بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار است دیگر... وقتی کسی را دوست داری آنچنان از هم دور میشید که انگار نه انگار همکلاسی هستیدو تو ی دانشکده کوچولو باهم درس میخونید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم دیگه..... فقط یکی مثه من میتونه از جا سیگاری وسط داشبورد پراید به عنوان لیوان استفاده کنه......تازشم نهایت لذتو ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدراست دیگر... گاهی دوست دارد ساعت18برنامه 20:30را از کانال3 ببیند!  این یعنی بازبون بی زبونی میخواد بگه پسرم کنترلو بده واز جلو چشمام خفه شو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علیرضا حقیقی است دیگر ...... . . . . . . خب علیرضا حقیقیه عزیز مائه دیگه همش می خواین واسه پسر مردم حرف در بیارین ^ـــــــــــــــــــــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا و سیما است دیگر...... دوست دارد یک فیلم را صد بار پخش کند بعد هم زیر نویس کند من عاشق فیلمای قدیمیم لطفا دوباره پخش کنید علی 38ساله از تهران!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســریآل مــدینه اســت دیــگـر . . . . . . . گــآهـی دوســت دآرد نــیم ســآعــت از فــیلـم رآ آمــوزش اریــگــآمــی(کــآغذ و تـآ) دهــد تـآ اوقــآت فــرآغــتمآن بــه بطــآلت نــگذرد >_<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر کوچیک تر است دیگر... . . . . گاهی دلش میخواهد از تافت و چسب موی برادر بزرگتر بعنوان حشره کش و پیف فاف استفاده کند :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنکور است دیگر  از الان دارم روز شماری میکنم تا زودتر کیک و ساندیسشو بخورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق است دیگر... . . . . . . . گاهی دلم بخاطش حاضر میشود او را از دست خواستگارانش فراری دهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر... . . . . . . . . گاهی نمیگذارد تکه ای از کیکی که پخته است را تا مهمان ها نیامده اند میل بفرماییم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر خودش متعلق به همه است انتظار دارد . . . . . . ما فقط برای او باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه اول است دیگر تا میلیونرمون نکنه بیخیال نمیشه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان است دیگر ... . . . . . . گاهی اینقدر پست میشه که حتی از خدای بالاسرشون هم خجالت نمی کشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مادر" است ديگر... . . . . . . . گاهى دلش مى خواهد سر گوشى ام برود و مخاطبينم را چِك كند تا مبادا در ميان آنها نام مخاطبى "خاص" باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل است دیگر  . . . . گاهی دلش می خواهد ظاهری زیبا داشته باشد و بویی گند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد است دیگر.... موقع درس دادن از همه چیز صحبت میکند الا خود درس...! خاک پای این اساتیدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار است دیگر... وقتی کسی را دوست داری آنچنان از هم دور میشید که انگار نه انگار همکلاسی هستیدو تو ی دانشکده کوچولو باهم درس میخونید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم دیگه..... فقط یکی مثه من میتونه از جا سیگاری وسط داشبورد پراید به عنوان لیوان استفاده کنه......تازشم نهایت لذتو ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدراست دیگر... گاهی دوست دارد ساعت18برنامه 20:30را از کانال3 ببیند!  این یعنی بازبون بی زبونی میخواد بگه پسرم کنترلو بده واز جلو چشمام خفه شو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علیرضا حقیقی است دیگر ...... . . . . . . خب علیرضا حقیقیه عزیز مائه دیگه همش می خواین واسه پسر مردم حرف در بیارین ^ـــــــــــــــــــــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا و سیما است دیگر...... دوست دارد یک فیلم را صد بار پخش کند بعد هم زیر نویس کند من عاشق فیلمای قدیمیم لطفا دوباره پخش کنید علی 38ساله از تهران!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســریآل مــدینه اســت دیــگـر . . . . . . . گــآهـی دوســت دآرد نــیم ســآعــت از فــیلـم رآ آمــوزش اریــگــآمــی(کــآغذ و تـآ) دهــد تـآ اوقــآت فــرآغــتمآن بــه بطــآلت نــگذرد >_<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر کوچیک تر است دیگر... . . . . گاهی دلش میخواهد از تافت و چسب موی برادر بزرگتر بعنوان حشره کش و پیف فاف استفاده کند :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنکور است دیگر  از الان دارم روز شماری میکنم تا زودتر کیک و ساندیسشو بخورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق است دیگر... . . . . . . . گاهی دلم بخاطش حاضر میشود او را از دست خواستگارانش فراری دهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر... . . . . . . . . گاهی نمیگذارد تکه ای از کیکی که پخته است را تا مهمان ها نیامده اند میل بفرماییم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر خودش متعلق به همه است انتظار دارد . . . . . . ما فقط برای او باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه اول است دیگر تا میلیونرمون نکنه بیخیال نمیشه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان است دیگر ... . . . . . . گاهی اینقدر پست میشه که حتی از خدای بالاسرشون هم خجالت نمی کشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مادر" است ديگر... . . . . . . . گاهى دلش مى خواهد سر گوشى ام برود و مخاطبينم را چِك كند تا مبادا در ميان آنها نام مخاطبى "خاص" باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل است دیگر  . . . . گاهی دلش می خواهد ظاهری زیبا داشته باشد و بویی گند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد است دیگر.... موقع درس دادن از همه چیز صحبت میکند الا خود درس...! خاک پای این اساتیدم