بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر و مادر است دیگر . . . . . . . . . . . که همیشه به فکر بچه هاشون هستن اگه دوسشون داری لایک کن من که خیلییییییییییییی دوسشون دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب است دیگر . . . . . . . بعضی وقتا قایقش جا ندارد عاقا برو اصرار نکن ظرفیت تکمیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبلیغات است دیگر . . . . . . گاهی دلش میخواهد زورکی ب ما جایزه بدهد اونم با 99درصد تخفیف ویژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال است دیگر  . . . . . . . . خسته شده از بس 4 نشان داده ، گفته بذار 4 تا بخورم تا بقیه هم به من 4 نشون بدن . به افتخار پرسپولیسیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکه ی آخر رانی است دیگر . . . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد تو را تا سر حد مرگ عذاب دهد اما بیرون نیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیسه هوای پراید است دیگر . . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد در لحظه های اضطراری باز نشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پراید است دیگر . . . . . . . گاهی دوست دارد به عزرائیل خدمت کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خابگاه دانشجویی است دیگر... . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد تا صبح روشن باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم اتاقی است دیگر.... گاهی تمام دلتنگی هایش را بر روی تو خالی میکند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشت کوچک پا است دیگر . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد به پایه ی میز گیر کند و تو را وادار به تقلید صدای آواتار کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرهنگ راهنمایی و رانندگی است دیگر...... . . . . . . . .همین جوری فِرتُ فرت به دخترا گواهینامه میدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همکلاسی است دیگر... گاهی خودش را از چشم انسان می اندازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي است ديگر....  يك روز حوصله ي هيچ چيز را ندارد،دوست دارد بردارد خودش را بريزد دور... "حسين. پناهي".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر گاهی دلش میخواهد مخاطب عام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یخچال ﺍﺳﺖ دیگر ﺻﺪﺑﺎﺭ ﺩﺭﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﺵ ﻛﻨﻰ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺮﻭﺩ همچنان آﺭﺍﻡ ﻭﺻﺒﻮﺭ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ:))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دندان من است دیگر... . . . .. .. .. . . . .. . .. . .. گاهی دلش میخواهد از سبز به قهوه ای تغییر رنگ دهد! کثافتم خودتی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس است دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر و مادر است دیگر . . . . . . . . . . . که همیشه به فکر بچه هاشون هستن اگه دوسشون داری لایک کن من که خیلییییییییییییی دوسشون دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب است دیگر . . . . . . . بعضی وقتا قایقش جا ندارد عاقا برو اصرار نکن ظرفیت تکمیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبلیغات است دیگر . . . . . . گاهی دلش میخواهد زورکی ب ما جایزه بدهد اونم با 99درصد تخفیف ویژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال است دیگر  . . . . . . . . خسته شده از بس 4 نشان داده ، گفته بذار 4 تا بخورم تا بقیه هم به من 4 نشون بدن . به افتخار پرسپولیسیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکه ی آخر رانی است دیگر . . . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد تو را تا سر حد مرگ عذاب دهد اما بیرون نیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیسه هوای پراید است دیگر . . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد در لحظه های اضطراری باز نشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پراید است دیگر . . . . . . . گاهی دوست دارد به عزرائیل خدمت کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خابگاه دانشجویی است دیگر... . . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد تا صبح روشن باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم اتاقی است دیگر.... گاهی تمام دلتنگی هایش را بر روی تو خالی میکند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشت کوچک پا است دیگر . . . . . . . . . گاهی دلش میخواهد به پایه ی میز گیر کند و تو را وادار به تقلید صدای آواتار کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرهنگ راهنمایی و رانندگی است دیگر...... . . . . . . . .همین جوری فِرتُ فرت به دخترا گواهینامه میدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همکلاسی است دیگر... گاهی خودش را از چشم انسان می اندازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي است ديگر....  يك روز حوصله ي هيچ چيز را ندارد،دوست دارد بردارد خودش را بريزد دور... "حسين. پناهي".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص است دیگر گاهی دلش میخواهد مخاطب عام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یخچال ﺍﺳﺖ دیگر ﺻﺪﺑﺎﺭ ﺩﺭﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﺵ ﻛﻨﻰ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺮﻭﺩ همچنان آﺭﺍﻡ ﻭﺻﺒﻮﺭ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ:))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دندان من است دیگر... . . . .. .. .. . . . .. . .. . .. گاهی دلش میخواهد از سبز به قهوه ای تغییر رنگ دهد! کثافتم خودتی