بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر گاهی به خاطر مریضی فرزندش چند شب پلک بر هم نمیگذارد. سلامتی تمامی مادرای ایثارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دختر قبلی ارمین است دیگر....... . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد کمر ارمین را بشکند و ارمین اهنگ جدیدی بخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر...!!!! . . . میگویی شارژ ندارم-حوصله اش را نداری- فورا شارژ می فرستد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم است دیگر  . . . . . دلش میخواهد من را به مدت یه هفته اسیر خودش کنه تا یه امتحان فسقلی ازم بگیره واصلا هم به فکر عمش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهدی است دیگر........ . . . . . . . گاهی دلش میخواهد کرم بریزد. البته گاهی که چه عرض کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادر بزرگتر است دیگر ..... ... . . . . . گاهی دلش میخواهد خواهرش را زودتر شوهر دهد تا از شررررش راحت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانی است دیگر . . . امکان نداره سر سفره ازش نمک بخوای و اول برای خودش نریزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوادار رئال است دیگر . . . . بالاخره می تواند فینال لیگ قهرمانان را از تلویزیون رنگی تماشا کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزیلای خانگیست دیگر گاهی باید کارهایی انجام دهد ک کمربند و قاشق داغ جریمه انضباطش شود ...ب همین سادگی ب همین خوشمزگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتری هست دیگر . . . اومده میگه آقا مغز مداد 5 درصد دارین منم گفتم 5درصد تموم شده الان فقط 7 درصد مونده گفت فرقش چیه؟کم نیاوردم گفتم خب معلومه این 2درصد بیشتر غنی سازی شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی است دیگر... ... ... ... ... ... پسری خورشید نقاشی اش را سیاه میکشید تا پدر کارگرش زیر آفتاب نسوزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“چیز” است دیگر . . . . . . . . گاهی دلش می خواهد جای خالی تمامی کلمات فارسی را پر کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق است دیگر  . . . . . . . . گاهی نه؛ همیشه دلش می خواهد ذره ذره آبت کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیرمرد است دیگر .... . . . . . دلش می خواهد در لاین سرعت بزرگراه با سرعت 80 تا حرکت کرده و بی تفاوت به بقیه به افق بنگرد و رانندگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر..... . . . . . . لرزش دستش چیزی از چای داخل استکان باقی نذاشته... اما به تو میگوید : به من تکیه کن.... وآن زمان تو احساس میکنی یه کوه پشت سرته......... سلامتی همه ی باباهای دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حامد است دیگر . . . . . . . . بعضی وقتها هوای تغییر به سرش میزند , تغییر در تمام اخلاق و رفتار و تفکراتش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر گاهی به خاطر مریضی فرزندش چند شب پلک بر هم نمیگذارد. سلامتی تمامی مادرای ایثارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دختر قبلی ارمین است دیگر....... . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد کمر ارمین را بشکند و ارمین اهنگ جدیدی بخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر...!!!! . . . میگویی شارژ ندارم-حوصله اش را نداری- فورا شارژ می فرستد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم است دیگر  . . . . . دلش میخواهد من را به مدت یه هفته اسیر خودش کنه تا یه امتحان فسقلی ازم بگیره واصلا هم به فکر عمش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهدی است دیگر........ . . . . . . . گاهی دلش میخواهد کرم بریزد. البته گاهی که چه عرض کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادر بزرگتر است دیگر ..... ... . . . . . گاهی دلش میخواهد خواهرش را زودتر شوهر دهد تا از شررررش راحت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانی است دیگر . . . امکان نداره سر سفره ازش نمک بخوای و اول برای خودش نریزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوادار رئال است دیگر . . . . بالاخره می تواند فینال لیگ قهرمانان را از تلویزیون رنگی تماشا کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزیلای خانگیست دیگر گاهی باید کارهایی انجام دهد ک کمربند و قاشق داغ جریمه انضباطش شود ...ب همین سادگی ب همین خوشمزگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتری هست دیگر . . . اومده میگه آقا مغز مداد 5 درصد دارین منم گفتم 5درصد تموم شده الان فقط 7 درصد مونده گفت فرقش چیه؟کم نیاوردم گفتم خب معلومه این 2درصد بیشتر غنی سازی شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی است دیگر... ... ... ... ... ... پسری خورشید نقاشی اش را سیاه میکشید تا پدر کارگرش زیر آفتاب نسوزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“چیز” است دیگر . . . . . . . . گاهی دلش می خواهد جای خالی تمامی کلمات فارسی را پر کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق است دیگر  . . . . . . . . گاهی نه؛ همیشه دلش می خواهد ذره ذره آبت کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیرمرد است دیگر .... . . . . . دلش می خواهد در لاین سرعت بزرگراه با سرعت 80 تا حرکت کرده و بی تفاوت به بقیه به افق بنگرد و رانندگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر..... . . . . . . لرزش دستش چیزی از چای داخل استکان باقی نذاشته... اما به تو میگوید : به من تکیه کن.... وآن زمان تو احساس میکنی یه کوه پشت سرته......... سلامتی همه ی باباهای دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حامد است دیگر . . . . . . . . بعضی وقتها هوای تغییر به سرش میزند , تغییر در تمام اخلاق و رفتار و تفکراتش