بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان من است دیگر وقتی بش میگم جوکم تو 4 جوک 500 تا لایک خورده اولش ک میگه افرین بعدش میگه جوکتو بگو وقتی میگم جوکمو میگه این دیه چیه این مثلا لایک زدن داره بی مزه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان من است دیگر وقتی بش میگم جوکم تو 4 جوک 500 تا لایک خورده اولش ک میگه افرین بعدش میگه جوکتو بگو وقتی میگم جوکمو میگه این دیه چیه این مثلا لایک زدن داره بی مزه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا و سیما است دیگر...... دوست دارد یک فیلم را صد بار پخش کند بعد هم زیر نویس کند من عاشق فیلمای قدیمیم لطفا دوباره پخش کنید علی 38ساله از تهران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســریآل مــدینه اســت دیــگـر . . . . . . . گــآهـی دوســت دآرد نــیم ســآعــت از فــیلـم رآ آمــوزش اریــگــآمــی(کــآغذ و تـآ) دهــد تـآ اوقــآت فــرآغــتمآن بــه بطــآلت نــگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر کوچیک تر است دیگر... . . . . گاهی دلش میخواهد از تافت و چسب موی برادر بزرگتر بعنوان حشره کش و پیف فاف استفاده کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا است ديگه ميخواد اينقد دستمون بندازه که از پا بيوفتيم!!!انتظارم ازش نيست وفا نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمین 4 جوک است دیگر... هرچی تلاش میکنم بازم میگه : "بیشتر تلاش کن" !!! خو داداش از اول بگو " چقدر " تلاش کنم که بکنم،خوبیت نداره با زبون روزه منو هی سرکار میذاریاااا !!! آهم گرفتت نگی چراها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامزد است دیگر! گاهی آنقدر غر به جانت میزند که 1000 بار میگویی فضولات انسانی خوردم ولی باز با یک نازش رشد قابل توجهیی در گوشت ایجاد میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنده ماشین است دیگر.... گاهی دلش میخواهد پیش همکلاسی های مذکر جا نیفتدو آبروی ادمو ... کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

4 جوک است دیگر . . . . . تا گوشی کسی زنگ می خوره شیرجه می رن تو گوشی که مدیر 4 جوک اونارو کاربر برتر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر دیگه...... شمارش بیشترین شماره ایه که به گوشیم زنگ زده .نه باسه احوال پرسی وکجایی وچی کار می کنی.فقط فقط برای این که صدامو بشنوه.اما ما تا شمارشو می بینیم تو دلمون میگیم باز زنگ زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامزد مهربان است دیگر... گاهی دلش میخواهد تو را روی کتفش بگذارد و ازکنار پنکه سقفی روشن عبور کند و تو شهادتین خود را زمزمه کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا وسیما است دیگر..... دوست دارد سالی یک بار یک فیلم بسازد و با آن تمام ساعات تمام شبکه ها را پوشش دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر... گاهی انقد قهر میکنه و برمیگرده خسته میشی دلت میخواد آپشن دیگه ای هم اضافه بشه به رابطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر.. گاهی دلش می خواهد هنگام تک به تک با دروازبان از جلوی تلویزیون رد شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است... . . . . . . . شکلات 96% رومیگم!!! نکنه فکرکردی میخوام عاشقانه بگم؟؟ بروبابا حوصله داری.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان من است دیگر وقتی بش میگم جوکم تو 4 جوک 500 تا لایک خورده اولش ک میگه افرین بعدش میگه جوکتو بگو وقتی میگم جوکمو میگه این دیه چیه این مثلا لایک زدن داره بی مزه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان من است دیگر وقتی بش میگم جوکم تو 4 جوک 500 تا لایک خورده اولش ک میگه افرین بعدش میگه جوکتو بگو وقتی میگم جوکمو میگه این دیه چیه این مثلا لایک زدن داره بی مزه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا و سیما است دیگر...... دوست دارد یک فیلم را صد بار پخش کند بعد هم زیر نویس کند من عاشق فیلمای قدیمیم لطفا دوباره پخش کنید علی 38ساله از تهران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســریآل مــدینه اســت دیــگـر . . . . . . . گــآهـی دوســت دآرد نــیم ســآعــت از فــیلـم رآ آمــوزش اریــگــآمــی(کــآغذ و تـآ) دهــد تـآ اوقــآت فــرآغــتمآن بــه بطــآلت نــگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر کوچیک تر است دیگر... . . . . گاهی دلش میخواهد از تافت و چسب موی برادر بزرگتر بعنوان حشره کش و پیف فاف استفاده کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا است ديگه ميخواد اينقد دستمون بندازه که از پا بيوفتيم!!!انتظارم ازش نيست وفا نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمین 4 جوک است دیگر... هرچی تلاش میکنم بازم میگه : "بیشتر تلاش کن" !!! خو داداش از اول بگو " چقدر " تلاش کنم که بکنم،خوبیت نداره با زبون روزه منو هی سرکار میذاریاااا !!! آهم گرفتت نگی چراها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامزد است دیگر! گاهی آنقدر غر به جانت میزند که 1000 بار میگویی فضولات انسانی خوردم ولی باز با یک نازش رشد قابل توجهیی در گوشت ایجاد میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنده ماشین است دیگر.... گاهی دلش میخواهد پیش همکلاسی های مذکر جا نیفتدو آبروی ادمو ... کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

4 جوک است دیگر . . . . . تا گوشی کسی زنگ می خوره شیرجه می رن تو گوشی که مدیر 4 جوک اونارو کاربر برتر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر دیگه...... شمارش بیشترین شماره ایه که به گوشیم زنگ زده .نه باسه احوال پرسی وکجایی وچی کار می کنی.فقط فقط برای این که صدامو بشنوه.اما ما تا شمارشو می بینیم تو دلمون میگیم باز زنگ زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامزد مهربان است دیگر... گاهی دلش میخواهد تو را روی کتفش بگذارد و ازکنار پنکه سقفی روشن عبور کند و تو شهادتین خود را زمزمه کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا وسیما است دیگر..... دوست دارد سالی یک بار یک فیلم بسازد و با آن تمام ساعات تمام شبکه ها را پوشش دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر... گاهی انقد قهر میکنه و برمیگرده خسته میشی دلت میخواد آپشن دیگه ای هم اضافه بشه به رابطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر.. گاهی دلش می خواهد هنگام تک به تک با دروازبان از جلوی تلویزیون رد شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است... . . . . . . . شکلات 96% رومیگم!!! نکنه فکرکردی میخوام عاشقانه بگم؟؟ بروبابا حوصله داری.