بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال است دیگر  . . . . . . . نمیدانست اگر مارا مسخره کند سرش می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پســـــــــر است دیگر ..... . . . . . دلش میخاهد آرایش کند وموهایش را مش کند !!!! تازه ادعای غیرت هم میکند!!!! دخترااااا پرچم بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر من است دیگر... . . . . . . دوست دارد تا ساعت 12 بیدار باشد تا یارانه اش را نام نویسی کند و فردایش به همکارانش پز دهد و بگوید من دیشب اولین نفر در کشور بودم که ثبت نام کردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر... . . . . . . . . دلش میخواهد دلواپست شود با اینکه خودش فرستادتت بری سرکوچه دوتا نون بگیری! ‏ سلامتی همه گل مامانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر..... . . . . . . گاهی دلش دوست داشتن های الکی میخواهد...! حلا دادا شما مسقرش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنسس پریسا است دیگر . . . . . دیروز فسنجون درست کرد(برای اولین بار) در حد تیم ملی...ینی اینقد خوشمزه اینقد خوشمزه که دعوا بود سرش هییییی از خوشحالی اشک تو چشام جم شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم دیگر سال اسب است بلا نسبت اسب عین اسب دویدم! الانم حسابی خسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر درون است دیگر  . . . . . گاهی دلش میخواد بر عقل حکم فرمایی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص همکار است دیگر  . . . . . دوست دارد دسته گل بفرستد محل کار روی کارت بنویسد For Princes تا چش همه درآد  مدیونید اگه فکر کنید روز زن کادو نگرفتم عقده ای شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر . . . . قلبش را هزاران بار میشکنی اما او در دل مهربانش این فرض را دارد که  {فرزندم است,خدایا از او راضی باش}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گوگل " است دیگر ... . . . . گاهی دلش میخواهد بی ربط ترین مطلب را برای سرچ شما بیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگی است دیگر گاهی دلش میخواد برای صعود به آسیا جشن بگیرد :)) استقلالیا لایکاتون رو نمیبینم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی است دیگر... خاک بر سرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده مینی بوس است دیگر گاهی دلش میخواهد پول روشن کردن کولر مینی بوس رابگیرد و کولر را روشن نکند که ما تا مقصد تخم مرغ آبپز شویم. و ما هستیم دیگر بچه های ترسو و پول زور بده  ای خدااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامك تبليغاتي است ديگر . . . . . . . . . گاهي دوست دارد در هر زمان و در هر مكان روي اعصاب آدم قدم بزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادراست ديگر وقتي خواستگارخوب زنگ ميزند وحول(هول)ميشودميگويدقدمتان توي چشم تشريف بياوريد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال است دیگر  . . . . . . . نمیدانست اگر مارا مسخره کند سرش می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پســـــــــر است دیگر ..... . . . . . دلش میخاهد آرایش کند وموهایش را مش کند !!!! تازه ادعای غیرت هم میکند!!!! دخترااااا پرچم بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر من است دیگر... . . . . . . دوست دارد تا ساعت 12 بیدار باشد تا یارانه اش را نام نویسی کند و فردایش به همکارانش پز دهد و بگوید من دیشب اولین نفر در کشور بودم که ثبت نام کردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر... . . . . . . . . دلش میخواهد دلواپست شود با اینکه خودش فرستادتت بری سرکوچه دوتا نون بگیری! ‏ سلامتی همه گل مامانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر..... . . . . . . گاهی دلش دوست داشتن های الکی میخواهد...! حلا دادا شما مسقرش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنسس پریسا است دیگر . . . . . دیروز فسنجون درست کرد(برای اولین بار) در حد تیم ملی...ینی اینقد خوشمزه اینقد خوشمزه که دعوا بود سرش هییییی از خوشحالی اشک تو چشام جم شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم دیگر سال اسب است بلا نسبت اسب عین اسب دویدم! الانم حسابی خسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر درون است دیگر  . . . . . گاهی دلش میخواد بر عقل حکم فرمایی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص همکار است دیگر  . . . . . دوست دارد دسته گل بفرستد محل کار روی کارت بنویسد For Princes تا چش همه درآد  مدیونید اگه فکر کنید روز زن کادو نگرفتم عقده ای شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر . . . . قلبش را هزاران بار میشکنی اما او در دل مهربانش این فرض را دارد که  {فرزندم است,خدایا از او راضی باش}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گوگل " است دیگر ... . . . . گاهی دلش میخواهد بی ربط ترین مطلب را برای سرچ شما بیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگی است دیگر گاهی دلش میخواد برای صعود به آسیا جشن بگیرد :)) استقلالیا لایکاتون رو نمیبینم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی است دیگر... خاک بر سرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده مینی بوس است دیگر گاهی دلش میخواهد پول روشن کردن کولر مینی بوس رابگیرد و کولر را روشن نکند که ما تا مقصد تخم مرغ آبپز شویم. و ما هستیم دیگر بچه های ترسو و پول زور بده  ای خدااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامك تبليغاتي است ديگر . . . . . . . . . گاهي دوست دارد در هر زمان و در هر مكان روي اعصاب آدم قدم بزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادراست ديگر وقتي خواستگارخوب زنگ ميزند وحول(هول)ميشودميگويدقدمتان توي چشم تشريف بياوريد