بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبایل است دیگر . . . . . . گاهی دلش کتک میخواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی است دیگر.... . . . . دلش میخواهد هی بامن باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر گزاری غربی است دیگر.. . . . . . . گاهی بیخود دلش میخواهد چمعیت چند ده ملیونی مردم را هزاران نفر بخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر.. . . . . . گاهی در اوج وفاداری مهر خیانت میخورد!! از دست کسی که درس وفا پاس نکرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول است دیگر . . . . . .. . . . گاهی اوقات چشم انسان را روی خیلی چیزها میبندد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان من است دیگر . . . . . . . بادمجون هارو جوری سرخ میکنه که روش میسوزه توش خام!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار است دیگر ...... . . . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد با ما نسازد . . .بابا لامصب اشکمونو در آوردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوبلور است دیگر..... . . . . . . . . . . گاهی دلش میخاهد داستان فیلم را عوض کند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی است دیگر . . . . . . . دلش میخواهدهمیشه باهام باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیسبوک است دیگر . . . . . گاهی دلش میخواهد هووی ادم باشد :)))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلم هندی است دیگر... . . . . . . . . . . . گاهی شعور مخاطبش را درحد ساقه ی کرفس تصور میکند... آمیتا پاچان^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر... . .. ... .... ..... . .. ... .... ..... گاهی اوقات دلش میخواهد تحلیلش درمورد خاورمیانه را برای گل پسرش بازگو کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر  . . . گاهی دلش میخواهد هدیه ی ولنتاین را قبول نکند!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی است دیگر ...... . . . . . . . گاهی دلش میخواهد راه آدمارو عوض کنه ...چه میشه کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر . . . گاهی دلش میخواهد دلبرترین آدم روی زمین باشد به افتخار مامانا دست و جیغ و لایک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم است دیگر . . . . . . گاهی از پست های این مدلی حالش بهم میخورد.خخخ‏‏‏ :)‏‎(‎)))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبایل است دیگر . . . . . . گاهی دلش کتک میخواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی است دیگر.... . . . . دلش میخواهد هی بامن باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر گزاری غربی است دیگر.. . . . . . . گاهی بیخود دلش میخواهد چمعیت چند ده ملیونی مردم را هزاران نفر بخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر است دیگر.. . . . . . گاهی در اوج وفاداری مهر خیانت میخورد!! از دست کسی که درس وفا پاس نکرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول است دیگر . . . . . .. . . . گاهی اوقات چشم انسان را روی خیلی چیزها میبندد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان من است دیگر . . . . . . . بادمجون هارو جوری سرخ میکنه که روش میسوزه توش خام!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار است دیگر ...... . . . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد با ما نسازد . . .بابا لامصب اشکمونو در آوردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوبلور است دیگر..... . . . . . . . . . . گاهی دلش میخاهد داستان فیلم را عوض کند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی است دیگر . . . . . . . دلش میخواهدهمیشه باهام باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیسبوک است دیگر . . . . . گاهی دلش میخواهد هووی ادم باشد :)))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیلم هندی است دیگر... . . . . . . . . . . . گاهی شعور مخاطبش را درحد ساقه ی کرفس تصور میکند... آمیتا پاچان^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است دیگر... . .. ... .... ..... . .. ... .... ..... گاهی اوقات دلش میخواهد تحلیلش درمورد خاورمیانه را برای گل پسرش بازگو کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر  . . . گاهی دلش میخواهد هدیه ی ولنتاین را قبول نکند!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی است دیگر ...... . . . . . . . گاهی دلش میخواهد راه آدمارو عوض کنه ...چه میشه کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است دیگر . . . گاهی دلش میخواهد دلبرترین آدم روی زمین باشد به افتخار مامانا دست و جیغ و لایک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم است دیگر . . . . . . گاهی از پست های این مدلی حالش بهم میخورد.خخخ‏‏‏ :)‏‎(‎)))