تو من را داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد همچون اشک های من در لحظه های تنهایی همچون فریاد های من از مرگ عشق اسطوره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست من از این اشک دو چشمم پیداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت امروز که در دست توام مرحمتی کن فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت چشمانت را برای کسی که قدر تورو نمیدونه غرق اشک نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش اگر گاهی طاقتم تمام میشود و با دهانی بسته با چشمان خیس به زبان اشک هایم سخن میکنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه می خواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی هرگز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب نمی آیند فقط یک قطره اشک کافیست تا ببینی چه تعداد دست برای پاک کردن اشک های تو می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقنی ی پسر اشک بریزه و ی دختر سیگار بکشه ینی تحمل درداش دگ غیر ممکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی شبی با خاطراتت بهش فکر کنی بعد شیرینی یه لبخند بیاد رو لبت و بعد چند لحظه شوری اشک های لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه رفته ای دگر برنمیگردی ولی دیوانه ات هستم… خودت هم خوب میدانی تمام شمعدانی ها برایت اشک می ریزند دلت آمد دل گلهای باغم را بلرزانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها میگذرد… من هنوز تنها درکوچه ی باد مانده ام. همدمم کلاغی سیاه… قطره ای اشک… آسمان ابری… فقط خدا حال مرا میفهمد. آن هنگام که آدم تنهایش گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادت نیست که من برای لبخند تو از زندگیم گذشتم،ولی من خوب یادمه که تو برای یه قطره اشک اون از من گذشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرصهای اعصابو… لیوان بی آبو … سنگینی خوابو … یلدای تنهایی !! اشک های تسکینو .. اهنگ غمگینو … این خواب سنگینو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق زیاد شنیدم, اما طعم عشق را زمانی چشیدم که در چشمان او اشک هایی را دیدم که برای پاک شدن, به جز دستان من به هیچ دستی اعتماد نکردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه تو تلخ اشک های من شور یادت شیرین . . . چه زندگی بامزه ای دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی  دلتنگ می شوم  تو را در میان اشک هایم می بینم ولی اشک هایم را پاک می کنم تا کسی تو را نبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند اشک بریز خالی میشوی؟؟؟ خالی که نشدم هیچ… پر شدم از بی کسی که چرا…. کسی اشک هایم را پاک نمیکند و بگوید اشک نریز تو من را داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد همچون اشک های من در لحظه های تنهایی همچون فریاد های من از مرگ عشق اسطوره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست من از این اشک دو چشمم پیداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت امروز که در دست توام مرحمتی کن فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت چشمانت را برای کسی که قدر تورو نمیدونه غرق اشک نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش اگر گاهی طاقتم تمام میشود و با دهانی بسته با چشمان خیس به زبان اشک هایم سخن میکنم