بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختراست دیگردلش میخواهدباوجودداشتن مخاطب خاص آبجی همه باشددرشرایط خاص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش آموز است دیگر . . گاهی پشت نام معلم خود پرنتز باز میکند و می نویسد جناب آقای فلانی!! عزیزم د آخه دو نمره ارزش این کار هارو نداره!! مدیونید اگه فکر کنید اون من بودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور اســـت دیگر  - - - - - - - گاهی برای عزیز تر از جان هم پا بر جا می ماند حتی به بهـــانه ی شکسته شدن دلامـــون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ی بیشعور است دیگر... . . . . گاهی دلش میخواهد وسط حرفای عشقولانه من و باباش بیاد بگه:مامانییییی جی‏*ش  دارم‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ی بیشعور است دیگر... . . . . گاهی دلش میخواهد وسط حرفای عشقولانه من و باباش بیاد بگه:مامانییییی جی‏*ش  دارم‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـادر اسـت دیـگـر ... گاهـی پـُفک و هـلـه هولـه هــای بــچــه را مـیـخـورد ... تنهـا دلیلـشـم اینه که ... به بچه ضررِ کمتـری بـرسـه ... مـن و بـچـه یه سـالـه آبجـیم 0__0  مامانم ^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داماد است دیگر .. . . . . . . .گاهی دلش می خواهد هر هفته بیاد ناهار وشام بمونه وسطاش یک هفته هم تایم اوت بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوای یه دختر رو اذیت کنی؟ نگاه کن تو چشاش بد بگو عزیزم بعد که گفت بله بگو هیچی. لامسب تا آختر عمر فک می کنه که چی میخواستی بش بگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قوانین سایت" است دیگر... گاهی دوست دارد در هنگام فرستادن پست های خاک بر سری به شما نمایش داده شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل است دیگر . . . . . همین امروز وفرداست که اس ام اس بزنه  مشترک عزیز شارژ شما کیف پول ما والا ازبس که خودش اس میده شارژما میشه صفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر گاهی دوست دارد دوست پسر خود را با یک ارایش دیگر امتحان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر  گاهی گیر میده که تو گلگیر ماشین رو مالیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوز است دیگر  . . گاهی بجای چس شرمنده ات میکند در جمع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر...... باید در هر خانه ای حضور داشه باشد تا مانند مگس ویزویز کند که : من چی بپوشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﻗﻴﺎﻓﻤﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ  .  .  .  .  خلاصه اش کنم واستون  .  .  .  .  ﻓَﺘﺒـــــﺎﺭﮎَ ﺍﻟـــﻠـــﻪُ ﺍَﺣﺴـــــﻦُ ﺍَﻟـــــﺨﺎﻟﻘــیـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسایه بالایی است دیگر ... گاهی دلش میخواهد سبب جابجایی آدم به خانه دیگری شود ! همسایه پایینی است دیگر ... دلش میخواهد التماسهای همسایه بالایی را در آن دنیا بشنود تا اگر دلش خواست ببخشدش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختراست دیگردلش میخواهدباوجودداشتن مخاطب خاص آبجی همه باشددرشرایط خاص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش آموز است دیگر . . گاهی پشت نام معلم خود پرنتز باز میکند و می نویسد جناب آقای فلانی!! عزیزم د آخه دو نمره ارزش این کار هارو نداره!! مدیونید اگه فکر کنید اون من بودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور اســـت دیگر  - - - - - - - گاهی برای عزیز تر از جان هم پا بر جا می ماند حتی به بهـــانه ی شکسته شدن دلامـــون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ی بیشعور است دیگر... . . . . گاهی دلش میخواهد وسط حرفای عشقولانه من و باباش بیاد بگه:مامانییییی جی‏*ش  دارم‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ی بیشعور است دیگر... . . . . گاهی دلش میخواهد وسط حرفای عشقولانه من و باباش بیاد بگه:مامانییییی جی‏*ش  دارم‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـادر اسـت دیـگـر ... گاهـی پـُفک و هـلـه هولـه هــای بــچــه را مـیـخـورد ... تنهـا دلیلـشـم اینه که ... به بچه ضررِ کمتـری بـرسـه ... مـن و بـچـه یه سـالـه آبجـیم 0__0  مامانم ^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داماد است دیگر .. . . . . . . .گاهی دلش می خواهد هر هفته بیاد ناهار وشام بمونه وسطاش یک هفته هم تایم اوت بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوای یه دختر رو اذیت کنی؟ نگاه کن تو چشاش بد بگو عزیزم بعد که گفت بله بگو هیچی. لامسب تا آختر عمر فک می کنه که چی میخواستی بش بگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قوانین سایت" است دیگر... گاهی دوست دارد در هنگام فرستادن پست های خاک بر سری به شما نمایش داده شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل است دیگر . . . . . همین امروز وفرداست که اس ام اس بزنه  مشترک عزیز شارژ شما کیف پول ما والا ازبس که خودش اس میده شارژما میشه صفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر گاهی دوست دارد دوست پسر خود را با یک ارایش دیگر امتحان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر  گاهی گیر میده که تو گلگیر ماشین رو مالیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوز است دیگر  . . گاهی بجای چس شرمنده ات میکند در جمع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر...... باید در هر خانه ای حضور داشه باشد تا مانند مگس ویزویز کند که : من چی بپوشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﻗﻴﺎﻓﻤﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ  .  .  .  .  خلاصه اش کنم واستون  .  .  .  .  ﻓَﺘﺒـــــﺎﺭﮎَ ﺍﻟـــﻠـــﻪُ ﺍَﺣﺴـــــﻦُ ﺍَﻟـــــﺨﺎﻟﻘــیـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسایه بالایی است دیگر ... گاهی دلش میخواهد سبب جابجایی آدم به خانه دیگری شود ! همسایه پایینی است دیگر ... دلش میخواهد التماسهای همسایه بالایی را در آن دنیا بشنود تا اگر دلش خواست ببخشدش