بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب به اصطلاح خاص است دیگر..... یک شب در اس ام اس نام داود را با نام فرهادم به علت تشابه اسمی اشتباه گرفت!چه میشود کرد مخاطب خاص و عام است دیگر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر . . . . . . . . . . گاهی دوست دارد مردم توی پیاده رو را نبیند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس است دیگر . . . . . . . گاهی دلش 4 میخواهد استقلالیاش بلایکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر ، گاهی دلش میخواهد بزند فک همه را پایین بیاورد لیکن زورش نمیرسد ، فلذا هی استاتوس میگذارد ! :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر، از زور کادو ولنتاین دعوا راه میاندازد، قهر میکند که ندهد اما کور خوانده است... دختر است دیگر، میگیرد:)))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر . . . . . . . . . از زور کادو ولنتاین دعوا راه میاندازد ، قهر میکند که ندهد اما کور خوانده است.. دختر است دیگر میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر...‏..‏↳ ‏
 ‏ گاهی ‏
دلش ‏
میخواهد ‏
تیر ‏
چراغ ‏
برق ‏ را هنگام رانندگی نبیند!! خخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس است دیگر . . . . . . . . گاهی دلش می خواهد دروازه را نبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نت است دیگر . . . . گاهی دلش میخواهد با سرعت حلزون فعالیت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر . . . . . . . گاهی دلش میخواهد هنگام رانندگی تیر چراغ برق را نبیند...^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر...‏↳‏ ‏↳‏ گاهی دلش میخواهد سرکلاس دلقک بازی دربیاورد!‏‏↳‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... صبورانه در انتظار زمان میمانم... اما... دلم...صبر را نمیفهمد...بهانه میگیرد دل است دیگر... اگر میفهمید که دیگر دل نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیبورد است دیگر . . . . . . . . . گاهی دوست دارد جایه حرف "پ" را عوض کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر . . . . . . . . . گاهی دوست دارد سیب زمینی را جایی قایم کند که نتوانی پیدا کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش آموز ریاضی است دیگر حفظیاتش ضعیف است... . . . . . بهانه ما دانش آموزای ریاضی واسه نخوندن درسای حفظی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو است دیگر . . . . . گاهى دلش مشروطی مى خواهد :))))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب به اصطلاح خاص است دیگر..... یک شب در اس ام اس نام داود را با نام فرهادم به علت تشابه اسمی اشتباه گرفت!چه میشود کرد مخاطب خاص و عام است دیگر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر . . . . . . . . . . گاهی دوست دارد مردم توی پیاده رو را نبیند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس است دیگر . . . . . . . گاهی دلش 4 میخواهد استقلالیاش بلایکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر ، گاهی دلش میخواهد بزند فک همه را پایین بیاورد لیکن زورش نمیرسد ، فلذا هی استاتوس میگذارد ! :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر، از زور کادو ولنتاین دعوا راه میاندازد، قهر میکند که ندهد اما کور خوانده است... دختر است دیگر، میگیرد:)))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر . . . . . . . . . از زور کادو ولنتاین دعوا راه میاندازد ، قهر میکند که ندهد اما کور خوانده است.. دختر است دیگر میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر...‏..‏↳ ‏
 ‏ گاهی ‏
دلش ‏
میخواهد ‏
تیر ‏
چراغ ‏
برق ‏ را هنگام رانندگی نبیند!! خخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس است دیگر . . . . . . . . گاهی دلش می خواهد دروازه را نبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نت است دیگر . . . . گاهی دلش میخواهد با سرعت حلزون فعالیت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر . . . . . . . گاهی دلش میخواهد هنگام رانندگی تیر چراغ برق را نبیند...^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر...‏↳‏ ‏↳‏ گاهی دلش میخواهد سرکلاس دلقک بازی دربیاورد!‏‏↳‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... صبورانه در انتظار زمان میمانم... اما... دلم...صبر را نمیفهمد...بهانه میگیرد دل است دیگر... اگر میفهمید که دیگر دل نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیبورد است دیگر . . . . . . . . . گاهی دوست دارد جایه حرف "پ" را عوض کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر . . . . . . . . . گاهی دوست دارد سیب زمینی را جایی قایم کند که نتوانی پیدا کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش آموز ریاضی است دیگر حفظیاتش ضعیف است... . . . . . بهانه ما دانش آموزای ریاضی واسه نخوندن درسای حفظی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو است دیگر . . . . . گاهى دلش مشروطی مى خواهد :))))