بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماکارونی است دیگر دلش میخواهد گند بزند به لب و لوچه ات از سر تا پا نارنجی ات کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مرد"است دیگر ... گاهی تمام یک زمستان سردرا با یک کفش پاره سپری میکند تا همسرش توی مد از کسی عقب نماند... تاتوی دلش هیچ چیزی نمانده باشدکه خواسته باشد ونداشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب شیمی است دیگر... . . . . . . گاهی دلش کتک میخواهد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکم است دیگر . . . . . . گاهی فقر و بی پولی و بدبختی سرش نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم و غصه زیاد است دیگر.... . . . . . گاهی دلش میخواهد بکوبد بر دهان دختری که برای پدرش دلتنگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشگاه است دیگر . . . . . . . . گاهی هم کلاس هایش مختلط نیست :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان است دیگر... همه چیز خوار است... گاهی هم مغز خر میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر . . . . . . با زبان و سیاست به خواسته اش میرسد. پسر است دیگر . . . . . زبان و سیاست که هیچ با زور بازو هم نمیتواند به خواسته اش برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو است دیگر . . . . . . . گاهی دلش میخواهد دوازده واحد انتخاب کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال است دیگر... گاهی دلش می خواهد یه سری به دسته3 بزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد است دیگر... گاهی دلش می خواهد نمره امتحانو بعد از حذف و اضافه بدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان است دیگر . .  . . . .  . . . . .  . . گاهی دلش میخواهد پست های ما را بخواند و لایک نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل است دیگر... . . . . . . . . . . . دوست دارد با پیامک های گاه و بیگاهش تنهاییمان را بیادمان بیاورد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر  گاهی اوقات دلش میخواهد یک روز با همه بچه هاش یکی یکی دعوا کنه. خب چیکارش دارین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم است دیگر.... گاهی تشنه ی دیدار کسی میشود که میبیند دیگر نیست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیداست دیگر ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. پست اولشه دیگه فلج از دنیا نری بکوب لایکو :(

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماکارونی است دیگر دلش میخواهد گند بزند به لب و لوچه ات از سر تا پا نارنجی ات کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مرد"است دیگر ... گاهی تمام یک زمستان سردرا با یک کفش پاره سپری میکند تا همسرش توی مد از کسی عقب نماند... تاتوی دلش هیچ چیزی نمانده باشدکه خواسته باشد ونداشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب شیمی است دیگر... . . . . . . گاهی دلش کتک میخواهد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکم است دیگر . . . . . . گاهی فقر و بی پولی و بدبختی سرش نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم و غصه زیاد است دیگر.... . . . . . گاهی دلش میخواهد بکوبد بر دهان دختری که برای پدرش دلتنگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشگاه است دیگر . . . . . . . . گاهی هم کلاس هایش مختلط نیست :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان است دیگر... همه چیز خوار است... گاهی هم مغز خر میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر . . . . . . با زبان و سیاست به خواسته اش میرسد. پسر است دیگر . . . . . زبان و سیاست که هیچ با زور بازو هم نمیتواند به خواسته اش برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو است دیگر . . . . . . . گاهی دلش میخواهد دوازده واحد انتخاب کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال است دیگر... گاهی دلش می خواهد یه سری به دسته3 بزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد است دیگر... گاهی دلش می خواهد نمره امتحانو بعد از حذف و اضافه بدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان است دیگر . .  . . . .  . . . . .  . . گاهی دلش میخواهد پست های ما را بخواند و لایک نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل است دیگر... . . . . . . . . . . . دوست دارد با پیامک های گاه و بیگاهش تنهاییمان را بیادمان بیاورد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر  گاهی اوقات دلش میخواهد یک روز با همه بچه هاش یکی یکی دعوا کنه. خب چیکارش دارین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم است دیگر.... گاهی تشنه ی دیدار کسی میشود که میبیند دیگر نیست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیداست دیگر ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. ‏. پست اولشه دیگه فلج از دنیا نری بکوب لایکو :(