بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتری هست دیگر . . . اومده میگه آقا مغز مداد 5 درصد دارین منم گفتم 5درصد تموم شده الان فقط 7 درصد مونده گفت فرقش چیه؟کم نیاوردم گفتم خب معلومه این 2درصد بیشتر غنی سازی شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی است دیگر... ... ... ... ... ... پسری خورشید نقاشی اش را سیاه میکشید تا پدر کارگرش زیر آفتاب نسوزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق است دیگر  . . . . . . . . گاهی نه؛ همیشه دلش می خواهد ذره ذره آبت کند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر درون است دیگر  . . . . . گاهی دلش میخواد بر عقل حکم فرمایی کند^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص همکار است دیگر  . . . . . دوست دارد دسته گل بفرستد محل کار روی کارت بنویسد For Princes تا چش همه درآد  مدیونید اگه فکر کنید روز زن کادو نگرفتم عقده ای شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گوگل " است دیگر ... . . . . گاهی دلش میخواهد بی ربط ترین مطلب را برای سرچ شما بیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی است دیگر... خاک بر سرش:))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده مینی بوس است دیگر گاهی دلش میخواهد پول روشن کردن کولر مینی بوس رابگیرد و کولر را روشن نکند که ما تا مقصد تخم مرغ آبپز شویم. و ما هستیم دیگر بچه های ترسو و پول زور بده  ای خدااااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر گاهی به خاطر مریضی فرزندش چند شب پلک بر هم نمیگذارد. سلامتی تمامی مادرای ایثارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر است دیگر . . . . . . . . . . . . .. . . . یکی از بچه ها در مورد خواهر نوشته بود، میخاستم بگم من خواهر ندارم ولی اگه شما دارید خیلی قدرشو بدونید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پســـــــــر است دیگر ..... . . . . . دلش میخاهد آرایش کند وموهایش را مش کند !!!! تازه ادعای غیرت هم میکند!!!! دخترااااا پرچم بالااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر من است دیگر... . . . . . . دوست دارد تا ساعت 12 بیدار باشد تا یارانه اش را نام نویسی کند و فردایش به همکارانش پز دهد و بگوید من دیشب اولین نفر در کشور بودم که ثبت نام کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر..... . . . . . . گاهی دلش دوست داشتن های الکی میخواهد...! حلا دادا شما مسقرش کن....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم دیگر... . . . . . . گاهی دلم میخواهد دربرابر این همه دروغ خودم را به نفهمی بزنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم: چقدر عیدی میدی امسال بهم؟میگه: چطور؟میگم: هیچی، میخوام روش حساب کنم.میگه: برو خدارو شکر کن امسال با این گرونیا هنوزاز خونه پرتت نکردم بیرون…:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر....گاهی خانه تکانی را با زلزله ی 10 ریشتری اشتباه میگیرد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتری هست دیگر . . . اومده میگه آقا مغز مداد 5 درصد دارین منم گفتم 5درصد تموم شده الان فقط 7 درصد مونده گفت فرقش چیه؟کم نیاوردم گفتم خب معلومه این 2درصد بیشتر غنی سازی شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی است دیگر... ... ... ... ... ... پسری خورشید نقاشی اش را سیاه میکشید تا پدر کارگرش زیر آفتاب نسوزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق است دیگر  . . . . . . . . گاهی نه؛ همیشه دلش می خواهد ذره ذره آبت کند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر درون است دیگر  . . . . . گاهی دلش میخواد بر عقل حکم فرمایی کند^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص همکار است دیگر  . . . . . دوست دارد دسته گل بفرستد محل کار روی کارت بنویسد For Princes تا چش همه درآد  مدیونید اگه فکر کنید روز زن کادو نگرفتم عقده ای شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گوگل " است دیگر ... . . . . گاهی دلش میخواهد بی ربط ترین مطلب را برای سرچ شما بیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی است دیگر... خاک بر سرش:))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده مینی بوس است دیگر گاهی دلش میخواهد پول روشن کردن کولر مینی بوس رابگیرد و کولر را روشن نکند که ما تا مقصد تخم مرغ آبپز شویم. و ما هستیم دیگر بچه های ترسو و پول زور بده  ای خدااااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر گاهی به خاطر مریضی فرزندش چند شب پلک بر هم نمیگذارد. سلامتی تمامی مادرای ایثارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر است دیگر . . . . . . . . . . . . .. . . . یکی از بچه ها در مورد خواهر نوشته بود، میخاستم بگم من خواهر ندارم ولی اگه شما دارید خیلی قدرشو بدونید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پســـــــــر است دیگر ..... . . . . . دلش میخاهد آرایش کند وموهایش را مش کند !!!! تازه ادعای غیرت هم میکند!!!! دخترااااا پرچم بالااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر من است دیگر... . . . . . . دوست دارد تا ساعت 12 بیدار باشد تا یارانه اش را نام نویسی کند و فردایش به همکارانش پز دهد و بگوید من دیشب اولین نفر در کشور بودم که ثبت نام کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر..... . . . . . . گاهی دلش دوست داشتن های الکی میخواهد...! حلا دادا شما مسقرش کن....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم دیگر... . . . . . . گاهی دلم میخواهد دربرابر این همه دروغ خودم را به نفهمی بزنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم: چقدر عیدی میدی امسال بهم؟میگه: چطور؟میگم: هیچی، میخوام روش حساب کنم.میگه: برو خدارو شکر کن امسال با این گرونیا هنوزاز خونه پرتت نکردم بیرون…:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر....گاهی خانه تکانی را با زلزله ی 10 ریشتری اشتباه میگیرد!