بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر نیست دیگر... . . . حتی تصور نبودش هم عذابه... خدایا خودت سایه مادری رو از سر بچه هاش نگیر...آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادرمن است دیگر..... . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد درسن 18 سالگی خواب ترسناک ببیندو نصف شب خودش را خییییس کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان است دیگر !!! . . . . . . . . تا چیزی رو از دست نده قدرشو نمیدونه ...  ولی به محض اینکه اونو از دست بده میفهمه که طلا بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبد کالا است دیگر . . . . . . . دوست ندارد به ما تعلق بگیرد حتی توی دوره دوم ای خدا چه گناهی کردم به درگاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرمن است دیگر . . . . . . . . . . . . . دلش میخواهد فردای همان روز که فرشها روازقالیشویی آوردن ظرف خورشت راروی فرش خالی کند ومرافحش دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر . . . . گاهی اشک میریزد که پول کافی ندارد دم عید برای بجه هایش لباس نو بخرد.... :(( بیایید مراقب پدرانمان باشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕـﺮ . . . . . . . . . . . . . , , ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺗﻮﯼ ﺟﻮﺏ ﭘــﺎﺭﮎ ﮐـﻨـﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیسان است دیگر . . . . . . . احترامش واجب است.... . . . . . اگردر خیابان بهش راه ندهید از رویتان رد میشود به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبزه است دیگر . . . . . دوست دارد در روز های آخر سال سرعت رشدش کم شود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجوی پیام نور است دیگر... . . . . . . گردنش کلفته هر وقت خواست میره سر کلاس هر وقتم نخواد{دو هفته قبل از عید}نمیره سر کلاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداش من است دیگر... دلش میخواهد با تکچرخ جلوی مدرسه دخترانه زمین بخورد و خونی مالی شود. عیب ندارد جوان است عاشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است ديگر . . . . . گاهي هوس ميكند ازدواج كند اما لامصب خواستگار نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر  . . . . . . بعضی اوقات دلشمیخواهد قهر کند حرص مرا درارد. بیا اشتی کن مسخره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادراست دیگر... . . . . . گاهی دلش میخواهدوقت نمازصبح برای بیدار کردنت خشم شب بزند وخانه را پادگان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد است دیگر... . . . . . . . میخواهد با امتحان میان ترم ۱۷فروردین گند بزند به تعطیلات نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی قرمز است دیگر... با اینکه رنگش نارنجیه بهش میگن قرمز

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر نیست دیگر... . . . حتی تصور نبودش هم عذابه... خدایا خودت سایه مادری رو از سر بچه هاش نگیر...آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادرمن است دیگر..... . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد درسن 18 سالگی خواب ترسناک ببیندو نصف شب خودش را خییییس کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان است دیگر !!! . . . . . . . . تا چیزی رو از دست نده قدرشو نمیدونه ...  ولی به محض اینکه اونو از دست بده میفهمه که طلا بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبد کالا است دیگر . . . . . . . دوست ندارد به ما تعلق بگیرد حتی توی دوره دوم ای خدا چه گناهی کردم به درگاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرمن است دیگر . . . . . . . . . . . . . دلش میخواهد فردای همان روز که فرشها روازقالیشویی آوردن ظرف خورشت راروی فرش خالی کند ومرافحش دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر . . . . گاهی اشک میریزد که پول کافی ندارد دم عید برای بجه هایش لباس نو بخرد.... :(( بیایید مراقب پدرانمان باشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕـﺮ . . . . . . . . . . . . . , , ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺗﻮﯼ ﺟﻮﺏ ﭘــﺎﺭﮎ ﮐـﻨـﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیسان است دیگر . . . . . . . احترامش واجب است.... . . . . . اگردر خیابان بهش راه ندهید از رویتان رد میشود به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبزه است دیگر . . . . . دوست دارد در روز های آخر سال سرعت رشدش کم شود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجوی پیام نور است دیگر... . . . . . . گردنش کلفته هر وقت خواست میره سر کلاس هر وقتم نخواد{دو هفته قبل از عید}نمیره سر کلاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداش من است دیگر... دلش میخواهد با تکچرخ جلوی مدرسه دخترانه زمین بخورد و خونی مالی شود. عیب ندارد جوان است عاشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است ديگر . . . . . گاهي هوس ميكند ازدواج كند اما لامصب خواستگار نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر  . . . . . . بعضی اوقات دلشمیخواهد قهر کند حرص مرا درارد. بیا اشتی کن مسخره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادراست دیگر... . . . . . گاهی دلش میخواهدوقت نمازصبح برای بیدار کردنت خشم شب بزند وخانه را پادگان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد است دیگر... . . . . . . . میخواهد با امتحان میان ترم ۱۷فروردین گند بزند به تعطیلات نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی قرمز است دیگر... با اینکه رنگش نارنجیه بهش میگن قرمز