بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو است دیگر . . . . . . . . . . . . گاهی دلش می خواهد مشروط نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسراست دیگر... گاهی دوست دارد پست دخترا رو لایک نکند!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن است دیگر گاهی دلش میخواهد گنده تر از دهنش حرف بزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف است دیگر  . . . . . . گاهی دلش می خواهد آنقدر ببارد تا آدم را خانه نشین کند.(خودمونیما حالا این برف آقاس یا خانم )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبمه گمشده است دیگر . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد پیدا نشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم است دیگر . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد با سوتی دادن دل شاگردانش را شاد کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداست دیگر.... . . . دنبال بهانه برای بخشش میگردد . . . ولی انسان است دیگر... . . . آغوش شیطان را گرمتر میبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته دیگ است دیگر... . . . . . . . . . گاهی جوری میچسبد به ته قابلمه که یک خانواده را ماتم زده میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر ... . . . . . . مادر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر..... . . . . . . گاهی دلش بدجور کتک میخواهد....ان هم از نوع دمپایی ابری خیس که بر دهانش فرود بیاید تا حرف مفت نزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر گاهی دلش می خواهد بزند فک همه را پایین بیاورد ولی زورش نمی رسد مجبور است 2بهم زنی کند :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختــــــــر است دیگر... . . . . . . . . . . . . . . دلش میخـــواهد در آن واحد با هزاران پسر باشد..!!!*_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر است دیگر . . . . . . گاهی دلش ... غلط کرده دلش چیزی بخواد شوهر باید دلش همونی رو بخواد که خانووووووومش میخواد بعلههههه شوهر است دیگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر . . . . . . . گاهی هوای پیاده روی به سرش میزند. آن هم روی اعصاب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان است دیگر . . . . . . ..گاهی دلش میخواهد بگیرد و آدم را اساسی ضایع کند والا با این حرف زدنش  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسراست دیگر. . . . . . . . . . . . . گاهی درسختی ها موسفیدمیکند یعنی کم اورده اذیتش نکنیدکم دردندارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو است دیگر . . . . . . . . . . . . گاهی دلش می خواهد مشروط نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسراست دیگر... گاهی دوست دارد پست دخترا رو لایک نکند!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن است دیگر گاهی دلش میخواهد گنده تر از دهنش حرف بزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف است دیگر  . . . . . . گاهی دلش می خواهد آنقدر ببارد تا آدم را خانه نشین کند.(خودمونیما حالا این برف آقاس یا خانم )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبمه گمشده است دیگر . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد پیدا نشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم است دیگر . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد با سوتی دادن دل شاگردانش را شاد کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداست دیگر.... . . . دنبال بهانه برای بخشش میگردد . . . ولی انسان است دیگر... . . . آغوش شیطان را گرمتر میبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته دیگ است دیگر... . . . . . . . . . گاهی جوری میچسبد به ته قابلمه که یک خانواده را ماتم زده میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر ... . . . . . . مادر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر..... . . . . . . گاهی دلش بدجور کتک میخواهد....ان هم از نوع دمپایی ابری خیس که بر دهانش فرود بیاید تا حرف مفت نزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر گاهی دلش می خواهد بزند فک همه را پایین بیاورد ولی زورش نمی رسد مجبور است 2بهم زنی کند :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختــــــــر است دیگر... . . . . . . . . . . . . . . دلش میخـــواهد در آن واحد با هزاران پسر باشد..!!!*_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر است دیگر . . . . . . گاهی دلش ... غلط کرده دلش چیزی بخواد شوهر باید دلش همونی رو بخواد که خانووووووومش میخواد بعلههههه شوهر است دیگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر . . . . . . . گاهی هوای پیاده روی به سرش میزند. آن هم روی اعصاب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان است دیگر . . . . . . ..گاهی دلش میخواهد بگیرد و آدم را اساسی ضایع کند والا با این حرف زدنش  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسراست دیگر. . . . . . . . . . . . . گاهی درسختی ها موسفیدمیکند یعنی کم اورده اذیتش نکنیدکم دردندارد