بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسر است دیگر... از یک طرف انقدر حرف میزند که مخت را می خورد از طرفی دیگر حاضری کل دنیا را بدهی تا حرف بزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای اهواز است دیگه گاهی دلش میخواد ما رو خفه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسله دیگه امروز بهم پیام داده :قرعه کشی سه دستگاه پراید تا آخر همین هفته،به شرطی به سوال زیر درست پاسخ بدی.  چرا کلاغ صابون می دزده؟ 1-مریضه 2-تمیزه . . . به نظرتون چکار کنم از دست ایرانسل؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر دوستم است دیگر...دلش می خواهد وسط حرف زدن منو دوستم گوشی را بگیرد تا کنترل کند!منو دوستم هم حرفایمان یادمان برود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولنتاين است ديگر... هر سال مي آيد تا بار ديگر يادآوري كند كه هنوز تنهايم... هر سال سردتر و يخ زده تر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاغذ های نوبت دهی بانک ها چیست؟ . . . . . شیوه ای ست مدرن برای پیچاندن مشتری های ناشناس و رسیدن به کارهای فک و فامیل و دوست آشنا بدون نوبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر......گاهی دوست دارد قاشق را لیس زده و دوباره داخل غذا بزند...عاشقتم ننه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادر کوچک تر است دیگررر... . . . . . گاهی دلش میخواهد وقتی خوابی  شترقققق بخابونه زیر گوشت مدیونی اگه فک کنی تلافی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر . . . دوست دارد به تمام مرد های کره ای بگوید: جومونگ و به تمام زن های کره ای بگوید: یانگوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر... دوست دارد هر روز در اول صبح و در آن سرما انسان را به چالش " هل دادن ماشین "دعوت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگفت عشقش مال منه ... ولی دیدم مال همه س.. بی لیاقت جلف.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق است دیگر . . . . عشقش که سر کلاس که زنگ میزد میگفت:اقا اجازه! بریم اب بخوریم؟ حالا مدتهاست که دیگر اجازه نمیگیرد و این بار معلم به او میگوید:چند وقته خیلی داغونی برو یه ابی به دست و صورتت بزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر من است دیگر... کم که می آورد می گوید: حجابتو رعایت کن گوساله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر.... شور میزنه تنگ میشه میشکنه اخرشم مهر سنگ بودن بهش میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان است دیگر........... تا جونت دراد بتمرگ درست بخوون....... بچه پرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر تنها کسی است که باعث میشود باور کنم بی شک فرشته ها هم میتوانند مرد باشند... روزشون مبارک..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسر است دیگر... از یک طرف انقدر حرف میزند که مخت را می خورد از طرفی دیگر حاضری کل دنیا را بدهی تا حرف بزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای اهواز است دیگه گاهی دلش میخواد ما رو خفه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسله دیگه امروز بهم پیام داده :قرعه کشی سه دستگاه پراید تا آخر همین هفته،به شرطی به سوال زیر درست پاسخ بدی.  چرا کلاغ صابون می دزده؟ 1-مریضه 2-تمیزه . . . به نظرتون چکار کنم از دست ایرانسل؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر دوستم است دیگر...دلش می خواهد وسط حرف زدن منو دوستم گوشی را بگیرد تا کنترل کند!منو دوستم هم حرفایمان یادمان برود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولنتاين است ديگر... هر سال مي آيد تا بار ديگر يادآوري كند كه هنوز تنهايم... هر سال سردتر و يخ زده تر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاغذ های نوبت دهی بانک ها چیست؟ . . . . . شیوه ای ست مدرن برای پیچاندن مشتری های ناشناس و رسیدن به کارهای فک و فامیل و دوست آشنا بدون نوبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر......گاهی دوست دارد قاشق را لیس زده و دوباره داخل غذا بزند...عاشقتم ننه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادر کوچک تر است دیگررر... . . . . . گاهی دلش میخواهد وقتی خوابی  شترقققق بخابونه زیر گوشت مدیونی اگه فک کنی تلافی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر . . . دوست دارد به تمام مرد های کره ای بگوید: جومونگ و به تمام زن های کره ای بگوید: یانگوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر... دوست دارد هر روز در اول صبح و در آن سرما انسان را به چالش " هل دادن ماشین "دعوت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگفت عشقش مال منه ... ولی دیدم مال همه س.. بی لیاقت جلف.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق است دیگر . . . . عشقش که سر کلاس که زنگ میزد میگفت:اقا اجازه! بریم اب بخوریم؟ حالا مدتهاست که دیگر اجازه نمیگیرد و این بار معلم به او میگوید:چند وقته خیلی داغونی برو یه ابی به دست و صورتت بزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر من است دیگر... کم که می آورد می گوید: حجابتو رعایت کن گوساله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر.... شور میزنه تنگ میشه میشکنه اخرشم مهر سنگ بودن بهش میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان است دیگر........... تا جونت دراد بتمرگ درست بخوون....... بچه پرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر تنها کسی است که باعث میشود باور کنم بی شک فرشته ها هم میتوانند مرد باشند... روزشون مبارک..