بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ی بیشعور است دیگر... . . . . گاهی دلش میخواهد وسط حرفای عشقولانه من و باباش بیاد بگه:مامانییییی جی‏*ش  دارم‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داماد است دیگر .. . . . . . . .گاهی دلش می خواهد هر هفته بیاد ناهار وشام بمونه وسطاش یک هفته هم تایم اوت بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قوانین سایت" است دیگر... گاهی دوست دارد در هنگام فرستادن پست های خاک بر سری به شما نمایش داده شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل است دیگر . . . . . همین امروز وفرداست که اس ام اس بزنه  مشترک عزیز شارژ شما کیف پول ما والا ازبس که خودش اس میده شارژما میشه صفر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر گاهی دوست دارد دوست پسر خود را با یک ارایش دیگر امتحان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر  گاهی گیر میده که تو گلگیر ماشین رو مالیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوز است دیگر  . . گاهی بجای چس شرمنده ات میکند در جمع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر...... باید در هر خانه ای حضور داشه باشد تا مانند مگس ویزویز کند که : من چی بپوشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان است دیگر...... دوست دارد کسی را دوست بدارد ک دوستش ندارد:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق است دیگر... گاهی برایت بهشتی می سازد و گاهی جهنمی می شود که تورا تا عمر داری می سوزاند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق است دیگر.... بعضی وقتها دلش میخواهد روزی چندبار ازجلوی خونه ی عشقش رد بشه و کسی نفهمه که اون فقط یه رهگذر نیست.تموم دلخوشیش رد شدن از راهیه که عشقش از اونجا رد میشه...همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل است دیگر گاهی دلش میخواهد دوهفته اس ام اس نده ومنو از نگرانی بکشه  خب چرا ایرانسل به خدا من رایتل ندارم باور کن خداااااااااااااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر من است دیگر..... دلش میخواهد کولر را طبق ساعت روشن یا خاموش کند نه شرایط آب و هوایی که ما از گرما در حال ورق شدن هستیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسسه مالی اعتباری عسکریه است دیگر... . . . . . بدون وثیقه و ضامن وام میدهد . . .واقعاامکان داره که توفیلم مدینه وام دادن...!!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... است دیگر سخت است گفتن بعضی کلمات به کسی که دوستش داری .گفتن اینکه دوستش داری اما ...  اما چ راحت به تو میگوید ازت متفره  کاشت عشقم چیزی دیگر از تو بیاد داشته باشد اما تنفر تو چیزه دیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق است دیگر ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. . گاهی دهنتو سرویس میکنه از بس که نمیدونی چته.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ی بیشعور است دیگر... . . . . گاهی دلش میخواهد وسط حرفای عشقولانه من و باباش بیاد بگه:مامانییییی جی‏*ش  دارم‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داماد است دیگر .. . . . . . . .گاهی دلش می خواهد هر هفته بیاد ناهار وشام بمونه وسطاش یک هفته هم تایم اوت بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قوانین سایت" است دیگر... گاهی دوست دارد در هنگام فرستادن پست های خاک بر سری به شما نمایش داده شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل است دیگر . . . . . همین امروز وفرداست که اس ام اس بزنه  مشترک عزیز شارژ شما کیف پول ما والا ازبس که خودش اس میده شارژما میشه صفر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر گاهی دوست دارد دوست پسر خود را با یک ارایش دیگر امتحان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر  گاهی گیر میده که تو گلگیر ماشین رو مالیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوز است دیگر  . . گاهی بجای چس شرمنده ات میکند در جمع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر...... باید در هر خانه ای حضور داشه باشد تا مانند مگس ویزویز کند که : من چی بپوشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان است دیگر...... دوست دارد کسی را دوست بدارد ک دوستش ندارد:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق است دیگر... گاهی برایت بهشتی می سازد و گاهی جهنمی می شود که تورا تا عمر داری می سوزاند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق است دیگر.... بعضی وقتها دلش میخواهد روزی چندبار ازجلوی خونه ی عشقش رد بشه و کسی نفهمه که اون فقط یه رهگذر نیست.تموم دلخوشیش رد شدن از راهیه که عشقش از اونجا رد میشه...همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل است دیگر گاهی دلش میخواهد دوهفته اس ام اس نده ومنو از نگرانی بکشه  خب چرا ایرانسل به خدا من رایتل ندارم باور کن خداااااااااااااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر من است دیگر..... دلش میخواهد کولر را طبق ساعت روشن یا خاموش کند نه شرایط آب و هوایی که ما از گرما در حال ورق شدن هستیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسسه مالی اعتباری عسکریه است دیگر... . . . . . بدون وثیقه و ضامن وام میدهد . . .واقعاامکان داره که توفیلم مدینه وام دادن...!!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... است دیگر سخت است گفتن بعضی کلمات به کسی که دوستش داری .گفتن اینکه دوستش داری اما ...  اما چ راحت به تو میگوید ازت متفره  کاشت عشقم چیزی دیگر از تو بیاد داشته باشد اما تنفر تو چیزه دیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق است دیگر ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. . گاهی دهنتو سرویس میکنه از بس که نمیدونی چته.