بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن تاک است دیگر همیشه دلش می خواهد وسط فیلم بیاید و فیلم را کوفت آدم کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم است دیگر... . . . گاهی دلش می خواهد با بچه خوشگل کلاس کاری نداشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن است دیگر گاهی باید با صدای بلند بگویی ضعیفه نباشی نیستم جونم به جونت بنده به مولا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم است دیگر...گاهی سن وسال آدم هاراانقدرازهم دور می کند که به ناچاربرای همیشه ازهم دور می مانند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامزد است دیگر! گاهی آنقدر غر به جانت میزند که 1000 بار میگویی فضولات انسانی خوردم ولی باز با یک نازش رشد قابل توجهیی در گوشت ایجاد میشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنده ماشین است دیگر.... گاهی دلش میخواهد پیش همکلاسی های مذکر جا نیفتدو آبروی ادمو ... کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر دیگه...... شمارش بیشترین شماره ایه که به گوشیم زنگ زده .نه باسه احوال پرسی وکجایی وچی کار می کنی.فقط فقط برای این که صدامو بشنوه.اما ما تا شمارشو می بینیم تو دلمون میگیم باز زنگ زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامزد مهربان است دیگر... گاهی دلش میخواهد تو را روی کتفش بگذارد و ازکنار پنکه سقفی روشن عبور کند و تو شهادتین خود را زمزمه کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا وسیما است دیگر..... دوست دارد سالی یک بار یک فیلم بسازد و با آن تمام ساعات تمام شبکه ها را پوشش دهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر... گاهی انقد قهر میکنه و برمیگرده خسته میشی دلت میخواد آپشن دیگه ای هم اضافه بشه به رابطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر.. گاهی دلش می خواهد هنگام تک به تک با دروازبان از جلوی تلویزیون رد شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است... . . . . . . . شکلات 96% رومیگم!!! نکنه فکرکردی میخوام عاشقانه بگم؟؟ بروبابا حوصله داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر گاهی دلش میخواهد بدون ارایش دوست پسر خود را امتحان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر . . . . . میترسم برای دیدنم از بهشت به جهنم بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر گاهی دلش می خواهد وسط بازی والیبال ایران -روسیه در ست چهارم بزند شبکه یک و مدینه ببیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده تاکسی است دیگر گاهی دلش میخواهد بقیه ی پولمان راندهد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن تاک است دیگر همیشه دلش می خواهد وسط فیلم بیاید و فیلم را کوفت آدم کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم است دیگر... . . . گاهی دلش می خواهد با بچه خوشگل کلاس کاری نداشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن است دیگر گاهی باید با صدای بلند بگویی ضعیفه نباشی نیستم جونم به جونت بنده به مولا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم است دیگر...گاهی سن وسال آدم هاراانقدرازهم دور می کند که به ناچاربرای همیشه ازهم دور می مانند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامزد است دیگر! گاهی آنقدر غر به جانت میزند که 1000 بار میگویی فضولات انسانی خوردم ولی باز با یک نازش رشد قابل توجهیی در گوشت ایجاد میشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنده ماشین است دیگر.... گاهی دلش میخواهد پیش همکلاسی های مذکر جا نیفتدو آبروی ادمو ... کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر دیگه...... شمارش بیشترین شماره ایه که به گوشیم زنگ زده .نه باسه احوال پرسی وکجایی وچی کار می کنی.فقط فقط برای این که صدامو بشنوه.اما ما تا شمارشو می بینیم تو دلمون میگیم باز زنگ زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامزد مهربان است دیگر... گاهی دلش میخواهد تو را روی کتفش بگذارد و ازکنار پنکه سقفی روشن عبور کند و تو شهادتین خود را زمزمه کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا وسیما است دیگر..... دوست دارد سالی یک بار یک فیلم بسازد و با آن تمام ساعات تمام شبکه ها را پوشش دهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر... گاهی انقد قهر میکنه و برمیگرده خسته میشی دلت میخواد آپشن دیگه ای هم اضافه بشه به رابطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر.. گاهی دلش می خواهد هنگام تک به تک با دروازبان از جلوی تلویزیون رد شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است... . . . . . . . شکلات 96% رومیگم!!! نکنه فکرکردی میخوام عاشقانه بگم؟؟ بروبابا حوصله داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر گاهی دلش میخواهد بدون ارایش دوست پسر خود را امتحان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر . . . . . میترسم برای دیدنم از بهشت به جهنم بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر گاهی دلش می خواهد وسط بازی والیبال ایران -روسیه در ست چهارم بزند شبکه یک و مدینه ببیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده تاکسی است دیگر گاهی دلش میخواهد بقیه ی پولمان راندهد!